18 Februarie, 2018

Ce reţinem din modificările făcute la regimul de declarare derogatoriu?

În Monitorul Oficial nr. 194/2013 a fost publicat Ordinul nr. 342/2013 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.221/2009 privind Procedura de aprobare a regimului de declarare derogatoriu.

Actul normativ analizat astăzi reprezintă o uşoară modificare a regimului de declarare derogatoriu.

Modificarea principală se adresează persoanelor fizice ce desfăşoară activităţi autorizate, iar pentru ca aceştia să obţină un regim derogatoriu, permisiunea li se poate aproba dacă la depunerea cererii către ANAF fac dovada înscrierii inactivităţii temporare.

De asemenea, persoanele ce desfăşoară profesii libere, când solicită obţinerea regimului derogatoriu, vor depune o dovadă eliberată de organizaţiile profesionale din care să rezulte suspendarea activităţii.

derogatoriu1
Sursa foto: Lege5.ro

Ordinul enumeră pentru ce declaraţii se poate obţine regimul de declarare derogatoriu, după cum urmează: 
a) formularul 100 “Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat”;

b) formularul 101 “Declaraţie privind impozitul pe profit”;

c) formularul 112 “Declaraţie privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate”; 

d) formularul 104 “Declaraţie privind distribuirea între asociaţi a veniturilor şi cheltuielilor”;

e) formularul 120 “Decont privind accizele”;

f) formularul 130 “Decont privind impozitul la ţiţeiul din producţia internă”;

g) formularul 300 “Decont de taxă pe valoarea adăugată”.

derogatoriu2
Sursa foto: Lege5.ro

Ce condiţii trebuie îndeplinite de contribuabil pentru a obţine regimul derogatoriu?

• să nu desfăşoare niciun fel de activitate;

• să nu obţină venituri din exploatare, venituri financiare, venituri extraordinare şi/sau alte elemente similare veniturilor;
• să nu dispună de personal angajat şi să nu plătească venituri cu regim de reţinere la sursă a impozitului;

• să figureze cu toate obligaţiile declarative şi de plată îndeplinite;

• să nu aibă în curs de soluţionare un decont cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare sau o cerere de restituire a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor;

• să nu facă obiectul unei acţiuni de inspecţie fiscală în curs;

• să nu fie înscrişi în lista contribuabililor declaraţi inactivi;

• inactivitatea temporară să fie înscrisă în registrul comerţului, pentru societăţile comerciale. 

De reţinut:
• perioada maximă de obţinere a regimului derogatoriu poate să fie de maximum trei ani, similar perioadei de inactivitate temporară pe care o pot obţine societăţile comerciale la registrul comerţului;

• chiar dacă o societate comercială a obţinut regimul derogatoriu, acesta se referă numai la declaraţii fiscale, prin urmare va depune în continuare situaţii financiare anuale, precum şi celelalte declaraţii cu incidenţă (de exemplu declaraţia 392);

• pentru fracţiunile de lună sau trimestru, “neacoperite” de decizia de aprobare a regimului derogatoriu, se necesită depunerea declaraţiilor din vectorul fiscal.

Actul normativ poate fi consultat integral pe Lege5.ro - noul soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

Despre autor  ⁄ Adrian Benţa

Adrian Benta este membru al Camerei Consultanților Fiscali (2007), auditor financiar stagiar, membru CAFR (2010). Are o experienţă de peste 13 ani în conducerea contabilităţii şi fiscalitatea societăţii comerciale şi conduce un cabinet propriu de consultanţă fiscală. Contact: adrian@bentaconsult.ro.

Un comentariu

  • Răspunde
    florin
    februarie 20 2014

    am un SRL care sia suspendat activitatea de la 01.05.2010-30.04.2013.Am primit de la admin.financiara ca nu am depus rapoartele contabile la31.12.2013.Ce se poate intampla?
    Cu respect

Scrie un comentariu