19 Februarie, 2018

CE propune crearea unei forme juridice europene pentru fundaţii

Propunerea are ca scop crearea unei forme juridice europene unice în toate statele membre – „fundaţia europeană”– şi care să coexiste cu fundaţiile naţionale. 

Fundaţiile joacă un rol semnificativ în dezvoltarea economică şi socială a statelor membre, prin furnizarea de servicii sociale şi de sănătate, încurajarea cercetării şi promovarea culturii. Activităţile transfrontaliere ale fundaţiilor sunt însă dificil de realizat din cauza obstacolelor impuse de diferenţele dintre legislaţiile naţionale.

Astfel, fundaţiile sunt adesea puse în situaţia de a-şi folosi o parte din buget pentru îndeplinirea cerinţelor juridice şi administrative prevăzute de diferitele legislaţii naţionale, ceea ce reduce fondurile disponibile pentru realizarea de activităţi în beneficiul publicului.

În acest sens, Comisia a prezentat o propunere privind un statut al fundaţiei europene, de natură să faciliteze sprijinirea de către fundaţii a cauzelor de interes public la nivelul întregii UE.

Michel Barnier, comisarul European pentru Piaţa Internă şi Servicii, a declarat: „Trebuie să sprijinim şi  să încurajăm munca preţioasă realizată de fundaţii în interesul cetăţenilor europeni. În special, trebuie să eliminăm obstacolele care le împiedică să-şi desfăşoare activitatea la nivel transfrontalier în domenii precum cercetarea, sănătatea sau cultura. Introducerea unui statut european va reduce costurile şi gradul de incertitudine şi, în plus, va permite fundaţiilor să beneficieze de mai multă vizibilitate pentru promovarea activităţilor lor şi pentru atragerea mai multor fonduri, graţie unei etichete europene.”

Propunerea are ca scop crearea unei forme juridice europene unice în toate statele membre – „fundaţia europeană”– şi  care să coexiste cu fundaţiile naţionale.

Fundaţia europeană poate fi constituită prin convertirea unei fundaţii naţionale în fundaţie europeană sau prin fuzionarea unor fundaţii naţionale. FE dobandeşte personalitate juridică la data înregistrării într-un stat membru. Pentru a se încadra în categoria FE, fundaţiile trebuie să îndeplineasca o serie de criterii: să urmărească interesul public, să aiba o dimensiune transfrontalieră şi  să posede un patrimoniu iniţial de minim 25.000 euro.

Principalele avantaje ale FE sunt:

Reducerea costurilor şi a gradului de incertitudine: Fundaţiile europene vor avea personalitate şi capacitate juridică în toate statele membre, având posibilitatea de a realiza activităţi transfrontaliere într-un mod mai puţin costisitor, în baza unor norme comune;

Eticheta europeană: Statutul oferă fundaţiilor o imagine europeană, în baza cărora FE să poată obţine recunoaştere la nivelul întregii UE.

Regimul fiscal aplicabil fundaţiei europene va fi acelaşi ca şi în cazul fundaţiilor naţionale, iar donatorii vor beneficia de aceleaşi avantaje fiscale ca şi cei care efectuează donaţii fundaţiilor din propriul stat membru. Prin urmare, ele vor fi considerate echivalente cu fundaţiile de interes public create în baza legislaţiilor naţionale.

Statutul fundaţiei europene a fost enunţat în „Actul privind piaţa unică”, fiind subliniată contribuţia fundaţiilor la finanţarea iniţiativelor inovatoare de interes public. Propunerea Comisiei vine ca urmare a două consultări publice, a unui studiu de fezabilitate şi a contactelor cu sectorul fundaţiilor.

Mai multe detalii găsiţi la adresa: http://ec.europa.eu/internal_market/company/docs/eufoundation/proposal_en.pdf

Sursa: fonduri-structurale.ro/Comisia Europeană

*

În România, regimul asociaţiilor şi fundaţiilor este reglementat prin Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000, aprobată prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare.

Despre autor  ⁄ Eugen Staicu

Eugen Staicu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu