24 August, 2019

Ce ne aşteaptă în iarnă la plata pentru încălzirea locuinţei

MMFPS lansează proiectul unei ordonanţe de urgenţă privind contractarea energiei termice şi regimul ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei.

Publicat pe site-ul ministerului pe 27 august, proiectul este în fază de dezbatere publică până pe data de 1 septembrie a.c.

Actul normativ propus prevede că agenţii economici şi serviciile publice producători şi/sau distribuitori de energie termică în sistem centralizat (furnizori de energie termică) vor stabili pe bază de contract, împreună cu asociaţiile de proprietari/chiriaşi sau cu persoane fizice (titulari de contract de furnizare a energiei termice), modul de facturare şi de plată a contravalorii energiei termice consumate, care, după caz, poate fi:

- facturarea conform consumului efectiv şi plata în tranşe lunare egale stabilite conform procedurii aprobată prin hotărârea consiliilor locale cu consultarea furnizorului;

- facturarea şi plata lunară pe baza consumului efectiv.

În ce priveşte ajutoarele pentru încălzirea locuinţei, se stabilesc criterii pentru consumatori vulnerabili care beneficiază de ajutor lunar pentru încălzirea locuinţei acordat din bugetul de stat, în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie este de până la 786 lei în cazul familiilor şi 1.082 lei în cazul persoanei singure, prin compensarea procentuală – pe tranşe de venit – aplicată la contravaloarea energiei termice consumate lunar de consumatorul vulnerabil, în limita consumului mediu lunar definit prin actul normativ. Se stabilesc grile şi pentru ajutorul lunar pentru încăzirea locuinţei în cazul consumatorilor vulnerabili care utilizează pentru încălzirea locuinţei gaze naturale, precum şi pentru familiile şi persoanele singure cu venituri reduse, care utilizează pentru încălzirea locuinţei lemne, cărbuni, combustibili petrolieri.

Familiile şi persoanele singure care îndeplinesc condiţiile pentru cerere de ajutor pentru energie termic, şi pentru combustibili solizi sau petrolieri depun, individual, prin asociaţiile de proprietari/chiriaşi sau prin furnizorii de energie termică, cererile şi declaraţiile pe propria răspundere la primăria comunei, oraşului, municipiului ori, după caz, a sectorului municipiului Bucureşti în a cărei rază teritorială se află locuinţa de domiciliu sau de reşedinţă, până la data de 15 octombrie a fiecărui an, cu posibilitatea de decalare de cel mult 10 zile lucrătoare pentru sezonul rece 1 noiembrie 2011 – 31 martie 2012. Dispoziţiile primarului se comunică până la data de 15 noiembrie titularilor ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei, direct, prin intermediul furnizorilor sau prin asociaţiile de proprietari/chiriaşi (de asemenea, cu posibilitatea de decalare de maximum zece zile, pentru iarna viitoare).

Despre autor  ⁄ Eugen Staicu

Eugen Staicu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu