24 Februarie, 2018

Ce se schimbă în impozitarea dividendelor?

În materialul de faţă puteţi afla ce anume se schimbă şi de când, în impozitarea dividendelor. Astfel, Ordonanţa de urgenţă nr. 102/2013, publicată în Monitorul Oficial nr. 703/2013, introduce, începând de anul viitor, modificări în reglementările privind declararea, reţinerea şi plata impozitului pe dividende, conţinute în Capitolul VI al Titlului II din Codul fiscal.

Prevederile legale, din art. 36 Cod fiscal nu se vor aplica în cazul dividendelor plătite de o persoană juridică română unei alte persoane juridice române, dacă beneficiarul dividendelor deţine, la data plăţii dividendelor, minimum 10% din titlurile de participare ale celeilalte persoane juridice, pe o perioadă neîntreruptă de un an împlinit până la data plăţii acestora inclusiv.

Se observă, aşadar, ca a fost modificată condiţia de durată care, în prezent se referă la o perioadă de 2 ani împliniţi până la data plăţii acestora inclusiv.

Atenţie! Prevederile modificate (art. I, pct.6,7 şi 15) se aplică pentru dividendele înregistrate de persoana juridică română/sediul permanent din România al persoanei juridice străine distribuite de o filială situată într-un stat membru, respectiv pentru dividendele plătite de o persoană juridică română unei alte persoane juridice română, după data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, adică după 1 ianuarie 2014, astfel cum prevede art. II din O.U.G. nr. 102/2013.

Reamintim, în context, obligaţiile generale de declarare şi plată a impozitelor pe dividende, potrivit art. 36 din Codul fiscal, în conformitate cu care o persoană juridică română care distribuie/plăteşte dividende către o persoană juridică română are obligaţia să reţină, să declare şi să plătească impozitul pe dividende reţinut către bugetul de stat, astfel cum se prevede în articol.

dividende1
Sursa foto: Lege5.ro

Impozitul pe dividende se stabileşte prin aplicarea unei cote de impozit de 16% asupra dividendului brut distribuit/plătit unei persoane juridice române.

Impozitul pe dividende se declară şi se plăteşte la bugetul de stat până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care se distribuie/plăteşte dividendul. În cazul în care dividendele distribuite nu au fost plătite până la sfârşitul anului în care s-au aprobat situaţiile financiare anuale, impozitul pe dividende aferent se plăteşte până la data de 25 ianuarie a anului următor.

Prevederile se aplică în cazul dividendelor distribuite/plătite de o persoană juridică română:

  • fondurilor de pensii facultative, respectiv fondurilor de pensii administrate privat;
  • organelor administraţiei publice care exercită, prin lege, drepturile şi obligaţiile ce decurg din calitatea de acţionar al statului la acele persoane juridice române.

Cota de impozit pe dividende de 16% se aplică şi asupra sumelor distribuite/plătite fondurilor deschise de investiţii, încadrate astfel, potrivit reglementărilor privind piaţa de capital.

Scutirea impozitului pe dividendele reinvestite

Mai reţinem, de asemenea, că potrivit art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 200/2008, dividendele reinvestite începând cu 2009, în scopul păstrării şi creşterii de noi locuri de muncă pentru dezvoltarea activităţii persoanelor juridice române distribuitoare de dividende, conform obiectului de activitate al acestora înscris la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, sunt scutite de la plata impozitului pe dividende; sunt scutite de la plata impozitului pe dividende şi dividendele investite în capitalul social al altei persoane juridice române, în scopul creării de noi locuri de muncă, pentru dezvoltarea activităţii acesteia, conform obiectului de activitate înscris la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului. 

Actele normative referitoare la acest subiect pot fi consultate pe Lege5 Online– noul serviciu de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

comentarii

Despre autor  ⁄ Eugen Staicu

Eugen Staicu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu