23 Februarie, 2018

Ce modificări s-au făcut în privinţa declarării obligaţiilor la bugetul de stat?

Printr-un recent ordin semnat de preşedintele ANAF au fost aduse modificări la OPANAF nr. 1.950/2012 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă, publicat în Monitorul Oficial nr. 887 din 27 decembrie 2012, cu modificările şi completările ulterioare.

Semnalăm elementele de noutate aduse de acest nou Ordin nr. 3136/2013, publicat în Monitorul oficial nr. 609/2013, în vigoare de la 1 octombrie a.c.

Formularul 100 Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat, reglementat prin OPANAF nr. 878/2013 se completează de plătitorii de impozite, taxe şi contribuţii sociale cărora le revin obligaţii de plată la bugetul stat.

Declaraţia se depune în format electronic sau pe hârtie prin codificarea informaţiilor sub formă de cod de bare. Se folosesc programele respective, puse la dispoziţie gratuit de Ministerul Finanţelor Publice. Declaraţia se poate depune şi prin Internet, cu precizarea că, potrivit OPANAF nr. 2520/2010, contribuabilii mari şi contribuabilii mijlocii, precum şi sediile secundare ale acestora, au obligaţia depunerii prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, prin accesarea site-ului www.e-guvernare.ro. Semnarea declaraţiilor se realizează prin utilizarea certificatului calificat emis de un furnizor de servicii de certificare, acreditat în condiţiile Legii nr. 455/2001.

Termenul de plată

Modificările recente privesc instrucţiunile de completare a formularului 100, şi anume cu privire la data depunerii declaraţiei în situaţia înscrisă în Instrucţiuni la “Alte termene”. Potrivit reglementării anterioare, depunerea declaraţiei este obligatorie până la termenul de plată prevăzut de lege, pentru următoarele obligaţii de plată:

- impozit pe veniturile din dobânzi, în cazul împrumuturilor acordate pe baza contractelor civile;
- impozit pe câştigul din transferul dreptului de proprietate asupra titlurilor de valoare, în cazul societăţilor închise, şi din transferul părţilor sociale;
- impozit pe veniturile din lichidarea unei persoane juridice;
- taxe pentru organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc;
- vărsăminte din profitul net al regiilor autonome;
- dividende de virat la bugetul de stat de către autorităţile publice centrale.

» Modificări: În stânga puteţi vedea forma veche a pct. 1.3 lit. c), iar în dreapta forma nouă.
(Atenţie! Urmărirea modificărilor legislative (la nivel de paragrafe) este o facilitate disponibilă numai pentru abonaţii Lege5 Online. Alege un abonament de AICI!)

1950 mod 1Sursa foto: Lege5 Online

Prin reglementarea nouă ANAF, aici se adaugă accizele prevăzute la art. 207 lit. a) -c) şi lit. f) -l) din Codul fiscal (vezi foto jos), în condiţiile art. 214 alin. (3), potrivit căruia operatorii economici care achiziţionează produsele respective pentru uzul propriu, precum şi persoanele fizice care efectuează achiziţii intracomunitare de produse prevăzute la art. 207 lit. h), i) şi l), depun o declaraţie de accize la autoritatea competentă până la data prevăzută pentru plata acestor accize, numai atunci când datorează accize.

CF-accSursa foto: Lege5 Online

Completarea declaraţiei pentru impozite, taxe şi alte obligaţii care nu se plătesc în contul unic

În forma anterioară a Instrucţiunilor se preciza că Tabelul de la pct. II “Impozite, taxe şi alte obligaţii care nu se plătesc în contul unic” se completează pentru declararea obligaţiilor de plată prevăzute la poziţiile 16, 21-23, 25 şi 27-64 din Nomenclatorul obligaţiilor de plată la bugetul de stat, prevăzut în anexa nr. 11 la ordin. Faţă de acestea, noua reglementare modifică poziţiile incidente, care devin: 16, 21-23, 27-73 din Nomenclator.

Observăm, aşadar, că a dispărut de aici obligaţia pentru “Dividende de virat la bugetul de stat de către autorităţile publice centrale” (poziţia 25), iar la grupajul poziţiilor 27-64 au fost făcute completări până la poziţia 73 (accize pentru: berea/baza de bere din amestecul cu băuturi nealcoolice; băuturile fermentate, altele decât bere şi vinuri; bijuterii din aur şi/sau din platină, cu excepţia verighetelor; confecţii din blănuri naturale; iahturi şi alte nave şi ambarcaţiuni cu sau fără motor, pentru agrement; autoturisme şi autoturisme de teren a căror capacitate cilindrică este mai mare sau egală cu 3.000 cm3; arme de vânătoare şi arme de uz personal, altele decât cele de uz militar sau de uz sportiv; cartuşe cu glonţ şi alte tipuri de muniţie pentru armele de vânătoare şi arme de uz personal; motoare cu capacitate de peste 100 CP destinate iahturilor şi altor nave şi ambarcaţiuni pentru agrement).

Obligaţiile prevăzute la poziţiile 27-51 şi 65-73 din Nomenclator se declară de către operatorii economici, plătitori de accize, potrivit titlului VII din Codul fiscal, şi de către persoanele fizice prevăzute la art. 214 care fac achiziţiile pentru uzul propriu (vezi trimiterea de mai sus), respectiv persoanele fizice care efectuează achiziţii intracomunitare de iahturi şi alte nave şi ambarcaţiuni cu sau fără motor pentru agrement, cu excepţia celor destinate utilizării în sportul de performanţă, de autoturisme şi autoturisme de teren a căror capacitate cilindrică este mai mare sau egală cu 3.000 cm3, de motoare cu capacitate de peste 100 CP, destinate iahturilor şi altor nave şi ambarcaţiuni pentru agrement, potrivit precizărilor din din reglementarea de bază dată de OPANAF nr. 1950/2012.

Notă:
Actele normative menţionate în acest articol pot fi consultate gratuit în Lege5 Online. Atenţie: Actele normative sunt disponibile gratuit în forma publicată în Monitorul Oficial. Doar abonaţii Lege5 au acces la forma consolidată a acestora.

comentarii
 

Despre autor  ⁄ Eugen Staicu

Eugen Staicu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu