20 Februarie, 2019

Ce poate face consultantul fiscal şi în ce condiţii – informaţii utile

Când apelaţi la un consultant fiscal, este bine să aveţi în vedere aspecte din reglementarea legală, mai cu seamă dat fiind recentele modificări.

O.G. nr. 71/2001 privind organizarea şi exercitarea activităţii de consultanţă fiscală, aprobată cu modificări prin Legea nr. 198/2002, cu modificările şi completările ulterioare, a fost recent modificată şi completată prin O.U.G. nr. 8/2014.

Calitate şi statut legal

Calitatea de consultant fiscal se exercită independent, numai pe baza raporturilor juridice dintre acesta şi persoanele fizice sau juridice cărora le acordă consultanţă.

Înainte de a angaja un contract de consultanţă fiscală este bine să vă asiguraţi că firma nu are niciun fel de interese materiale directe sau indirecte, cu excepţia onorariilor pe care urmează să le acordaţi consultantului fiscal sau firmei de consultanţă fiscală, pentru munca prestată în această calitate.

Este bine să verificaţi şi statutul legal al consultantului, anume dacă acesta este în drept să acorde consultanţă fiscală, drept care îi este conferit, potrivit reglementării legale, numai prin înscrierea în Registrul consultanţilor fiscali şi al societăţilor de consultanţă fiscală la secţiunile “persoane active”. Carnetul său profesional este emis şi vizat în condiţiile prevăzute în Regulamentul de organizare şi funcţionare al Camerei Consultanţilor Fiscali.

Tot dispoziţiile legale îl obligă pe consultant ca, pentru exercitarea activităţii de consultanţă fiscală să aibă asigurare pentru răspunderea profesională.

Ce activităţi poate derula consultantul fiscal

Prin modificările aduse la reglementarea de bază prin O.U.G. nr. 8/2014, în vigoare de la 28 februarie, activitatea de consultanţă fiscală constă în:

- acordarea de asistenţă şi servicii profesionale în domeniul fiscal;

-
acordarea de servicii şi asistenţă de specialitate pentru întocmirea declaraţiilor fiscale;

-
certificarea declaraţiilor fiscale, în condiţiile legii. ATENŢIE: Certificarea se face potrivit normelor aprobate de Consiliul superior al Camerei Consultanţilor Fiscali, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice;

-
asistenţă şi servicii pe probleme de procedură fiscală;

-
asistenţă privind întocmirea documentaţiei pentru exercitarea căilor de atac împotriva titlurilor de creanţă şi a altor acte administrative fiscale;

-
asistenţă şi reprezentare în faţa organelor fiscale, inclusiv acordarea de asistenţă de specialitate pe parcursul derulării inspecţiei fiscale;

-
realizarea de expertize fiscale judiciare la solicitarea organelor judecătoreşti, organelor de cercetare penală sau părţilor interesate. Expertizele fiscale judiciare se realizează numai de consultanţii fiscali activi înscrişi în evidenţele Ministerului Justiţiei – Serviciul profesii juridice conexe;

-
realizarea de expertize fiscale la solicitarea organelor fiscale sau a oricăror altor persoane sau entităţi interesate;

-
asistenţă privind creanţele bugetului general consolidat, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;

-
asistenţă fiscală în cauzele aflate pe rolul unei autorităţi jurisdicţionale.

Consultanţii fiscali şi societăţile de consultanţă fiscală pot desfăşura, pe lângă activitatea de consultanţă fiscală, şi activităţi de expertiză contabilă şi audit financiar. Persoanele fizice şi juridice care au calitatea de consultant fiscal pot efectua activităţile de expertiză contabilă şi audit financiar numai după dobândirea, în condiţiile legii, a calităţii de expert contabil sau auditor financiar, după caz, şi înscrierea ca membri în organizaţiile care coordonează profesiile liberale respective. La fel, consultanţii fiscali şi societăţile de consultanţă fiscală pot desfăşura, pe lângă activitatea de consultanţă fiscală, şi activităţi de instruire şi perfecţionare în domeniul fiscal.

Dreptul la practică interzis

Prin aceleaşi modificări recente aduse la O.G. nr. 71/2001, este interzisă practicarea profesiei, precum şi utilizarea titlului de consultant fiscal sau a denumirii de societate de consultanţă fiscală, în oricare dintre următoarele situaţii:

- a fost retras carnetul profesional de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent;
- a fost retrasă autorizaţia societăţilor de consultanţă fiscală;
- a fost aplicată sancţiunea disciplinară constând în suspendarea dreptului de exercitare a calităţii de membru;
- a fost retrasă calitatea de membru al Camerei fără îndeplinirea procedurii disciplinare, precum şi în alte situaţii prevăzute de lege.

În cazul retragerii carnetului profesional de consultant fiscal sau consultant fiscal asistent ori în cazul retragerii calităţii de membru al Camerei, carnetul şi parafa sunt nule de drept. Legal, cei cărora le-a fost interzis dreptul de practică, în condiţiile de mai sus, sunt obligaţi să predea carnetul şi parafa.

——————————(P)——————————

Lege5
 vă oferă posibilitatea – prin funcţia “Urmărire modificări” – de a vedea rapid ce acte normative se modifică. Pe lângă lista documentelor mai importante care vor suferi modificări, aveţi la dispoziţie şi lista cu documentele favorite (alese personal de fiecare utilizator).

De asemenea, în Lege5 există şi posibilitatea de a evidenţia modificările la nivel de paragraf.

Aflaţi mai multe despre Lege5 de AICI.

urm_mod

Foto articol: FreeImages.com

comentarii

Despre autor  ⁄ Eugen Staicu

Eugen Staicu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu