21 Aprilie, 2019

Ce noutăţi sunt privind echivalarea nivelurilor de calificare obţinute prin sistemul naţional de învăţământ şi formarea profesională a adulţilor?

Potrivit prevederilor art. 328 alin.(2)-(3) din Legea nr. 1/2011, educaţia permanentă reprezintă totalitatea activităţilor de învăţare realizate de fiecare persoană pe parcursul vieţii în contexte formale, nonformale şi informale, în scopul formării sau dezvoltării competenţelor dintr-o multiplă perspectivă: personală, civică, socială ori ocupaţională.

Învăţarea pe tot parcursul vieţii cuprinde educaţia timpurie, învăţământul preuniversitar, învăţământul superior, educaţia şi formarea profesională continuă a adulţilor.

Ministerul Educaţiei Naţionale a aprobat recent Ordinul nr. 3973/2014 privind echivalarea nivelurilor de calificare obţinute prin sistemul naţional de învăţământ şi formarea profesională a adulţilor, anterior momentului intrării în vigoare a Cadrului naţional al calificărilor, cu nivelurile de calificare stabilite prin Cadrul naţional al calificărilor, care a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 595/2014.

Potrivit acestuia, este aprobată echivalarea nivelurilor de calificare stabilite prin actele de studii eliberate absolvenţilor învăţământului preuniversitar până în anul şcolar 2013-2014 inclusiv, prin actele de studii eliberate absolvenţilor învăţământului superior până în anul universitar 2012-2013 inclusiv, respectiv prin certificatele de calificare profesională eliberate de către furnizorii de formare profesională autorizaţi conform Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, republicată, şi actelor subsecvente, până la data publicării prezentului ordin, cu nivelurile de calificare stabilite conform Cadrului naţional al calificărilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 918/2013, astfel:

 

 

Denumirea diplomei/certificatului (eliberate anterior momentului
intrării în vigoare a CNC)

Nivelul de calificare
valabil anterior momentului
intrării în vigoare a CNC

Nivelul de calificare
valabil de la momentului
intrării în vigoare a CNC

 

Certificat de calificare profesională nivel 1

1

2

 

Certificat de calificare profesională nivel 2

2

3

 

Certificat de calificare profesională nivel 3

3

4

 

Certificat de competenţe profesionale

3 avansat

5

 

Diplomă de absolvire (pentru învăţământul universitar de scurtă durată care a fost organizat în cadrul colegiilor universitare, institutelor de subingineri)

4

5

 

Diplomă de absolvire (pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar, învăţământul universitar de scurtă durată, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durata de 3 ani, este echivalat printr-o metodologie specifică, pe baza ECTS/SECT, cu ciclul I de studii universitare de licenţă, conform art. 149 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare) / Diplomă de licenţă

4

6

 

Diplomă de studii aprofundate sau master / Diplomă de licenţă (pentru profesii reglementate prin norme, recomandări sau bune practici europene, în cazul unui program unitar de studii universitare cu o durată cuprinsă între 5 şi 6 ani, alcătuit din ciclul I şi ciclul II de studii universitare, precum şi pentru absolvenţii învăţământului superior de lungă durată din perioada anterioară aplicării celor 3 cicluri tip Bologna, conform art. 153 din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare)

5

7

 

Diplomă de doctor

5

8


Pentru învăţământul preuniversitar, nivelurile de calificare 1-5 din CNC se aplică începând cu anul şcolar 2014-2015, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului national al calificărilor.

Potrivit HG nr. 918/2013, cadrul naţional al calificărilor se stabileşte pe opt niveluri de calificare, care pot fi dobândite prin sistemul formal de educaţie şi formare profesională din România şi prin recunoaşterea rezultatelor învăţării dobândite prin învăţare în contexte nonformale şi informale, din perspectiva învăţării pe tot parcursul vieţii, astfel:

  • Nivelul 1 – Rezultatele învăţării corespunzătoare nivelului 1 sunt: cunoştinţe generale de bază; abilităţi de bază necesare pentru a executa sarcini simple; munca sau studiul sub supraveghere directă într-un context structurat;
  • Nivelul 2 – Rezultatele învăţării corespunzătoare nivelului 2 sunt: cunoştinţe faptice de bază într-un domeniu de muncă sau de studiu; abilităţi cognitive şi practice de baza necesare pentru utilizarea informatiilor relevante în scopul executării sarcinilor şi rezolvării problemelor de rutină prin utilizarea unor reguli şi instrumente simple; muncă sau studiul sub supraveghere cu un anumit grad de autonomie;
  • Nivelul 3 – Rezultatele învăţării corespunzătoare nivelului 3 sunt: cunoştinţe faptice, cunoasterea unor principii, procese şi concepte generale dintr-un domeniu de muncă sau de studiu; o gamă de abilităţi cognitive şi practice necesare pentru executarea sarcinilor şi rezolvarea problemelor prin selectarea şi aplicarea de metode, instrumente, materiale şi informaţii de bază; asumarea responsabilităţii pentru executarea sarcinilor într-un domeniu de muncă sau de studiu; adaptarea propriului comportament la circumstanţe pentru rezolvarea problemelor;
  • Nivelul 4 – Rezultatele învăţării corespunzătoare nivelului 4 sunt: cunoştinţe faptice şi teoretice în contexte largi, în cadrul unui domeniu de muncă sau de studiu; o gamă de abilităţi cognitive şi practice necesare pentru găsirea de soluţii la problemele specifice, într-un domeniu de muncă sau de studiu; autogestionare cu ajutorul unor indicaţii în general previzibile în cadrul situaţiilor de muncă sau de studiu, dar care se pot schimba; supravegherea activităţii de rutină a altor persoane, preluând o anumită responsabilitate pentru evaluarea şi îmbunătăţirea activităţilor de muncă sau de studiu;
  • Nivelul 5 – Rezultatele învăţării corespunzătoare nivelului 5 sunt: cunoştinţe faptice şi teoretice cuprinzătoare, specializate într-un domeniu de muncă sau de studiu şi conştientizarea limitelor cunoştinţelor respective; o gamă amplă de abilităţi cognitive şi practice necesare pentru conceperea de soluţii creative la probleme abstracte; gestionare şi supraveghere în situaţii de muncă sau de studiu, în care schimbările sunt imprevizibile; revizuirea şi dezvoltarea performanţelor proprii şi ale altora;
  • Nivelul 6 – Rezultatele învăţării corespunzătoare nivelului 6 sunt: cunoştinţe avansate într-un domeniu de muncă sau de studiu care implică înţelegerea critică a teoriilor şi principiilor; abilităţi avansate care denotă control şi inovaţie necesare pentru a rezolva probleme complexe şi imprevizibile într-un domeniu de muncă sau de studiu specializat; gestionarea de activităţi sau proiecte tehnice ori profesionale complexe, prin asumarea responsabilităţii pentru luarea deciziilor în situaţii de muncă sau de studiu imprevizibile; asumarea responsabilităţii pentru gestionarea dezvoltării profesionale a indivizilor şi grupurilor;
  • Nivelul 7 – Rezultatele învăţării corespunzătoare nivelului 7 sunt: cunoştinţe foarte specializate, unele dintre ele situându-se în avangarda nivelului de cunoştinte dintr-un domeniu de muncă sau de studiu, ca bază a unei gândiri şi/sau cercetări originale; conştientizare critică a cunoştinţelor dintr-un domeniu şi a cunoştinţelor aflate la graniţa dintre diferite domenii; abilităţi specializate pentru rezolvarea problemelor în materie de cercetare şi/sau inovaţie, pentru dezvoltarea de noi cunoştinţe şi proceduri şi pentru integrarea cunoştinţelor din diferite domenii; gestionarea şi transformarea situaţiilor de muncă sau de studiu care sunt complexe, imprevizibile şi necesită noi abordări strategice; asumarea responsabilităţii pentru a contribui la cunoştinţele şi practicile profesionale şi/sau pentru revizuirea performenţei strategice a echipelor;
  • Nivelul 8 – Rezultatele învăţării corespunzătoare nivelului 8 sunt: cunoştinţe la cel mai avansat nivel dintr-un domeniu de muncă sau de studiu şi cunoştinţe aflate la graniţa dintre diferite domenii; abilităţile şi tehnicile cele mai avansate şi specializate, inclusiv abilitatea de sinteză şi evaluare, necesară pentru rezolvarea problemelor critice de cercetare şi/sau inovaţie şi pentru extinderea şi redefinirea cunoştinţelor existente sau a practicilor profesionale; demonstrarea unui nivel ridicat de autoritate, inovaţie, autonomie, de integritate ştiinţifică şi profesională şi a unui angajament susţinut pentru dezvoltarea de noi idei sau procese aflate în avangarda unei situaţii de muncă ori de studiu, inclusiv cercetarea.
Foto: Free Images

(P) Aveţi nevoie de acte normative actualizate la zi? Le puteţi cumpăra online (format PDF, MOBI) de pe
 Lege5.ro! Lege5 este un soft de documentare legislativă disponibil în variantele Online, Desktop şi Mobile.

comentarii

Despre autor  ⁄ Denisa Pătraşcu

Licenţiată a Facultăţii de Drept, Universitatea din Bucureşti (2001), doctor în drept – specialitatea dreptul muncii (2007), membră a Reţelei Juriştilor din Organizaţia Internaţională a Muncii – ONU (2003), membru asociat al CRIFST – Academia Română (2013), membru colaborator al CRIFST – Academia Română (2010-2013), consultant şi senior expert (proiecte fonduri structurale) în domeniul social şi mediator autorizat.

Fara comentarii

Scrie un comentariu