20 Februarie, 2018

Ce modificări au fost făcute recent la regimul accizelor?

În vigoare de la 28 februarie, modificările pe care le semnalăm mai jos au fost introduse în Codul fiscal prin recenta Ordonanţă de urgenţă a Guvernului nr. 8/2014, publicată în Monitorul Oficial nr. 151/2014.

Eliberarea pentru consum a produselor în regim de accize armonizate

În înţelesul capitolului din Codul fiscal care reglementează această materie, eliberarea pentru consum reprezintă: ieşirea produselor accizabile, inclusiv neregulamentară, dintr-un regim suspensiv de accize; deţinerea de produse accizabile în afara unui regim suspensiv de accize pentru care accizele nu au fost percepute în conformitate cu dispoziţiile prezentului capitol; producerea de produse accizabile, inclusiv neregulamentară, în afara unui regim suspensiv de accize; importul de produse accizabile, chiar şi neregulamentar, cu excepţia cazului în care produsele accizabile sunt plasate, imediat după import, în regim suspensiv de accize; utilizarea de produse accizabile în interiorul antrepozitului fiscal altfel decât ca materie primă.

În cazul unui produs accizabil, pentru care acciza nu a fost anterior exigibilă, se consideră eliberare pentru consum atunci când produsul accizabil este depozitat într-un antrepozit fiscal pentru care autorizaţia a expirat şi nu a fost emisă o nouă autorizaţie.

Pentru clarificarea acestei din urmă dispoziţii, prin O.U.G. nr. 8/2014 a fost făcută precizarea că  prin produse accizabile ce pot fi eliberate pentru consum se înţelege produse accizabile care îndeplinesc condiţiile legale de comercializare.

Autorizaţia pentru antrepozit fiscal

Potrivit art. 20628 Cod fiscal, autoritatea competentă poate anula autorizaţia pentru un antrepozit fiscal atunci când i-au fost oferite informaţii inexacte sau incomplete în legătură cu autorizarea antrepozitului fiscal.

Alineatul (2) al aceluiaşi articol precizează situaţiile în care autoritatea competentă poate revoca autorizaţia pentru un antrepozit fiscal.

Potrivit modificărilor aduse de O.U.G. nr. 8/2014, în cazul revocării autorizaţiei, o nouă autorizaţie poate fi emisă de autoritatea competentă numai după o perioadă de cel puţin şase luni de la data la care decizia de revocare a autorizaţiei de antrepozit fiscal produce efecte, respectiv de la data comunicării sau de la o altă dată cuprinsă în aceasta, după caz.

ATENŢIE! Aceste prevederi se aplică şi în situaţia în care antrepozitarul autorizat contestă decizia de revocare, la calculul termenului de şase luni fiind luate în calcul perioadele în care decizia de revocare a produs efecte, astfel cum continuă textele modificate prin O.U.G. nr. 8/2014.

» Modificări: Forma veche (stânga) şi forma nouă (dreapta) a alin. (11) al art. 206^28 din Codul fiscal (după modificarea adusă de OUG nr. 8/2014). Atenţie: Urmărirea modificărilor la nivel de paragraf este o facilitate disponibilă doar pentru abonaţii Lege5.
modaccoug814
Condiţii de distribuţie şi comercializare a produselor accizabile

Pe cale de derogare, astfel cum prevăd dispoziţiile recent modificate, vânzările cu prime către consumator nu se aplică pentru produsele accizabile supuse regimului de marcare prin timbre sau banderole.

Trei precizări credem că sunt de folos, legat de această dispoziţie:

- în primul rând, atunci când se vorbeşte de derogare, aceasta se face raportat la prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

-
în al doilea rând, produsele accizabile supuse regimului de marcare prin timbre sau banderole în cauză sunt cele prevăzute la art. 20661, şi anume:
a) băuturi fermentate, altele decât bere şi vinuri, produse intermediare şi alcool etilic, cu excepţiile prevăzute prin normele metodologice;
b) tutun prelucrat;

- în sfârşit, o a treia precizare priveşte definirea consumatorului, astfel cum prevede art. 4 lit. a) din O.G. nr. 99/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi anume: orice persoană fizică sau grup de persoane fizice constituite în asociaţii, care cumpără, dobândeşte, utilizează ori consumă produse sau servicii în afara activităţii profesionale.

Valorificarea produselor accizabile aflate în proprietatea operatorilor economici aflaţi în procedura falimentului

Prin aceeaşi ordonanţă de urgenţă, Executivul a ţinut să introducă, în materie accizelor, un articol nou, cu privire la valorificarea produselor accizabile aflate în proprietatea operatorilor economici aflaţi în procedura falimentului, precizând că circulaţia produselor accizabile aflate în proprietatea operatorilor economici aflaţi în procedura falimentului nu intră sub incidenţa prevederilor referitoare la deplasarea produselor accizabile aflate în regim suspensiv de accize, astfel cum acestea sunt cuprinse în secţiunea a 9-a din capitolul despre accize.

Produsele accizabile aflate în proprietatea operatorilor economici aflaţi în procedura falimentului şi care nu îndeplinesc condiţiile legale de comercializare pot fi valorificate către antrepozitarii autorizaţi şi numai în vederea procesării. Într-o asemenea situaţie, livrarea acestor produse se face pe bază de factură şi sub supraveghere fiscală, rspectându-se totodată prevederile art. 155 din Codul fiscal despre facturare.

Alte produse accizabile

Mai notăm şi modificările la unele produse din categoria “alte produse accizabile”, şi anume:

- autoturisme şi autoturisme de teren, inclusiv cele importate sau achiziţionate intracomunitar, noi sau rulate, cu codurile NC: 8703 23, 8703 24 şi 8703 33, a căror capacitate cilindrică este mai mare sau egală cu 3.000 cm3, cu excepţia celor încadrate în categoria vehiculelor istorice;
- motoare cu puterea de peste 100 CP, destinate iahturilor şi altor nave şi ambarcaţiuni pentru agrement, cu codurile NC: 8407 21, 8407 29 00 şi 8408 10.

În ce priveşte nivelul şi calculul accizei la produsele din categoria “alte produse accizabile”, accizele se datorează o singură dată şi se calculează prin aplicarea sumelor fixe pe unitatea de măsură asupra cantităţilor produse, importate sau achiziţionate intracomunitar, după caz, pentru:

- cafea verde;
- cafea prăjită, inclusiv cafea cu înlocuitori;
- cafea solubilă, inclusiv amestecuri cu cafea solubilă;
- bijuterii din aur şi/sau din platină, cu excepţia verighetelor;
- confecţii din blănuri naturale;
- iahturi şi alte nave şi ambarcaţiuni cu sau fără motor pentru agrement, cu excepţia celor destinate utilizării în sportul de performanţă;
- autoturisme şi autoturisme de teren, inclusiv cele importate sau achiziţionate intracomunitar, noi sau rulate, a căror capacitate cilindrică este mai mare sau egală cu 3.000 cm3, cu excepţia celor încadrate în categoria vehiculelor istorice;
- arme de vânătoare şi arme de uz personal, altele decât cele de uz militar sau de uz sportiv;
- cartuşe cu glonţ şi alte tipuri de muniţie pentru armele de mai sus;
- motoare cu puterea de peste 100 CP, destinate iahturilor şi altor nave şi ambarcaţiuni pentru agrement.

Codurile pentru produsele afectate sunt cele din art. 207 Cod fiscal, de la literele a)-c) şi f)-l).

Pentru amestecurile cu cafea solubilă importate sau achiziţionate intracomunitar, accizele se datorează şi se calculează numai pentru cantitatea de cafea solubilă conţinută în amestecuri.

Cine sunt plătitorii de accize, pentru produsele de mai sus

Prin modificările aduse prin aceeaşi ordonanţă, pentru produsele arătate anterior, adică cele prevăzute în art. 207 Cod fiscal, la literele a)-c) şi f)-l), plătitorii de accize care produc aceste bunurile sunt operatorii economici care au în proprietate materia primă şi care produc aceste bunuri cu mijloace proprii sau le transmit spre prelucrare la terţi, indiferent dacă prelucrarea are loc în România sau în afara României.

——————————(P)——————————

Lege5
 a creat instrumentul ideal pentru a vă ajuta să vizualizaţi prin comparare textul unui act normativ aşa cum era el înainte de modificare şi textul modificat, cu evidenţierea modificărilor.

Prin evidenţierea modificărilor la nivel de paragraf, Lege5 vă ajută să identificaţi mai repede şi cu uşurinţă modificările, astfel încât să luaţi decizii corecte şi să lucraţi eficient.

Aflaţi mai multe despre Lege5 – care este disponibil în variantele OnlineDesktop şi Mobile – de AICI.

ps_evid_mod

Foto articol: Sxc.hu

comentarii

Despre autor  ⁄ Mihai Sintescu

Mihai Sintescu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu