15 Septembrie, 2019

Ce garanţii aveţi prin sistemul de pensii private?

Acest material ne-a fost sugerat de recenta Hotărâre nr. 84/2014 a Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară privind calculul actuarial al contribuţiei anuale datorate de administratorii de fonduri de pensii private Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private.

Din trimiterile pe care hotărârea le face la modelul stabilit prin Norma nr. 2/2013, pentru stabilirea necesarului pe 2015 al Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private, reţinem pe cele privind garanţiile pentru participanţii şi beneficiarii la fondurile de pensii administrate privat şi la fondurile de pensii facultative, denumite generic fonduri de pensii private, în perioada de acumulare a contribuţiilor.

Hotărârea nr. 84/2014 stabileşte că, pentru anul 2015, Fondul de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private îşi constituie necesarul în baza valorii rezultate din calculul cel mai recent, respectiv cel pentru anul 2013, efectuat conform modelului stabilit prin Norma nr. 2/2013 privind calculul actuarial al contribuţiei anuale datorate de administratorii de fonduri de pensii private Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private, aprobată prin Hotărârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 3/2013, publicată în Monitorul Oficial nr. 130/2013.

Norma nr. 2/2013 stabileşte regulile de calculare şi de constituire a necesarului Fondului de garantare pentru compensarea pierderilor participanţilor şi ale beneficiarilor la fondurile de pensii administrate privat şi la fondurile de pensii facultative, denumite în continuare fonduri de pensii private, în perioada de acumulare a contribuţiilor. Prevederile normei se aplică administratorilor de fonduri de pensii administrate privat şi administratorilor de fonduri de pensii facultative, denumiţi în continuare administratori.

Sistemul de garanţii cu care operează Fondul de garantare

Garanţia investiţională minimă este stabilită prin art. 135 alin. (2) din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, conform căreia suma totală cuvenită pentru pensia privată nu poate fi mai mică decât valoarea contribuţiilor plătite, diminuate cu penalităţile de transfer şi comisioanele legale. Legea nr. 411/2004 statuează dreptul fiecărui participant la o pensie privată de la data îndeplinirii condiţiilor de pensionare pentru limită de vârstă în sistemul public.

După cum am văzut, Legea stabileşte o penalitate de transfer reprezentând suma suportată de participant în cazul în care transferul la alt administrator se realizează mai devreme de 2 ani de la aderarea la fondul de pensii precedent, limita maximă a acesteia fiind stabilită prin normele Comisiei.

Garanţiile suplimentare permise de Legea nr. 411/2004 includ:

  • măsuri de protecţie împotriva riscurilor biometrice prin garantarea unui nivel minim stabilit al beneficiului. Potrivit legii, riscurile biometrice sunt cele legate de deces, invaliditate şi longevitate. Administratorul care administrează scheme de pensii private în care sunt prevăzute măsuri de protecţie împotriva riscurilor biometrice şi/sau garanţii cu privire la performanţele investiţiilor ori un nivel stabilit al beneficiilor trebuie să calculeze şi să menţină provizioane tehnice pentru toate aceste scheme. Tabelele biometrice folosite pentru calculul provizioanelor tehnice se bazează pe principii prudente, ţinându-se cont de principalele caracteristici ale grupului de participanţi şi ale schemelor de pensii private, în special de evoluţia prevăzută pentru riscurile relevante;
  • garantarea unui nivel minim stabilit al beneficiului la momentul retragerii pentru limită de vârstă;
  • garanţii cu privire la performanţele investiţiei, mai mari decât valoarea garanţiei investiţionale minime prevăzute de Legea nr. 411/2004. Vedeţi, în acest sens, dispoziţiile cuprinse în Capitolul IV al legii – Investiţiile fondului de pensii.

Garanţiile suplimentare permise de Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative includ, în acelaşi sistem de referinţă:

  • măsuri de protecţie împotriva riscurilor biometrice prin garantarea unui nivel minim stabilit al beneficiului;
  • garantarea unui nivel minim stabilit al beneficiului la momentul retragerii pentru limită de vârstă;
  • garanţii cu privire la performanţele investiţiei.

Valoarea garantată, în cazul fondurilor de pensii administrate privat, este valoarea garanţiei investiţionale minime prevăzute de Legea nr. 411/2004 şi a garanţiilor suplimentare permise şi asumate de către administrator prin prospectul schemei de pensii. În cazul fondurilor de pensii facultative, valoarea garantată este valoarea garanţiilor suplimentare permise de Legea nr. 204/2006 şi asumate de către administrator prin prospectul schemei de pensii care este documentul cuprinzând termenii contractului de administrare şi ai schemei de pensii.

(P) Aveţi nevoie de acte normative actualizate la zi? Le puteţi cumpăra online (format PDF, MOBI) de pe Lege5.ro! Lege5 este cel mai performant soft de documentare legislativă din România şi este creat pentru a fi utilizat pe orice dispozitiv aveţi la îndemână: Online, Mobile, Desktop şi Cloud.

comentarii

Despre autor  ⁄ Eugen Staicu

Eugen Staicu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu