22 Martie, 2018

Ce pedepse riscă angajatorii dacă nu respectă reglementările privind sănătatea şi securitatea în muncă? (I)

Încălcarea normelor legale cu privire la sănătatea și securitatea în muncă este sancționată în prezent cu amenzi de până la 10.000 de lei. În plus, există anumite încălcări care sunt considerate infracțiuni și sunt pedepsite cu până la trei ani de închisoare sau cu amendă.

În Legea securității și sănătății în muncă nr. 319/2006, cu completările și modificările ulterioare, sunt nominalizate faptele săvârșite care se consideră contravenții/infracțiuni și se stabilește cuantumul amenzilor contravenționale care se aplică angajatorilor, precum și cuantumul pedepselor penale (închisoare sau amendă).

Ce pedepse riscă angajatorii?

Amenzile de la 5.000 la 10.000 de lei se acordă pentru angajatorii care săvârșesc următoarele contravenții:

a) neîntocmirea unui plan de prevenire şi protecție compus din măsuri tehnice, sanitare, organizatorice şi de altă natură, bazat pe evaluarea riscurilor, pe care să îl aplice corespunzător condiţiilor de muncă specifice unităţii;

b)
neobținerea autorizaţiei de funcţionare din punctul de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă, înainte de începerea oricărei activităţi, conform prevederilor legale;

c)
modificarea stării de fapt rezultată din producerea unui accident mortal sau colectiv (modificarea stării de fapt este permisă în cazurile în care menţinerea acestei stări ar genera alte accidente ori ar periclita viaţa accidentaţilor şi a altor persoane);

d)
neasigurarea de echipamente individuale de protecție.

Cu amendă de la 4.000 la 8.000 de lei se sancționează angajatorii care:

a) nu realizează și nu păstrează o evaluare a riscurilor pentru sănătatea și securitatea în muncă a lucrătorilor și nu prezintă documentul, la cerere, organelor abilitate de control;

b)
nu iau o decizie asupra măsurilor de protecție care se impun a fi luate, precum și asupra echipamentului de protecție care trebuie utilizat;

c)
nu adoptă încă din faza de cercetare, proiectare și execuție construcții, echipamente de muncă, elaborare de tehnologii, a soluțiilor conforme cu prevederile în vigoare privind securitatea și sănătatea în muncă;

d)
nu stabilesc pentru lucrători, prin fișa de post, atribuțiile și răspunderile ce le revin, conform funcției exercitate, în domeniul securității și sănătății în muncă;

e)
nu întocmesc instrucțiuni proprii, în funcție de particularitățile activităților și ale locurilor de muncă;

f)
nu asigură cunoașterea de către lucrători a măsurilor prevăzute în planul de prevenire și protecție stabilit, precum și a prevederilor legale în domeniul securității și sănătății în muncă;

g)
nu efectuează controale asupra cunoașterii și aplicării de către lucrători a măsurilor prevăzute în planul de prevenire și protecție stabilit, precum și a prevederilor legale în domeniul securității și sănătății în muncă;

h)
nu informează salariații, anterior angajării, asupra riscurilor la care sunt expuși la locul de muncă;

i)
angajează persoane fără examen medical prealabil și după caz fără test psihologic;

j)
nu asigură salariaților efectuarea unui control medical periodic și, după caz, control psihologic specific;

k)
nu au o evidență a zonelor cu risc ridicat și specific;

l)
nu asigură funcționarea permanentă și corectă a sistemelor și dispozitivelor de protecție, a aparaturii de măsură și control, a instalațiilor de ventilație;

m)
nu prezintă documentele solicitate de către inspectorii de muncă, refuză să ofere informațiile solicitate de către aceștia, în timpul controlului sau al cercetării unor evenimente;

n)
nu desemnează, la solicitarea inspectorilor de muncă, lucrători care să participe la efectuarea controlului sau la cercetarea evenimentelor;

o)
nu asigură condiții pentru ca fiecare lucrător să primească o instruire suficientă și adecvată în domeniul securității si sănătății in muncă, sub forma de informații, instrucțiuni de lucru, specifice locului de muncă și postului său, respectiv pentru lucrătorii din cadrul altor firme din exterior, care desfășoară activități în cadrul firmei proprii;

p)
nu cercetează evenimentele care au produs incapacitate temporară de muncă;

q)
nu raportează la ITM și la asigurător accidentul de muncă înregistrat.

De asemenea, conform Legii sănătății si securității în muncă, angajatorii sunt sancționati cu amendă de la 3.500 la 7.000 de lei dacă:

a) nu evaluează riscurile pentru securitatea si sănătatea lucrătorilor, la alegerea echipamentelor de muncă, a substanțelor și preparatelor chimice periculoase utilizate, la amenajarea locurilor de muncă;

b)
nu asigură îmbunătățirea nivelului de securitate și de protecție a sănătății lucrătorilor, la toate nivelurile ierarhice, pe ansamblul activităților, în urma evaluării riscurilor;

c)
încredințează sarcini lucrătorilor fără a ține cont de capacitățile acestora în ceea ce privește securitatea și sănătatea în muncă;

d)
introduce tehnologii noi, fără consultarea lucrătorilor și/sau reprezentanților acestora, în ceea ce privește consecințele asupra securității și sănătății lucrătorilor, determinate de alegerea echipamentelor, de condițiile și mediul de muncă;

e)
permit accesul în zonele cu risc ridicat și specific a lucrătorilor care nu au primit și nu și-au însușit instrucțiunile adecvate;

f)
nu cooperează pentru implementarea prevederilor comune privind securitatea și sănătatea în muncă a lucrătorilor, cu firmele din exterior, care desfășoară activități la același loc de muncă;

g)
nu își coordonează acțiunile cu firmele din exterior, care desfasoară activități la același loc de muncă, în vederea protecției lucrătorilor și prevenirea riscurilor profesionale, după natura activităților desfășurate;

h)
nu desfasoară acțiuni de informare reciprocă asupra riscurilor profesionale proprii, cu firmele din exterior care desfașoară activități la același loc de muncă;

i)
nu își informează lucrătorii și/sau reprezentanții acestora asupra riscurilor profesionale proprii ale firmelor din exterior, care desfășoară activități la același loc de muncă;

j)
repartizează obligații financiare (parțial sau total) lucrătorilor, pentru realizarea măsurilor privind securitatea, sănătatea și igiena în muncă;

k)
nu desemnează lucrătorul/lucrătorii responsabili cu activitățile de protecție și activitățile de prevenire a riscurilor profesionale și nici nu recurge la servicii externe;

l)
nu își informează lucrătorii, cât mai curând posibil, asupra existenței sau posibilității de a fi expuși unui pericol grav și iminent, despre riscurile implicate de acest pericol, despre măsurile luate ori care trebuie luate pentru protecția lor;

m)
nu furnizează instrucțiuni de oprire a lucrului/sau părăsire imediată a locului de muncă, cu dirijarea spre o zonă sigură, în caz de pericol grav și iminent;

n)
impun lucrătorilor să reia lucrul în situația în care există un pericol grav și iminent, cu excepția cazurilor excepționale și pentru motive întemeiate (nereluarea lucrului ar putea duce la producerea de noi evenimente, cu consecințe deosebit de grave, cu pierderi de vieți omenești și imense pagube materiale, caz în care trebuie să se asigure obligatoriu condiții pentru protejarea vieții lucrătorilor expuși);

o)
nu se asigură că, în lipsa șefului ierarhic, pentru protejarea propriei persoane și a altor persoane, toți lucrătorii sunt apți să aplice măsurile corespunzătoare, în conformitate cu cunoștințele lor și cu mijloacele tehnice de care dispun, pentru a evita consecințele unui pericol grav și iminent;

p)
nu asigură echipamente de muncă fără pericol pentru securitatea și sănătatea lucrătorilor;

q)
nu acordă lucrătorilor echipament individual de protecție nou, în cazul degradării sau al pierderii calităților de protecție;

r)
nu comunică de îndată toate evenimentele, la inspectoratele teritoriale de muncă;

s)
nu comunică accidentele de muncă și bolile profesionale, evenimentele urmate de incapacitate temporară de muncă, invaliditate sau deces, la confirmarea lor, la asigurator.

Notă: Partea a doua a articolului – în care puteţi citi despre alte amenzi, despre constatarea contravenţiilor şi aplicarea amenzilor şi despre infracţiunile care se pot pedepsi cu închisoare – este AICI.

——(P)——

Aveţi nevoie de forma consolidată a actelor normative? Acum puteţi cumpăra online acte normative (format PDF, MOBI) de pe Lege5.ro, fără să aveţi nevoie de un abonament Lege5.

Achiziţionarea actelor normative se face din zona gratuită a aplicaţiei Lege5 Online. Din momentul achiziţionării, aveţi acces la fişiere timp de două săptămâni. Formele consolidate pot fi descărcate de maximum patru ori în această perioadă.

Cum procedaţi ca să cumpăraţi online un document electronic? Găsiţi un ghid AICI.

Lege5 este soft de documentare legislativă disponibil în variantele OnlineDesktop şi Mobile.

L5S

Foto articol: Sxc.hu

comentarii

Despre autor  ⁄ Cătălina Cibotariu

Corporate Lawyer, Trinity Corporate Services Romania. Contact: catalinacibotariu@yahoo.com

Un comentariu

  • Răspunde
    irina anamaria
    februarie 7 2014

    am fost in incapacitate de munca 318 zile,medicina muncii a indicat o data 30 zile la sol(lucrez ca vopsitor in constructii nave),acum a indicat 45 zile la sol ,dupa care reevaluare.firma nu vreA sa imi asigure aceste 45 zile la sol,vor,efectiv sa ma dea afara,desii locuri de munca la sol sunt ,dar pe ascuns si pile.nu se tine cont ca am mai multe specializari,nici de faptul ca sunt policalificata.ca am un liceu pe profil naval,am practicat meseria de lacatus mecanic 3 ani,dupa terminarea liceului pe profil.am si studii de operator calculatoare,am lucrat ca gestionar si supraveghetor.deci,firma nu vrea sa imi mai asigure de lucru cu cei cu 8 clase cu care lucrez acum,efectiv,sant ingradita,data la oparte din tot ce implica evolutia spre alt loc de munca,

Scrie un comentariu