Agenţia Naţională de Administrare Fiscală a supus dezbaterii publice un proiect de ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1950/2012, prin care se prevede modificarea instrucţiunilor de completare a formularului 100 “Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat“, precum şi completarea Nomenclatorului obligaţiilor de plată la bugetul de stat.

Conform referatului de aprobare a proiectului de act normativ, această modificare se datorează aspectului potrivit căruia, începând cu 1 februarie 2013, pentru operatorii economici din unele domenii specifice, au fost instituite următoarele obligaţii fiscale, reprezentând venituri la bugetul de stat:

impozit pe monopolul natural din sectorul energiei electrice şi al gazului natural, prin Ordonanţa Guvernului nr. 5/2013 privind stabilirea unor măsuri speciale de impozitare a activităţilor cu caracter de monopol natural din sectorul energiei electrice şi al gazului natural, publicată în Monitorul Oficial nr. 52/23.01.2013;

impozit pe veniturile din activităţile de exploatare a resurselor naturale, altele decât gazele naturale, prin Ordonanţa Guvernului nr. 6/2013 privind instituirea unor măsuri speciale pentru impozitarea exploatării resurselor naturale, altele decât gazele naturale, publicată în Monitorul Oficial nr. 52/23.01.2013;

impozit asupra veniturilor suplimentare obţinute ca urmare a dereglementării preţurilor din sectorul gazelor naturale, prin Ordonanţa Guvernului nr. 7/2013 privind instituirea impozitului asupra veniturilor suplimentare obţinute ca urmare a dereglementării preţurilor din sectorul gazelor naturale, publicată în Monitorul Oficial nr. 53/23.01.2013.

Aceste obligaţii fiscale se stabilesc potrivit legislaţiei specifice care le reglementează şi se declară de către operatorii economici, la organul fiscal competent, lunar, până la data de 25 a lunii următoare celei pentru care acestea se calculează.

Astfel, în cadrul proiectului de ordin, se propune modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1950/2012 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă, după cum urmează:

* completarea Nomenclatorului privind obligaţiile de plată la bugetul de stat, prevăzut în Anexa nr.11, cu următoarele poziţii:

– impozitul pe monopolul natural din sectorul energiei electrice şi al gazului natural, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare;

– impozitul pe veniturile din activităţile de exploatare a resurselor naturale, altele decât gazele naturale, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare;

– impozitul asupra veniturilor suplimentare obţinute ca urmare a dereglementării preţurilor din sectorul gazelor naturale, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare.

* modificarea Instrucţiunilor de completare a formularului 100 “Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat“, prevăzute în Anexa nr.6.

Consultă integral proiectul de ordin ANAF! Click aici!

Sursa: ANAF

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here