20 Septembrie, 2019

Ce modificări importante se fac la legea concurenţei neloiale?

Legea concurenţei neloiale nr. 11/1991 a fost modificată prin Ordonanţă de Guvern. Actul modificator, O.G. nr. 12/2014, a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 586/2014 şi este în vigoare începând cu data de 9 august 2014.

Câteva observaţii preliminare

Observăm, ca noutate, precizarea că dispoziţiile legii se aplică persoanelor fizice sau juridice, române sau străine, care săvârşesc practici de concurenţă neloială.

Uzanţe cinstite. Sintagma “uzanţe cinstite” este  definită expres ca reprezentând ansamblul de practici sau reguli general recunoscute care se aplică în relaţiile comerciale dintre întreprinderi, în scopul prevenirii încălcării drepturilor legitime ale acestora. Spre comparaţie, în forma anterioară a legii se preciza că este considerată ca fiind contrară uzanţelor comerciale cinstite utilizarea în mod neloial a secretelor comerciale ale unui comerciant prin practici de genul neexecutării unilaterale a contractului sau utilizării unor proceduri neloiale, abuzului de încredere, incitării la delict şi achiziţionării de secrete comerciale de către terţii care cunoşteau că respectiva achiziţie implică astfel de practici, de natură să afecteze poziţia comercianţilor concurenţi pe piaţă.

Notă: Pentru o documentare mai aprofundată, pe site-ul www.scj.ro puteţi consulta
Decizia nr. 240 din 26 ianuarie 2012 a ÎCCJ Secţia a II-a civilă, cu precizări privind concurenţa neloială şi uzanţele cinstite.  

Concurenţa loială. Spre deosebire de forma anterioară, care definea concurenţa neloială, prin ordonanţa de modificare nr. 12/2014 găsim o definiţie şi pentru concurenţa loială – situaţia de rivalitate de piaţă în care fiecare întreprindere încearcă să obţină simultan vânzări, profit şi/sau cotă de piaţă, oferind cea mai bună combinaţie practică de preţuri, calitate şi servicii conexe, cu respectarea uzanţelor cinstite şi a principiului general al bunei-credinţe.

S-a considerat, de asemenea, necesar să se definească practicile comerciale ca reprezentând orice comportament, respectiv acţiune, omisiune, demers sau comunicare comercială, inclusiv publicitatea şi comercializarea, efectuată de o întreprindere, în legătură directă cu promovarea, vânzarea sau furnizarea unui produs.

Practici de concurenţă neloială

Prin modificările recent aprobate sunt interzise, ca fiind practici de concurenţă neloială*:

- denigrarea unui competitor sau a produselor/serviciilor sale, realizată prin comunicarea ori răspândirea de către o întreprindere sau reprezentantul/angajatul său de informaţii care nu corespund realităţii despre activitatea unui concurent sau despre produsele acestuia, de natură să îi lezeze interesele. În forma anterioară, legea avea în vedere comunicarea sau răspândirea în public de către un comerciant de afirmaţii asupra întreprinderii sale sau activităţii acesteia, menite să inducă în eroare şi să îi creeze o situaţie de favoare în dauna unor concurenţi; contravenţiile se sancţionează cu: amendă de la 5.000 la 50.000 de lei pentru persoane juridice; amendă de la 1.000 la 5.000 de lei pentru contravenţiile săvârşite de persoane fizice;

- deturnarea clientelei unei întreprinderi de către un fost sau actual salariat/reprezentant al său ori de către orice altă persoană prin folosirea unor secrete comerciale, pentru care respectiva întreprindere a luat măsuri rezonabile de asigurare a protecţiei acestora şi a căror dezvăluire poate dăuna intereselor acelei întreprinderi. Forma anterioară a legii se referea la deturnarea clientelei unui comerciant prin folosirea legăturilor stabilite cu această clientelă în cadrul funcţiei deţinute anterior la acel comerciant; contravenţiile se sancţionează cu: amendă de la 5.000 la 50.000 de lei pentru persoane juridice; amendă de la 1.000 la 5.000 de lei pentru contravenţiile săvârşite de persoane fizice;

- orice alte practici comerciale care contravin uzanţelor cinstite şi principiului general al bunei-credinţe şi care produc sau pot produce pagube oricăror participanţi la piaţă.

Notă: În caseta foto puteţi vedea o parte dintre modificările aduse de OG 12/2014 la L 11/1991 (stânga – forma veche, dreapta – forma nouă). Noile prevederi privind amenzile se aplică din 5 septembrie 2014. Atenţie: Urmărirea modificărilor la nivel de paragraf sunt disponibile doar abonaţilor Lege5.
mod2concneloame

Rolul Consiliului Concurenţei

Ca noutate, reglementarea modificată stabileşte atribuţii în materie pentru Consiliul Concurenţei, şi anume “protecţia întreprinderilor împotriva practicilor de concurenţă neloială în limita competenţelor încredinţate prin prezenta lege”, definind, totodată, protecţia care se asigură prin reglementări speciale.

Gradul de pericol social. Prin dispoziţii nou-introduse în lege, efectele unei practici de concurenţă neloială se determină – de către Consiliul Concurenţei – cu luarea în considerare, dar fără a se limita la acestea, a gradului de pericol social, a împrejurărilor în care a fost săvârşită, precum şi a importanţei sectorului economic în care s-a produs fapta în ansamblul economiei naţionale.

În cazul în care Consiliul Concurenţei apreciază că efectele unei practici de concurenţă neloială sunt minore sau că sesizarea este neîntemeiată, în termen de 30 de zile de la înregistrare va comunica autorilor un răspuns motivat.

Deciziile Consiliului Concurenţei prin care se constată şi, după caz, se sancţionează practicile de concurenţă neloială rămase definitive au caracter probator cu privire la săvârşirea unei practici de concurenţă neloială.

Titlu executoriu. Deciziile adoptate de către Consiliul Concurenţei prin care se aplică sancţiuni contravenţionale necontestate constituie de drept titlu executoriu.

În sfârşit, să menţionăm că ordonanţa de guvern nr. 12/2014 aduce unele modificări şi la Legea concurenţei nr. 21/1996, urmând ca ambele acte normative să fie republicate, după aprobarea prin lege a ordonanţei, cu renumerotarea de rigoare a textelor.

————————————(P)————————————

Lege5
 a creat instrumentul ideal pentru a vă ajuta să vizualizaţi prin comparare textul unui act normativ aşa cum era el înainte de modificare şi textul modificat, cu evidenţierea modificărilor.

Prin evidenţierea modificărilor la nivel de paragraf, Lege5 vă ajută să identificaţi mai repede şi cu uşurinţă modificările, astfel încât să luaţi decizii corecte şi să lucraţi eficient.

Aflaţi mai multe despre Lege5 – care este disponibil în variantele OnlineDesktop şi Mobile – de AICI.

comentarii

Despre autor  ⁄ Eugen Staicu

Eugen Staicu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu