Deşi atât Codul fiscal, cât şi Codul de procedură fiscale au fost publicate, intrând în vigoare de la 1 ianuarie 2016, în domeniul fiscal încă lipsesc reglementările legislative edificatoare pentru noile coduri, normele metodologice de aplicare nefiind încă publicate în Monitorul Oficial.

Ministerul Finanţelor a publicat proiectul acestora pe pagina web proprie, la sfârşitul anului trecut, structurat în zece documente distincte, în funcţie de subiectele majore tratate.

1. Norme Codul fiscal. Dispoziţii generale

Documentul  cuprinde definiţiile unor concepte de bază precum activitatea independentă, persoane afiliate, sediul permanent, dar şi reguli de aplicare generală (reguli pentru aplicarea principiului valorii de piață).

Descarcă Norme Codul fiscal 2016. Titlul I. Dispozitii generale, în format PDF.

2. Norme Codul fiscal. Impozitul pe profit

În această secţiune o atenţie deosebită se acordă calculului rezultatului fiscal, oferindu-se explicaţii suplimentare prin exemple concrete, în ceea ce priveşte regulile fiscale pentru contribuabilii care aplică reglementările contabile conforme cu standardele internaţionale de raportare financiară, scutirea de impozit a profitului reinvestit, veniturile neimpozabile, cheltuielile, provizioanele/ajustările pentru depreciere şi rezerve, cheltuieli cu dobânzile şi diferenţele de curs valutar, contractele de leasing, pierderile fiscale etc.

Descarcă Norme Codul fiscal 2016. Titlul II. Impozitul pe profit, în format PDF.

3. Norme Codul fiscal. Impozitul pe veniturile microîntreprinderii

În Titlul III al normelor sunt aduse clarificări privind definiţia microîntreprinderii, regulile de aplicare a sistemului de impunere pe veniturile microîntreprinderii, cotele de impozitare, ieşirea din sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinderii în cursul anului şi baza impozabilă.

Descarcă Norme Codul fiscal 2016. Titlul III. Impozitul pe veniturile microintreprinderilor, în format PDF.

4. Normele de aplicare. Impozitul pe venit

Documentul tratează aspectele referitoare la veniturile din activităţi independente, din salarii şi asimilate salariilor, din cedarea folosinţei bunurilor, din investiţii, pensii, activităţi agricole, transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal.

Descarcă Norme Codul fiscal 2016. Titlul IV. Impozitul pe venit, în format PDF.

5. Norme Codul fiscal. Contribuţii sociale obligatorii

Se aduc precizări suplimentare şi exemplificări în ceea ce priveşte bazele de calcul al contribuţiei de asigurări sociale, asigurări sociale de sănătate, asigurări de şomaj  etc. pentru anumite tipuri de contribuabili, în funcţie de activitatea desfăşurată de aceştia şi veniturile obţinute.

Descarcă Norme Codul fiscal 2016. Titlul V. Contributii sociale obligatorii, în format PDF.

6. Norme Codul fiscal. Impozitul pe veniturile nerezidenţilor

Secţiunea cuprinde, printre altele, clarificarea termenului ”redevență”, exemplificarea instrumentelor juridice încheiate de România în baza cărora se realizează schimbul de informaţii şi, cu titlu de exemplu tipurile de dobânzi cărora li se aplică, cota de 16%, atunci când veniturile de această natură sunt plătite într-un stat cu care România are încheiat un instrument juridic în baza căruia se realizează schimbul de informaţii şi beneficiarul sumelor nu face dovada rezidenţei fiscale.

Descarcă Norme Codul fiscal 2016. Titlul VI. Impozitul pe veniturile nerezidentilor, în format PDF.

7. Norme Codul fiscal. TVA

Cu siguranţă una dintre cele mai de interes şi larg elaborate secţiune, proiectul normelor de aplicare privind taxa pe valoarea adăugată vine în ajutor cu informaţii explicative privind operaţiunile şi persoanele impozabile, livrarea de bunuri, prestarea de servicii, locul operaţiunilor cuprinse în sfera de aplicare a taxei, faptul generator și exigibilitatea taxei pe valoarea adăugată, baza de impozitare, cotele de taxă etc.

Descarcă Norme Codul fiscal 2016. Titlul VII. TVA, în format PDF.

8. Norme Codul fiscal. Accize şi alte taxe speciale

În Titlul VIII al normelor se tratează aspecte edificatoare privind plătitorii de accize şi obligaţiile acestora, nivelul şi calculul accizelor, contravenţii şi sancţiuni etc..

Descarcă Norme Codul fiscal 2016. Titlul VIII. Accize si alte taxe speciale în format PDF.

9. Norme Codul fiscal. Impozite şi taxe locale

Printre altele, în această secţiune se detaliază modul de stabilire a impozitului/taxei pe clădiri în funcție de destinația acestora, sunt clarificate situațiile în care datorează, se declară și se plătește taxa pe teren, se clarifică baza de calcul a taxei pentru serviciile de reclamă și publicitate şi este detaliată procedura de majorare a impozitului pe clădiri și a impozitului pe teren cu până la 500% în cazul clădirilor și terenurilor din intravilan neîngrijite, precum și cu majorarea impozitului pe teren cu până la 500% pentru terenurile agricole nelucrate timp de 2 ani consecutiv.

Descarcă Norme Codul fiscal 2016. Titlul IX. Impozite si taxe locale, în format PDF.

10. Norme Codul fiscal. Impozitul pe construcţii

Ultimul document include precizări legate de construcțiile care nu intră sub incidența impozitului pe construcții şi clarificarea aspectelor legate de stabilirea bazei impozabile asupra căreia se aplică impozitul pe construcții, în sensul că valoarea construcțiilor este cea evidenţiată contabil în soldul conturilor corespunzătoare construcţiilor.

Descarcă Norme Codul fiscal 2016. Titlul X. Impozitul pe constructii, în format PDF.

Atenţie! Aceste documente reprezintă forma de proiect a normelor de aplicare a Noului Cod fiscal 2016 şi nu se aplică până la publicarea în Monitorul Oficial, ele putând fi consultate cu titlu informativ general.

Ai nevoie de Noul Cod fiscal? Poţi cumpăra actul în format PDF de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here