26 Februarie, 2018

Ce obligaţii fiscale trebuie să depui AZI? Află din articolul următor!

Astăzi, 15 octombrie, este termenul limită pentru depunerea unor declaraţii fiscale, pe care le vom detalia în articolul următor.

1. Declaraţia intrastat pentru luna precedentă (septembrie)

Format electronic: http://intrastat.insse.ro/intrastat/

Această declaraţie trebuie depusă de către toţi operatorii economici care îndeplinesc simultan următoarele condiţii:

1. sunt înregistraţi în scopuri de taxă pe valoarea adăugată – adică au cod de identificare fiscală;

2. realizează schimburi de bunuri cu alte state membre ale Uniunii Europene;

3. valoarea totală anuală a schimburilor de bunuri cu alte state membre ale Uniunii Europene, pentru fiecare dintre cele două fluxuri, introduceri şi, respectiv, expedieri, depăşeşte pragul valoric Intrastat stabilit pentru fiecare an.

Pragurile valorice INTRASTAT pentru anul 2012 sunt:

* pentru introduceri intracomunitare: 300.000 RON

* pentru expedieri intracomunitare: 900.000 RON.

Pentru a afla mai multe informaţii cu privire la această declaraţie, îţi recomandăm următorul articol.

2. Plata cotei de contribuţii sociale pentru şomaj pentru luna precedentă (septembrie)

Asiguraţii care au încheiat opţional un contract de asigurare pentru şomaj cu Agenţia de ocupare a forţei de muncă judeţeană/a municipiului Bucureşti trebuie să plătească această cotă.

3. Plata impozitului pe spectacole şi depunerea declaraţiei privind încasările din spectacole

Cine trebuie să îndeplinească această obligaţie?

Persoanele fizice şi persoanele juridice care organizează manifestări artistice, competiţii sportive sau orice altă activitate distractivă, cu caracter permanent sau ocazional, cu excepţia spectacolelor organizate în scopuri umanitare.

Impozitul pe spectacole se plăteşte lunar până la data de 15, inclusiv, a lunii următoare celei în care a avut loc spectacolul.

Orice persoană care datorează impozitul pe spectacole are obligaţia de a depune o declaraţie la compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale, până la data de 15, inclusiv, a lunii următoare celei în care a avut loc spectacolul.

Descarcă declaraţia privind impozitul pe spectacole! Click aici!

4. Depunerea Situaţiei centralizatoare privind achiziţiile/utilizările de produse accizabile şi livrările de produse finite rezultate în luna septembrie

Categorii de contribuabili: Operatorii economici care deţin autorizaţie de utilizator final (alcoolul etilic şi a produse alcoolice).

Descarcă formularul! Click aici!

5. Depunerea Situaţiei centralizatoare privind achiziţiile şi livrările de produse accizabile pentru luna septembrie

Categorii de contribuabili: Destinatarii înregistraţi şi reprezentanţii fiscali pentru achiziţiile şi livrările intracomunitare de produse accizabile

6. Depunerea Situaţiei centralizatoare privind achiziţiile şi livrările de produse energetice pentru luna septembrie

Descarcă formularul! Click aici!

7. Depunerea Evidenţei achiziţionării, utilizării şi returnării marcajelor

Formularul trebuie depus de către antrepozitarii autorizaţi, destinatarii înregistraţi şi importatorii autorizaţi de produse supuse marcãrii.

Descarcă formularul! Click aici!

8. Depunerea Situaţiei produselor din grupa tutunului prelucrat eliberate pentru consum în luna de raportare – Situaţia se depune lunar odată cu situaţia utilizării marcajelor

Categorii de contribuabili: Antrepozitarii autorizati, destinatarii inregistrati si importatorii autorizati pentru produse din grupa tutunului prelucrat.

9. Depunerea situaţiei cu privire la produsele accizabile. Declaraţia se depune lunar până la data de 15 ale fiecărei luni, pentru luna precedentă.

Categorii de contribuabili: Antrepozitarii autorizaţi pentru producţie şi pentru depozitare produse accizabile, precum şi terminalul petrolier cu ieşire în port autorizat ca antrepozit fiscal pentru operaţiunile desfăşurate în incinta acestuia.

Descarcă formularul! Click aici!

10. Depunerea jurnalelor privind livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru aviaţie/navigaţie

Această obligaţie trebuie îndeplinită de către antrepozitarii autorizaţi pentru producţie/depozitare.

Descarcă formularul! Click aici!

11. Depunerea jurnalelor privind achiziţiile/ livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru aviaţie/ navigaţie

Categorii de contribuabili: Antrepozitarii autorizaţi pentru depozitare

Descarcă formularul Click aici!

Despre autor  ⁄ Elena Hogaş

Elena Hogaş este redactor la Legestart.ro. Este absolventă a Facultăţii de Comunicare şi Relaţii Publice (SNSPA).

Fara comentarii

Scrie un comentariu