20 August, 2017

Ce modificări sunt aduse la Normele de aplicare a Codului fiscal prin HG nr. 613/2013?

În Monitorul Oficial nr. 528 din 22 august 2013 a fost publicată Hotărârea Guvernului nr. 613/2013 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004.

Actul normativ analizat a fost necesar să fie adoptat ca urmare a modificării Codului fiscal prin OG nr. 16/2013, prin care s-a micşorat cota de TVA pentru pâine, făina şi alte produse de panificaţie, însă au fost reintroduse şi accizele pentru unele produse considerate „de lux” (bijuterii, iahturi, blănuri naturale, autoturisme cu o capacitate cilindrică mai mare de 3000 cm cubi).

CE NOUTĂŢI ADUCE HG NR. 613/2013?

În principal, actul normativ reglementează procedura de autorizare pentru achiziţii intracomunitare şi procedura de calcul a accizelor, pentru aceste noi tipuri de produse supuse accizelor, şi detaliază câteva aspecte cu privire la acciza redusă pentru micii producători de bere. Este reglementat şi cursul de schimb la care se va efectua conversia accizelor exprimate în euro şi rotunjirile când apar fracţiuni de monedă.

Legiuitorul adoptă şi nivelul accizei datorat de gospodăriile individuale pentru producţia de ţuică şi rachiuri, atunci când acestea sunt destinate consumului propriu.

La o primă vedere, acciza este foarte ridicată, respectiv 1000 de euro/hl alcool pur. Se beneficiază de o acciză redusă cu 50% pentru o cantitate de 50 de litri.

În afară de accize, mai sunt detaliate şi alte câteva prevederi punctuale, cum ar fi detalierea deducerii la calculul impozitului pe profit pentru contribuţiile la fondul de pensii facultative, într-un plafon de 400 de euro/an pentru fiecare participant.

Se detaliază, de asemenea, şi situaţia în care un salariat achită în nume propriu contribuţia la fondul de pensii facultative, iar hotărârea stabileşte procedura aplicabilă pentru deducerea sumei la calculul impozitului pe venitul din salarii.

DETALIERE PUNCTUALĂ A UNOR PREVEDERI ALE ACTULUI NORMATIV

1. Cursul de schimb valabil pentru conversia în lei a accizelor exprimate în euro este cursul din prima zi lucrătoare a lunii octombrie din anul precedent, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Pentru anul 2013 acesta este de 4,5223 lei / euro. 
 
2. Pentru a putea efectua achiziţii intracomunitare de produse accizabile cu accize nearmonizate se necesită obţinerea unei „autorizaţii pentru achiziţii intracomunitare” emisă de autoritatea fiscală competentă.

În continuare vom detalia toate produsele accizabile pentru care se necesită obţinerea autorizaţiei şi situaţiile când nu se necesită această autorizaţie.

Ce produse sunt supuse accizelor nearmonizate?

Aceste produse sunt:

a) cafea verde, cu codurile NC 0901 11 00 şi 0901 12 00;

b) cafea prajită, inclusiv cafea cu înlocuitori, cu codurile NC 0901 21 00, 0901 22 00 şi 0901 90 90;

c) cafea solubilă, inclusiv amestecuri cu cafea solubilă, cu codurile NC 2101 11 şi 2101 12;

d) berea/baza de bere din amestecul cu băuturi nealcoolice, la care ponderea gradelor Plato provenite din malţ, cereale maltificabile şi/sau nemaltificabile este mai mică de 30% din numărul total de grade Plato;

e) băuturile fermentate, altele decât bere şi vinuri, la care ponderea de alcool absolut (100%) provenită din fermentarea exclusivă a fructelor, sucurilor de fructe şi sucurilor concentrate de fructe este mai mică de 50%;

f) bijuterii din aur şi/sau din platină cu codul NC 7113 19 00, cu excepţia verighetelor;

g) confecţii din blănuri naturale, cu codurile NC: 4303 10 10 şi 4303 10 90;

h) iahturi şi alte nave şi ambarcaţiuni cu sau fără motor pentru agrement, cu codurile NC: 8903 91, 8903 92 şi 8903 99, cu excepţia celor destinate utilizării în sportul de performanţă;

i) autoturisme şi autoturisme de teren, inclusiv cele importate sau achiziţionate intracomunitar, noi sau rulate, cu codurile NC: 8703 23, 8703 24 şi 8703 33, a căror capacitate cilindrică este mai mare sau egală cu 3.000 cm cubi;

j) arme de vânătoare şi arme de uz personal, altele decât cele de uz militar sau de uz sportiv, cu codurile NC: 9302 00 00, 9303, 9304 00 00;

k) cartuşe cu glonţ şi alte tipuri de muniţie pentru armele prevăzute la lit. j), cu codurile NC: 9306 21, 9306 29, 9306 30.

Pentru achiziţia acestor tipuri de produse de la furnizori din Comunitatea Europeană se necesită autorizaţia pentru achiziţii intracomunitare.

Când NU se necesită obţinerea autorizaţiei?
 
Nu se necesită obţinerea autorizaţiei pentru următoarele situaţii:

• achiziţii intracomunitare de produse cu acciza nearmonizată ce sunt destinate uzului propriu al operatorului economic;
• achiziţii intracomunitare de bere şi băuturi fermentate, altele decât bere şi vinuri.

Notă: acestea se supun autorizării, însă urmează altă procedură, cum ar fi notificarea achiziţiei de bere de la mici producători din alte state membre.

Producătorii de bere cu o capacitate de producţie de până la 200.000 hl/an beneficiază de plata unei accize reduse. Aceştia se regăsesc prin denumirea generică de mici producători independenţi.

» Modificări: În stânga puteţi vedea forma veche a art. 20610 alin. (2), iar în dreapta forma nouă.
(Atenţie! Urmărirea modificărilor legislative (la nivel de paragrafe) este o facilitate disponibilă numai pentru abonaţii Lege5 Online. Alege un abonament de AICI!)

206-10Sursa foto: Lege5 Online

Pentru a beneficia de această facilitate, aceştia vor depune până pe data de 15 ianuarie a fiecărui an o declaraţie pe propria răspundere privind capacitatea de producţie.

Pentru achiziţii intracomunitare de la mici producători de bere din alte state membre, persoana interesată să achite acciza redusă trebuie să obţină un certificat eliberat de autorităţile din alte state membre că are calitate de mic producător de bere.

Identificarea producătorului se face prin denumirea acestuia şi codul de acciză atribuit de autorităţile din alt stat membru. Hotărârea detaliază şi situaţia când se depăşeste anual capacitatea de producţie de 200.000 hl bere.

3. Ce se întâmplă cu ţuica produsă în gospodăriile individuale, destinată consumului propriu?

Pentru ţuica şi rachiul din fructe realizate în propria gospodărie şi destinate consumului propriu se datorează o acciză de 1000 euro/hl alcool pur. Pentru cantitatea de 50 litri, se datorează o acciză redusă la 50%.

Actul normativ porneşte de la prezumţia că ţuica este realizată în sistem de prestări de servicii de către un antrepozit de producţie, adică persoanele fizice nu-şi utilizează propriile instalaţii de fabricaţie.

Acciza se achită la momentul la care ţuica a fost ridicată din antrepozit şi predată beneficiarului.

4. 
Cu această ocazie, legiuitorul modifică şi nivelul garanţiilor datorate de antrepozitarii autorizaţi, astfel:

a) pentru alcool etilic şi băuturi alcoolice = 2.000.000 de euro;
b) pentru tutun prelucrat = 10.000.000 de euro;
c) pentru produse energetice = 15.000.000 de euro.

Aceste garanţii se reduc cu procentul de 50% sau 75% în situaţia în care în ultimii doi sau trei ani antrepozitarul autorizat sau destinatarul înregistrat nu a înregistrat obligaţii restante la bugetul general consolidat.

Reglementările privind accizele se aplică începând cu data de 1 septembrie 2013, iar celelalte prevederi se aplică începând cu data de 22 august 2013, data publicării hotărârii în Monitorul Oficial.

Notă: Actele normative menţionate în acest articol pot fi consultate gratuit în Lege5 Online. Atenţie: Actele normative sunt disponibile gratuit în forma publicată în Monitorul Oficial. Doar abonaţii Lege5 au acces la forma consolidată a acestora.

comentarii

Despre autor  ⁄ Adrian Benţa

Adrian Benta este membru al Camerei Consultanților Fiscali (2007), auditor financiar stagiar, membru CAFR (2010). Are o experienţă de peste 13 ani în conducerea contabilităţii şi fiscalitatea societăţii comerciale şi conduce un cabinet propriu de consultanţă fiscală. Contact: adrian@bentaconsult.ro.

Un comentariu

  • Răspunde
    Catalin
    septembrie 5 2013

    Buna ziua,

    Imi puteti spune ce inseamna codul NC 7113 19 00 si daca bijuteriile obtinute prin activitatea de amanet trebuie sa fie accizate? Multumesc!

Scrie un comentariu