O cititoare a formulat cu ceva timp în urmă pe Forumul Legestart următoarea întrebare: “De ce concediu pot beneficia daca voi adopta un copil de 1 an si 5 luni ?”. În rândurile prezentului articol ne-am propus să prezentăm câteva aspecte legate de  concediul  de acomodare, raspunzând astfel, în mod indirect, şi cititoarei noastre. 

Cine beneficiază de concediul  de acomodare și de indemnizația aferentă?

Potrivit art. 50 alin. (1) din Legea nr. 273/2004, adoptatorul sau, opțional, oricare dintre soții familiei adoptatoare, care realizează venituri supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din activități salariale și asimilate acestora sau, după caz, activități independente sau activități agricole, denumit în continuare persoană îndreptățită, poate beneficia de un concediu de acomodare cu durata de maximum un an, care include și perioada încredințării copilului în vederea adopției, precum și de o indemnizație lunară, raportată la indicatorul social de referință, în cuantum de 3,4 ISR [1].

În prezent, Indicatorul Social de Referinţă are aceeași valoare de 500 de lei ca anul trecut, așadar indemnizația lunară actuală este de 1.700 de lei

Cum, în ce condiții  și de când se acordă concediul  de acomodare?

Concediul și indemnizația prevăzute la art. 50 alin. (1) din Legea nr. 273/2004 se acordă pe baza cererii persoanei îndreptățite, la care se anexează certificatul de grefă în baza căruia se execută hotărârea judecătorească de încredințare în vederea adopției, documentul care atestă mutarea copilului la adoptator/familia adoptatoare, înregistrat la direcția în a cărei rază administrativ-teritorială a fost protejat copilul, precum și dovada intrării efective în concediu sau a suspendării activității.

Cererea și documentele doveditoare se depun și se înregistrează la agenția pentru plăți și inspecție socială județeană și a municipiului București în a cărei rază teritorială are domiciliul sau reședința persoana îndreptățită.

În ceea ce privește calculul și plata indemnizației, acestea se fac de Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială, prin agențiile pentru plăți și inspecție socială județene și a municipiului București, și se achită, în funcție de opțiunea persoanei îndreptățite, în cont bancar sau la domiciliul acesteia.

Referitor la procedura de plată a indemnizației care se acordă pe perioada concediului de acomodare, trebuie știut de către persoanele interesate că aceasta s-a aprobat prin normele metodologice de aplicare a Legii nr. 273/2004.

De reținut că drepturile prevăzute la art. 50 alin. (1) din Legea nr. 273/2004 se stabilesc și se acordă începând cu ziua următoare celei în care a fost pusă în executare hotărârea judecătorească de încredințare în vederea adopției. 

Când  încetează concediul de acomodare și plata indemnizației aferente?

Concediul de acomodare și plata indemnizației încetează începând cu ziua următoare celei în care se produce una dintre următoarele situații:

 • a expirat perioada maximă de un an prevăzută pentru concediul de acomodare;
 • la cererea persoanei îndreptățite;
 • copilul a împlinit 18 ani;
 • a avut loc decesul copilului;
 • persoana îndreptățită care urma să adopte în calitate de persoană singură a decedat;
 • a rămas definitivă hotărârea judecătorească privind revocarea încredințării în vederea adopției. 

Când  se suspendă concediul de acomodare și plata indemnizației aferente?

Concediul de acomodare și plata indemnizației se suspendă începând cu ziua următoare celei în care se produce una dintre următoarele situații:

 • s-a dispus plasamentul copilului în regim de urgență;
 • a fost pusă în executare hotărârea judecătorească privind revocarea încredințării în vederea adopției.

Suspendarea anterior prevăzută încetează în ziua următoare celei în care a rămas definitivă hotărârea judecătorească prin care s-a dispus revenirea copilului la persoana/familia la care fusese încredințat în vederea adopției sau, după caz, în ziua următoare celei în care a rămas definitivă hotărârea judecătorească prin care s-a dispus respingerea revocării încredințării în vederea adopției.

În ceea ce privește reluarea concediului de acomodare și a plății indemnizației aferente suspendate aceasta se face la cererea persoanei îndreptățite, începând cu data depunerii acesteia, dacă nu au intervenit situații care să determine încetarea drepturilor. 

Ce trebuie să mai cunoaștem legat de concediul de acomodare?

Este bine de știut și faptul că persoanele îndreptățite cărora li s-au stabilit drepturile prevăzute la art. 50 alin. (1) din Legea nr. 273/2004 nu pot beneficia, în perioada concediului de acomodare, de drepturile acordate în baza art. 2 și 7 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2011, cu modificările și completările ulterioare.

În perioada în care beneficiază de indemnizația prevăzută la art. 50 alin. 1 din Legea nr. 273/2004, persoana îndreptățită are calitatea de asigurat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate, fără plata contribuției de asigurări sociale de sănătate, în condițiile prevăzute de art. 154 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Asupra drepturilor prevăzute la art. 50 alin. (1) din Legea nr. 273/2004 nu se datorează impozit și nici contribuțiile sociale obligatorii stabilite potrivit legii.

De reținut că perioada concediului prevăzut la art. 50 alin. (1) din Legea nr. 273/2004 constituie perioadă asimilată stagiului de cotizare în vederea stabilirii indemnizațiilor de asigurări sociale de sănătate prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare (art. 53 alin. (2) din Legea nr. 273/2004 ).

La stabilirea cuantumului indemnizațiilor de asigurări sociale de sănătate prevăzute la art. 53 alin. (2) din Legea nr. 273/2004 se ia în calcul valoarea indemnizației prevăzute la art. 50 alin. (1) din Legea nr. 273/2004 .

Perioada concediului prevăzut la art. 50 alin. (1) din Legea nr. 273/2004 constituie perioadă asimilată stagiului de cotizare și se valorifică pentru obținerea prestațiilor de asigurări sociale, în condițiile prevăzute de Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare, și a drepturilor stabilite de Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare, precum și în vederea stabilirii drepturilor prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2010, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Pentru perioadele asimilate, la determinarea punctajului lunar al asiguratului, pentru stabilirea prestațiilor de asigurări sociale din sistemul public de pensii se utilizează 25% din câștigul salarial mediu brut lunar din perioadele respective.

De reținut și că perioada concediului prevăzut la art. 50 alin. (1) din Legea nr. 273/2004 constituie vechime în muncă, în serviciu și în specialitate, care se are în vedere la stabilirea drepturilor ce se acordă în raport cu aceasta.

În situația în care indemnizația a fost acordată și pe perioada în care s-a dispus încetarea sau suspendarea concediului și a indemnizației prevăzute la art. 50 alin. (1) din Legea nr. 273/2004, sumele acordate cu titlu necuvenit se recuperează de la persoana îndreptățită în condiții similare celor prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 44/2014 pentru reglementarea unor măsuri privind recuperarea debitelor pentru beneficiile de asistență socială, precum și pentru modificarea art. 101 din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, aprobată cu modificări prin Legea nr. 266/2015, pentru alte beneficii de asistență socială. 

Ce obligații au angajatorii față de salariații care adoptă?

Potrivit art. 54 alin. 1 din Legea nr. 273/2004, angajatorii au obligația de a acorda salariatului sau, după caz, salariaților soț și soție care adoptă timp liber pentru efectuarea evaluărilor impuse de obținerea atestatului și realizarea potrivirii practice, fără diminuarea drepturilor salariale, în limita a maximum 40 de ore pe an.

Timpul liber se acordă pe baza cererii solicitantului, la care se anexează calendarul întâlnirilor sau, după caz, programul de vizite, întocmite de direcția competentă.

Nerespectarea de către angajator a prevederilor art. 54 alin. 1 din Legea nr. 273/2004 constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 1.000 lei la 2.500 lei.

Constatarea contravenției mai sus prevăzută și aplicarea amenzii corespunzătoare se fac de către persoanele împuternicite în acest sens din cadrul Inspecției Muncii.

În fine, reținem și faptul că, contravenției mai sus prevăzută îi sunt aplicabile și dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.


[1]  Fondurile necesare plății indemnizației prevăzute la alin. (1), cheltuielile administrative, precum și cele de transmitere a drepturilor se asigură din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii și Justiției Sociale.

Ai nevoie de Legea nr. 273/2004 privind procedura adopţiei? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF, de AICI!

comentarii

10 COMENTARII

 1. Buna ziua, va rog frumos sa ma lamuriti ca am citit articolul dvs. dar nu am inteles daca in timpul concediului de acomodare, salariul pe care il primesc acum de la angajator merge mai departe, sau se suspenda pe perioada concediului si primesc doar indemnizatia de 1700 de lei.

  • Contractul de munca va fi suspendat pentru concediul de acomodare, asadar veti primi doar indemnizatia de 1700 lei, cum de altfel se si mentioneaza ca pentru a beneficia de concediul de acomodare este necesara si decizia de suspendare a activitatii la angajator. O zi buna!

 2. Buna ziua,
  Astazi am citit articolul si va multumesc pentru informatii. Sunt putin socata de modul in care statul „incurajeaza” adoptia. La 1 an si 5 luni, copilul este deja mare, cu siguranta va fi nevoie de o perioada de acomodare. Nu-l poti adopta si sa-l lasi la cresa, sa-l vezi dupa ora 17.30, obosit dupa o zi de munca. Ipotetic sa spun ca imi doresc sa adopt, si castig 1000 Euro. Financiar nu-mi permit sa renunt o perioada de un an la 3000 lei pentru a sta acasa pe 1700 lei. In acest mod statul „incurajeaza” sa adopte doar acele mame/familii care nu au un venit decent in aceasta tara. Daca dumneavoastra aveti puterea sa faceti undeva o sesizare spre acele institutii competente, ar fi de ajutor pentru multi.

 3. BUNA SEARA.. EU AM O FETITA IN PLASAMENT DE 1 AN SI 3 LUNI O CRESC DE LA NASTERE,VREAU SA O ADOPT,VREAU SA STIU CAND POT SOLICITA CONCEDIU DE COMODARE..
  DUPA CE SE DEPUN ACTELE DE ADOPTIE SAU SI ACUM POT OPTA…
  MULTUMESC…ASTEPT RASPUNS

 4. Bună seara! Exista posibilitatea ca la încetarea concediului de acomodare angajatorul sa numai fie dispus sa ma primească în continuare la munca?

 5. Intrebare: un copil adoptat mi se va incredinta cand aceste va implini 1 an si 7 luni. Intentionez sa mi iau in momentul incredintarii concediu de acomodare de 1 an. Am voie? Si doresc ca pe perioada lui sa ma intorc la munca, deoarece angajatorul are nevoie de mine, iar sotul care momentan nu lucreaza, va fi acasa mereu. Se poate?

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here