22 Septembrie, 2017

Ce se modifică la reglementările contabile aplicabile instituţiilor publice?

În Monitorul Oficial nr. 194 din 05.04.2013 a fost publicat Ordinul nr. 415/2013 pentru modificarea şi completarea cap. XVI din Normele metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005.

Actul normativ modifică reglementările contabile aplicabile instituțiilor publice și introduce câteva noi monografii contabile. Astfel, se modifică planul de conturi aplicabil, respectiv se introduc noi conturi, iar alte conturi se elimină.

Pentru cei mai puțin familiarizați cu contabilitatea instituțiilor publice, reamintim că aceasta este condusă conform OMFP nr. 1917/2005, ce aprobă planul de conturi cu o simbolistică destul de apropiată de planul de conturi utilizat de societățile comerciale, și în general, se respectă cam toate principiile contabile uzuale. 

Dintre conturile analitice care se introduc, redăm câteva în continuare:

- 117.01.01 “Rezultatul reportat – instituții publice finanțate integral din bugetul de stat”; 

 - 121.01.01 “Rezultatul patrimonial – instituții publice finanțate integral din bugetul de stat”;  

 - 461x.04.02.04.01 “Debitori din comisioane cuvenite fondului de risc pentru împrumuturi interne contractate de stat și subimprumutate”;

 - 461x.04.02.04.02 “Debitori din majorări de întârziere cuvenite fondului de risc pentru neplata comisioanelor pentru împrumuturi interne contractate de stat și subimprumutate”;

 - 461x.04.02.04.03 “Debitori din majorări de întârziere pentru neplata ratelor de capital, dobânzilor și altor costuri cuvenite fondului de risc pentru împrumuturi interne contractate de stat și subimprumutate”; 

- 5126.10.01 “Disponibil privind operațiunile derulate prin conturile tranzitorii deschise pe numele Ministerului Finanțelor Publice la instituții de credit”; 

 - 5126.10.02 “Disponibil privind operațiunile derulate prin conturile tranzitorii deschise pe numele Ministerului Finanțelor Publice la Trezoreria Centrală Operativă”.

conturi1
Sursa foto: Lege5.ro

Dintre conturile care se elimină din Planul de conturi amintim:

- 117.09 “Rezultatul reportat – bugetul de stat”; 

- 121.09 “Rezultatul patrimonial – bugetul de stat”; 

- 117.13 “Rezultatul reportat – operațiuni de clearing, barter și cooperare economică”; 

- 121.13 “Rezultatul patrimonial – operațiuni de clearing, barter și cooperare economică”;

- 5126.11.01 “Disponibil privind împrumuturile acordate din contul curent general al Trezoreriei Statului”;

- 5126.10.02 “Disponibil privind operațiunile derulate prin conturile tranzitorii deschise pe numele Ministerului Finanțelor Publice la Trezoreria Centrală Operativă”.

Dintre conturile care se elimină din Planul de conturi amintim:

- 117.09 “Rezultatul reportat – bugetul de stat”; 

- 121.09 “Rezultatul patrimonial – bugetul de stat”; 

- 117.13 “Rezultatul reportat – operațiuni de clearing, barter și cooperare economică”; 

- 121.13 “Rezultatul patrimonial – operațiuni de clearing, barter și cooperare economică”;

- 5126.11.01 “Disponibil privind împrumuturile acordate din contul curent general al Trezoreriei Statului” . 

De asemenea, se modifică denumirea unor conturi deja existente, respectiv:

- contul 461 “Debitori diverși” devine: contul 461 “Debitori”; 

- contul 461x.04.03 “Debitori din comisioane și majorări de întârziere la fondul de risc conform OG nr. 14/1995″ devine: contul 461x.04.03 “Debitori la fondul de risc conform OG nr. 14/1995″. 

Ordinul introduce și câteva elemente de monografii contabile, cum ar fi, pentru emisiunea de titluri de stat în vederea restituirii împrumuturilor pe termen scurt, evidențierea împrumuturilor din disponibilul contului trezoreriei, rambursarea împrumuturilor externe, precum și pentru închiderea veniturilor și cheltuielilor.

Ordinul MFP nr. 415/2013 poate fi consultat integral pe Lege5.ro, noul soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

Despre autor  ⁄ Adrian Benţa

Adrian Benta este membru al Camerei Consultanților Fiscali (2007), auditor financiar stagiar, membru CAFR (2010). Are o experienţă de peste 13 ani în conducerea contabilităţii şi fiscalitatea societăţii comerciale şi conduce un cabinet propriu de consultanţă fiscală. Contact: adrian@bentaconsult.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu