23 August, 2017

Ce reguli noi a introdus ANPC pentru dezvoltatorii imobiliari?

ANPC impune noi reguli pentru dezvoltatorii imobiliari, în legătură cu actele și documentele depuse în vederea înregistrării. Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorului a publicat un ordin în acest sens, ordin care va fi publicat și în Monitorul Oficial al Româniai, Partea I, apoi va intra în vigoare.

Ordinul prevede că pentru înregistrarea la ANPC, societățile comerciale care se supun preveedrilor OUG nr. 52/2016 privind contractele de credit oferite consumatorilor pentru bunuri imobile, trebuie să depună următoarele documente:

  • Certificatul de înregistrare;
  • Certificat constatator emis de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu datele societăţii;
  • Certificatul constatator emis conform art. 171 din Legea nr. 359/2004;
  • Actul constitutiv;
  • Dovada că societatea comercială este operator de date cu caracter personal;
  • Cazierul judiciar pentru persoanele responsabile cu administrarea și conducerea societății;
  • Declarație pe proprie răspundere a administratorului că personalul care interacţionează cu clienţii în scopul acordării de credite dispune de cunoştinţe şi experienţa adecvate naturii, extinderii şi complexităţii activităţii vizate;
  • Procedura de acordare a creditului.

De asemenea, dezvoltatorii imobiliari vor depune, odată cu documentația pentru înregistrare, informații privind numărul contractelor de credit în derulare, precum și valoarea totală pe care o va plăti fiecare consummator titular de contract.

Conform ordinului, de acum încolo, la fiecare început de an, în decurs de 2 luni, adică de la 1 ianuarie la 1 martie, dezvoltatorii imobiliari vor trimite ANPC raportările anuale care vor cuprinde numărul contractelor încheiate în anul anterior, valoarea plătibilă de fiecare consumator, precum și informații privind moneda în care se acordă creditul, cu costul total al acestuia.

ANPC precizează că toată documentația se poate depune atât la sediul instituției, dar se poate trimite și prin poștă, actele fiind copii certificate conform cu originalul.

comentarii

Despre autor  ⁄ Traian Dobre

Fara comentarii

Scrie un comentariu