20 Iulie, 2019

Ce modificări s-au făcut la Normele Codului fiscal privind înregistrarea creanţelor?

Dintre modificările aduse la Normele de aplicare a Codului fiscal — prin recenta Hotărâre de Guvern nr. 77/2014 — le semnalăm pe cele privind creanţele.

Cu anumite excepţii, care însă nu privesc materia discutată aici, H.G. nr. 77/2014 a intrat în vigoare la 12 februarie, data publicării în Monitorul Oficial nr. 108/2014.

Modificările la Norme privesc aplicarea regulilor generale de calculare a impozitului pe profit, în condiţiile în care dispoziţiile art. 19 alin. (1) Cod fiscal prevăd:

“Profitul impozabil se calculează ca diferenţă între veniturile realizate din orice sursă şi cheltuielile efectuate în scopul realizării de venituri, dintr-un an fiscal, din care se scad veniturile neimpozabile şi la care se adaugă cheltuielile nedeductibile. La stabilirea profitului impozabil se iau în calcul şi alte elemente similare veniturilor şi cheltuielilor potrivit normelor de aplicare.”

Faţă de aceste dispoziţii, în Norme se introduce un nou punct, potrivit căruia cheltuielile reprezentând pierderile din creanţe înregistrate ca urmare a aducerii creanţelor preluate prin cesionare de la valoarea nominală la costul de achiziţie, potrivit reglementărilor contabile aplicabile, sunt cheltuieli deductibile la calculul profitului impozabil.

» Modificări: Noul punct care se introduce în Norme este punctul 14^3, la Titlul II “Impozitul pe profit”. Atenţie: Urmărirea modificărilor la nivel de paragraf este o facilitate disponibilă doar pentru abonaţii Lege5.
modnmCF
Reţinem — din Nota de fundamentare a H.G. nr. 77/2014 — precizările conform cărora, în prezent, reglementările contabile aplicabile cesiunii de creanţe prevăd, începând cu 1 ianuarie 2014, pentru creanţele preluate prin cesionare evidenţiate la valoarea nominală, până la 31 decembrie 2013, faptul că în scopul aducerii acestor creanţe la costul de achiziţie, valoarea acestora se diminuează, înregistrându-se pe cheltuieli, cont 654 „Pierderi din creanţe şi debitori diverşi”. Aceste cheltuieli nu se încadrează în categoria pierderilor înregistrate la scoaterea din evidenţă a creanţelor neîncasate care sunt deductibile potrivit reglementărilor în vigoare, în următoarele cazuri:

- procedura de faliment a debitorilor a fost închisă pe baza hotărârii judecătoreşti;
- debitorul a decedat şi creanţa nu poate fi recuperată de la moştenitori;
- debitorul este dizolvat, în cazul societăţii cu răspundere limitată cu asociat unic, sau lichidat, fără succesor;
- debitorul înregistrează dificultăţi financiare majore care îi afectează întreg patrimoniul.

Pe acest considerent, Nota de fundamentare arată că, pe fond, s-a hotărât  stabilirea regimului fiscal la determinarea profitului impozabil al cheltuielilor înregistrate în contul 654 „Pierderi din creanţe şi debitori diverşi”, reprezentând diferenţa dintre valoarea nominală a creanţelor cesionate şi costul de achiziţie al acestora, respectiv că acestea sunt cheltuieli deductibile întrucât acestea reprezintă anularea unor sume care au constituit venituri impozabile.

Pentru cei interesaţi, notăm şi prevederile din Ordinul BNR nr. 4/2013 privind modificarea şi completarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 27/2011. Ordinul, care se aplică de la 1 ianuarie 2014, prevede: Art. I. – Reglementările contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 27/2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 930 şi 930 bis din 28 decembrie 2011, se modifică şi se completează conform anexei ce face parte integrantă din prezentul ordin (vezi caseta foto de mai jos).

modbnrregcon

——(P)——

Lege5
 a creat instrumentul ideal pentru a vă ajuta să vizualizaţi prin comparare textul unui act normativ aşa cum era el înainte de modificare şi textul modificat, cu evidenţierea modificărilor.

Prin evidenţierea modificărilor la nivel de paragraf, Lege5 vă ajută să identificaţi mai repede şi cu uşurinţă modificările, astfel încât să luaţi decizii corecte şi să lucraţi eficient.

Aflaţi mai multe despre Lege5 – care este disponibil în variantele OnlineDesktop şi Mobile – de AICI.

ps_evid_mod

Foto articol: Sxc.hu

comentarii

Despre autor  ⁄ Eugen Staicu

Eugen Staicu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu