Ca urmare a aprobării Ordonanţei de urgenţă nr. 11/2014 privind adoptarea unor măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, s-a înfiinţat Departamentul pentru Egalitate de Şanse între Femei şi Bărbaţi şi Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie.

Departamentul pentru Egalitate de Şanse între Femei şi Bărbaţi

Departamentul pentru Egalitate de Şanse între Femei şi Bărbaţi este organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice (MMFPSPV), cu atribuţii în elaborarea, coordonarea şi aplicarea strategiilor şi politicilor Guvernului în domeniul egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi, exercitând funcţiile de strategie, reglementare, reprezentare şi autoritate de stat în domeniul egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi.

Departamentul este condus de un secretar de stat, numit prin decizie a prim-ministrului, la propunerea ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice şi este ajutat în activitate de un secretar general.

Organizarea şi funcţionarea Departamentului se aprobă prin hotărâre a Guvernului, iar cheltuielile referitoare la organizarea şi funcţionarea sa se asigură de la bugetul de stat, cu încadrarea în alocaţiile bugetare aprobate MMFPSPV-ului. Departamentul preia posturile, personalul şi bunurile, precum şi alte active aferente activităţi din aparatul propriu al MMFPSPV-ului şi al structurilor din subordinea acestuia, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobate şi cu respectarea regimului juridic aplicabil fiecărei categorii de personal, fără afectarea drepturilor salariale.

Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie

De asemenea, Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie este înfiinţată ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea MMFPSPV-ului, prin preluarea activităţii din domeniul protecţiei copilului de la MMFPSPV şi din domeniul adopţiilor de la Oficiul Român pentru Adopţii, care se desfiinţează în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a ordonanţei de urgenţă.

Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie îndeplineşte următoarele funcţii:

a) de autoritate de stat, prin care se asigură urmărirea şi controlul aplicării şi respectării reglementărilor din domeniul protecţiei drepturilor copilului şi adopţiei, precum şi coordonarea activităţilor desfăşurate de persoane juridice de drept public sau privat în acest domeniu;

b)
de reprezentare, prin care se asigură, în numele statului român, reprezentarea pe plan intern şi extern în domeniul protecţiei drepturilor copilului şi adopţiei;

c)
de reglementare, prin care se asigură elaborarea cadrului normativ necesar în vederea armonizării legislaţiei interne în materia protecţiei drepturilor copilului şi adopţiei cu normele şi principiile prevăzute de tratatele şi convenţiile internaţionale la care România este parte, precum şi în vederea aplicării efective a acestora;

d)
de administrare, prin care se asigură gestionarea bunurilor din domeniul public şi privat al statului, pe care le are în administrare sau în folosinţă, după caz.
Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie este condusă de un preşedinte cu rang de secretar de stat, numit şi eliberat din funcţie prin decizie a prim-ministrului, la propunerea ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice.
Autoritatea preia pe bază de protocol patrimoniul, posturile, precum şi personalul din cadrul MMFPSPV-ului şi al Oficiului Român pentru Adopţii, iar finanţarea se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul MMFPSPV-ului. În acest sens, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie se aprobă prin hotărâre a Guvernului.
——————————(P)——————————
Legislaţia românească este accesibilă în Lege5 – soft de documentare legislativă disponibil în variantele OnlineDesktop şi Mobile.
Destinat atât specialiştilor, cât şi novicilor, Lege5 este bazat pe un motor de căutare performant şi uşor de folosit. Totodată, Lege5 oferă o bază de date (actualizată constant) ce acoperă atât legislaţia românească şi europeană, cât şi jurisprudenţa românească şi europeană. Baza include gratuit toate documentele publicate în Monitorul Oficial, dar şi achiziţii publice, modele şi formulare.
Află mai multe despre Lege5 de AICI.

L5S

Foto articol: Sxc.hu

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here