19 Februarie, 2018

Ce obligaţii fiscale au termenul-limită de depunere 27 ianuarie?

Săptămâna viitoare, ziua de luni (27 ianuarie) este un nou termen-limită pentru rezolvarea anumitor obligaţii, conform Calendarului fiscal Lege5.

Pentru a afla ce contribuabili sunt vizaţi şi pentru a descărca declaraţii şi alte documente necesare, puteţi accesa Calendarul AICI.

Lista obligaţiilor cuprinde:

- Formularul 094 – Declaraţia privind cifra de afaceri în cazul persoanelor impozabile pentru care perioada fiscală este trimestrul calendaristic şi care nu au efectuat achiziţii intracomunitare de bunuri în anul precedent;

- Formularul 097
– Notificarea privind încetarea aplicării sistemului TVA la încasare;

- Formularul 100
– Declaraţia privind obligaţiile de plată la bugetul de stat;

- Formularul 112
– Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate – pentru luna precedentă / pentru trimestrul precedent;

- Formularul 208
– Declaraţia informativă privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal, aferente semestrului precedent;

- Formularul 224
– Declaraţia privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obţinute de către persoanele fizice care desfăşoară activitate în România şi de către persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România pentru luna precedentă;

- Formularul 300
– Decontul de taxă pe valoarea adăugată;

- Formularul 301
– Depunerea Decontului special de taxa pe valoarea adăugată pentru luna precedentă;

- Formularul 307
– Declaraţia privind sumele rezultate din ajustarea/corecţia ajustărilor/regularizarea taxei pe valoarea adăugată;

- Formularul 311
– Declaraţia privind taxa pe valoarea adăugată colectată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art. 153 alin. (9) lit. a) – e) sau g) din Codul fiscal;

- Formularul 390 VIES
– Declaraţia recapitulativă privind livrările / achiziţiile /prestările intracomunitare de bunuri pentru luna trecută;

- Formularul 394
– Declaraţia informativă privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional;

- Comunicarea
pro-ratei provizorii care se va aplica în 2014 şi a modului de determinare a acesteia;

- Solicitarea
pro-ratei speciale sau comunicarea deciziei de renunţare la aplicarea pro-ratei speciale aprobate anterior;

- Plata
impozitului reţinut la sursă în luna precedentă;

- Efectuarea plăţii
cotei de contribuţie la pensie către CNPP pentru luna precedentă;

- Cererea
de restituire a accizelor de către importatori – pentru trimestrul precedent;

- Cererea
de restituire a accizelor în cazul vânzărilor la distanţă – pe trimestrul precedent;

- Virarea impozitului
pe dividende la bugetul de stat în cazul dividendelor distribuite, dar care nu au fost plătite acţionarilor sau asociaţilor până la sfârşitul anului în care s-au aprobat situaţiile financiare anuale;

- Plata
taxei anuale pentru autorizaţia de exploatare a jocurilor de noroc;

- Depunera notificării
de către cei care au depăşit plafonul de 2.250.000 lei.

*(P)*

În Lege5 Online, Calendarul fiscal poate fi personalizat în funcţie de domeniul de activitate în care lucraţi, însă există şi posibilitatea de a crea propriile calendare. Totodată, puteţi seta alerte pentru obligaţiile trecute în calendare.

Aflaţi mai multe despre Calendarul fiscal Lege5 de AICI.

CfiscalL5
Foto articol: Sxc.hu

Despre autor  ⁄ Redacţia

Materialele semnate de redacţia LegeStart reprezintă un efort comun de vă oferi informaţii de interes general din multiple domenii, strânse de echipă sau prezentate de partenerii noştri.

Fara comentarii

Scrie un comentariu