22 August, 2017

Ce modificări legislative au apărut referitor la transferul elevilor?

În Monitorul Oficial nr. 787/2012 a fost publicat Ordinul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului nr. 6152/2012 privind modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 4.925/2005.

În cadrul actului normativ se prevede, în primul rând, modificarea articolul 135 din Regulament, conform căruia elevii au dreptul să se transfere de la o unitate la alta, de la o filieră la alta, de la un profil la altul, de la o specializare/calificare profesională la alta, de la o formă de învăţământ la alta, în conformitate cu prevederile prezentului regulament şi ale regulamentului intern al unităţii de învăţământ la care se face transferul.

Transferul se face cu avizul consultativ al consiliului de administraţie al unităţii de la care se face transferul şi cu aprobarea consiliului de administraţie al unităţii la care se face transferul.

Totodată, se revine şi asupra situaţiilor de excepţie în cazul cărora se poate efectua transferul elevilor în timpul anului şcolar, noul ordin dispunând următoarele cazuri:

- la schimbarea domiciliului părinților într-o altă localitate, respectiv într-un alt sector al municipiului București;

- la recomandarea de transfer eliberată pe baza unei expertize medicale efectuate de direcția de sănătate publică;

- la/de la învățământul de artă sau sportiv;

- de la clasele de învățământ liceal la clasele de învățământ profesional;

- de la învățământul intensiv sau bilingv la celelalte profiluri;

- în alte situații excepționale, cu aprobarea consiliului de administrație al inspectoratului școlar.

Despre autor  ⁄ Elena Hogaş

Elena Hogaş este redactor la Legestart.ro. Este absolventă a Facultăţii de Comunicare şi Relaţii Publice (SNSPA).

Un comentariu

  • Răspunde
    Mir
    mai 6 2016

    Un elev de clasa I se poate transfera la o altă clasă din aceeași școala înainte cu aproximativ 2 luni înainte să se finalizeze anul scolar?Ce trebuie scris în rubrica din catalogul clasei inițiale?

Scrie un comentariu