25 Februarie, 2018

Ce se va întâmpla cu tinerii care nu trec examenul de bacalaureat? Schema pilot “Garanţii pentru tineri”

Având în vedere datele statistice privind rata şomajului în rândul tinerilor cu vârste cuprinse între 15 şi 24 de ani, a căror valoare a crescut în România în mod continuu, ajungând de la 18,6% în anul 2008, la 23,7% în anul 2011, faţă de 6,0% în rândul populaţiei „adulte” între 25 şi 64 de ani la nivelul aceluiaşi an, precum și preocuparea la nivel European privind șomajul în rândul tinerilor, Guvernul a adoptat Proiectul de Memorandum pentru implementarea unei Scheme pilot de tip „Garanţii pentru tineri” în vederea îmbunătăţirii accesului pe piaţa muncii a tinerilor, în conformitate cu Recomandarea Consiliului Uniunii Europene.

Grupul ţintă al proiectului îl constituie cei 5.000 de tineri absolvenţi de liceu, respinși la examenul de bacalaureat și care nu sunt cuprinşi într-o formă de educaţie sau formare şi nici nu sunt angajaţi, cu perspective reduse de găsire a unui loc de muncă.

Conceptul de „garanţie pentru tineri” presupune asigurarea, în termen de patru luni de la intrarea tinerilor în şomaj sau de la momentul în care nu mai participă la o formă de învăţământ formal, a unei oferte de bună calitate pentru ocuparea unui loc de muncă, pentru continuarea educaţiei, intrarea în ucenicie sau pentru efectuarea unui stagiu.

Bugetul alocat proiectului, prin axa 5 și 5.1 din POSDRU este de 10 milioane euro, distribuiţi pentru două proiecte în valoare de 5 milioane euro fiecare, cu o co-finanţare de 9% a fiecărui partener implicat, cu o perioadă de implementare trimestrul III 2013 – trimestrul IV 2014.

Principalele activități constau în consiliere profesională, cursuri de formare de tip specializare/perfecţionare şi calificare, finalizate cu diplome recunoscute pe piaţa muncii, târguri de joburi pentru tineri, plasare în stagii sau în programe de ucenicie, asistenţă în vederea demarării unei afaceri. 

Sursa: MMSPV

Despre autor  ⁄ Denisa Pătraşcu

Licenţiată a Facultăţii de Drept, Universitatea din Bucureşti (2001), doctor în drept – specialitatea dreptul muncii (2007), membră a Reţelei Juriştilor din Organizaţia Internaţională a Muncii – ONU (2003), membru asociat al CRIFST – Academia Română (2013), membru colaborator al CRIFST – Academia Română (2010-2013), consultant şi senior expert (proiecte fonduri structurale) în domeniul social şi mediator autorizat.

Fara comentarii

Scrie un comentariu