După publicarea O.U.G. nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, au apărut şi reglementări subsecvente din care semnalăm, mai jos, pe cele referitoare la evidenţa plăţii.

* Mai întâi, să amintim că, potrivit O.U.G. nr. 9/2013, în cazul în care taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule sau taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, achitată, este mai mare decât timbrul rezultat din aplicarea prevederilor Ordonanţei de Urgenţă nr. 9/2013 privind timbrul de mediu, calculat în lei la cursul de schimb valutar aplicabil la momentul înmatriculării sau al transcrierii dreptului de proprietate asupra unui autovehicul rulat, se pot restitui sumele reprezentând diferenţa de sumă plătită, numai către titularul obligaţiei de plată.

Procedura este stabilită prin normele metodologice de aplicare ordonanţei de urgenţă. Cuantumul sumei rezultate ca diferenţă dintre suma achitată de contribuabil cu taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, titlu de taxă pe poluare pentru autovehicule sau taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi cuantumul rezultat din aplicarea timbrului se restituie în termenul de prescripţie prevăzut de Codul de procedură fiscală, pe baza procedurii stabilite în normele metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 9/2013.

Normele metodologice, aprobate prin H.G. nr. 88/2013 (M.Of. nr. 137/2013) prevăd că restituirea sumelor nedatorate se face la cererea contribuabilului, persoană fizică sau juridică, în conformitate cu prevederile art. 117 din Codul de procedură fiscală, în cazul în care nu s-a dispus de către instanţe restituirea acestora.

Pentru restituirea banilor, contribuabilul trebuie să depună o cerere de restituire la organul fiscal competent, prevăzut la art. 3 alin. (1) din Norme, modelul cererii fiind prevăzut în anexa nr. 2 la aceleaşi Norme şi la care se anexează documentele specificate în aceeaşi reglementare.


Sursă foto: Lege5.ro

Ministerul finanţelor face verificările necesare şi, soluţionează în funcţie de situaţia specifică a contribuabilului, respectiv: fie compensează suma cu alte datorii ale contribuabilului, fie – dacă suma de restituit este mai mare decât obligaţiile fiscale restante – organul fiscal face compensarea până la concurenţa celei mai mici sume după care întocmeşte nota de restituire şi decizia de restituire.

* Potrivit aceleiaşi ordonanţe de urgenţă, M.F.P., prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, Ministerul Afacerilor Interne prin serviciile publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculări vehicule şi Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice prin Administraţia Fondului pentru Mediu gestionează informatic evidenţa autovehiculelor înmatriculate sau transcrise care intră sub incidenţa prezentei ordonanţe de urgenţă, în concordanţă cu încasările efectuate la unităţile Trezoreriei Statului reprezentând taxe/timbru.

În aplicarea acestor dispoziţii, M.F.P. a emis Ordinul nr. 354/2013, publicat în Monitorul oficial nr. 152 din 21.03.2013 pentru modificarea şi completarea Instrucţiunilor de completare a numărului de evidenţă a plăţii, aprobate prin OMFP nr. 1.870/2004.

Reţinem din modificările aduse, de acest ultim ordin, la Instrucţiuni:

– la Codul document fiscal a fost introdus codul cu valoarea 26 – decizie privind stabilirea sumei reprezentând timbrul de mediu pentru autovehicule;


Sursă foto: Lege5.ro

Codul obligaţie bugetară – se completează în conformitate cu nomenclatorul de obligaţii de plată prevăzut la pct. 6 din Instrucţiuni. În cazul deciziilor de impunere privind obligaţiile fiscale suplimentare de plată stabilite de inspecţia fiscală, a documentelor prin care au fost constatate amenzi de orice fel, potrivit legii (proces-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei, ordonanţa procurorului, hotărâre judecătorească, precum şi alte documente), şi al deciziilor privind stabilirea sumei reprezentând timbrul de mediu pentru autovehicule, codul obligaţiei bugetare se completează cu ajutorul programului de asistenţă selectând tipul de obligaţie fiscală pe care o alege contribuabilul sau poate fi solicitat de la organul fiscal;

la Categoriile fiscale găsim modificarea pentru categoria 01 debit (obligaţiile stabilite prin declaraţiile fiscale, deconturi, procese-verbale de constatare a contravenţiilor, decizii de impunere, deciziile privind stabilirea sumei reprezentând timbrul de mediu pentru autovehicule etc., amendă);


Sursă foto: Lege5.ro

Perioada de raportare – se completează cu luna şi anul pentru care se face declaraţia: llaa. În cazul deciziilor de impunere privind obligaţiile fiscale suplimentare de plată stabilite de inspecţia fiscală, al documentelor prin care au fost constatate amenzi de orice fel, potrivit legii (proces-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei, ordonanţa procurorului, hotărâre judecătorească, precum şi alte documente), şi al deciziilor privind stabilirea sumei reprezentând timbrul de mediu pentru autovehicule, se înscrie 0000;

Scadenţa obligaţiei bugetare – se completează cu ziua, luna şi anul, în formatul zzllaa. În cazul deciziilor de impunere privind obligaţiile fiscale suplimentare de plată stabilite de inspecţia fiscală, al documentelor prin care au fost constatate amenzi de orice fel, potrivit legii (proces-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei, ordonanţa procurorului, hotărâre judecătorească, precum şi alte documente), şi al deciziilor privind stabilirea sumei reprezentând timbrul de mediu pentru autovehicule, se completează ziua, luna şi anul emiterii acestora.

Alte precizări din OMFP nr. 354/2013 privesc modificări la Anexa B – Exemple de completare pentru:

– numărul de evidenţă a plăţii în cazul unei obligaţii fiscale stabilite suplimentar prin decizie de impunere privind obligaţiile fiscale suplimentare de plată stabilite de inspecţia fiscală, precum şi în cazul unei amenzi de orice fel stabilite potrivit legii;

– modul de completare a numărului de evidenţă a plăţii pentru achitarea unei amenzi stabilite printr-un proces-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei (este detaliat modul de completare a numărului de evidenţă a plăţii pentru achitarea sumei cuprinse în Decizia privind stabilirea sumei reprezentând timbrul de mediu pentru autovehicul)

ATENŢIE! Anul trecut, prin art. II  alin. (1) din OMFP nr. 1.485/2012 privind modificarea şi completarea Instrucţiunilor de completare a numărului de evidenţă a plăţii, se dispunea că, începând cu 12 noiembrie 2012 (data intrării în vigoare a respectivului ordin) şi până la data de 31 decembrie 2013 se suspendă prevederile OMFP nr. 1.870/2004 pentru aprobarea Instrucţiunilor de completare a numărului de evidenţă a plăţii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.256 din 27 decembrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Or, recentul ordin MFP nr. 354/2013 prevede că, pe cale de excepţie de la prevederile citate, dispoziţiile OMFP nr. 1.870/2004, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător şi pentru contribuabilii care plătesc timbru de mediu pentru autovehicule. 

Actele normative prin care se stabilesc aceste prevederi pot fi consultate integral şi gratuit pe Lege5.ro
noul soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

2 COMENTARII

  1. O intrebare – acest Lege5 din care ati pus fragmentele de legislatie…am intrat pe el si la unele acte imi spune ca nu pot sa vad varianta actualizata fara abonament. M-ar interesa sa aflu mai multe despre abonamentul acesta, o oferta comerciala mai detaliata…cu cine pot vorbi? Multumesc!

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here