15 Septembrie, 2019

Ce fapte vor fi sancționate mai aspru în Legea privind ordinea publică?

Pedepse majorate pentru 30 de încălcări și infracțiuni ale Legii privind ordinea publică, cer mai mulți parlamentari PNL, care susțin că actul normativ respectiv, Legea nr. 61/1991, ar trebui actualizat în mai multe privințe.

“Constituie contravenție încălcarea oricărei norme de conviețuire socială, dacă nu sunt comise în astfel de condiții încât, potrivit legii penale, să fie considerate infracțiuni. Pentru ca toate acestea să fie cât mai mult evitate, rebuie să existe și un regim sancționator adecvat”, argumentează inițiatorii proiectului legislativ în expunerea de motive.

Sancțiunile cele mai mici, între 300 lei și 800 de lei, vor fi aplicate pentru încălcarea a 10 norme de conviețuire socială, printre care se numără alarmarea publicului și a organelor de intervenție în caz de pericol, fără motiv întemeiat, scrierea sau desenarea pe pereții clădirilor sau pe garduri, în locuri publice, lăsarea în libertate sau nesupravegheate a animalelor care pot prezenta pericol, dar și refuzul unei persoane de a se identifica la cererea organelor de oridne publică.

Legea nr. 161/1991. Art. 3

“(1) Contravențiile prevăzute la art. 2 se sancționează cu amendă de la 300 lei la 800 lei, pentru cele prevăzute la pct. 3), 4), 11), 14), 17), 18), 22), 31), 33) și 34).”

Amenzile cresc și pentru alte categorii de încălcări ale normelor de conviețuire socială:

  • amendă de la 400 lei – 1.200 lei pentru cele prevăzute la pct. 1), 12), 16), 24), 25) și 28)
  • amendă de la 700 lei – 1.800 lei pentru cele prevăzute la pct. 2), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 13), 15), 19), 20), 26), 27), 29) și pct. 32)
  • amendă de la 2.500 lei la 4.00 lei, fapta prevăzută la pct. 30) – nerespectarea măsurii de suspendare a unui local/restaurant/unitate de alimentație publică, dacă s-a dispus această măsură conform prezentei legi
  • amendă de la 300 lei la 600 lei pentru pct. 21) – desfacerea, comercializarea și consumul băuturilor alcoolice în locurile publice, la intrarea în curțile și în interioarele lor, cum sunt: spitale și alte unități sanitare, centre de plasament al minorilor, unități și instituții de învățământ și educație, lăcașuri de cult și instituții religioase aferente cultelor care interzic consumul băuturilor alcoolice în practicarea religiei respective, pe trotuarele sau aleile de acces ale acestora și pct. 23) – consumul de băuturi alcoolice în afara unor locuri delimitate, în următoarele locuri publice: drumuri publice, parcuri, stadioane și terenuri sportive, instituții culturale, săli de spectacole, instituții sau unități economice, toate mijloacele de transport în comun, autogări, gări și aeroporturi, de stat și private, sau alte locuri prevăzute de lege.

Cele mai mari sancțiuni, cu sume cuprinse între 4.00 lei și 7.500 lei, vor fi date pentru faptele prevăzute la punctele 35 și 36:

  • neasigurarea de către responsabili sau patroni, prin personal propriu ori specializat, a ordinii publice în localuri publice, hoteluri, moteluri, campinguri, cluburi, pensiuni, discoteci și în alte locuri de distracție sau de agrement pe care le conduc, precum și refuzul acestora de a acorda sprijin organelor în drept pentru restabilirea în locurile respective a ordinii publice ori pentru luarea măsurilor împotriva persoanelor care au încălcat legea
  • împiedicarea, sub orice formă, a organelor însărcinate cu menținerea ordinii publice de a-și îndeplini obligațiile de serviciu privind legitimarea sau conducerea unei persoane la sediul poliției ori al altui organ de stat sau de a lua măsurile necesare pentru menținerea ori restabilirea ordinii publice.

Proiectul de modificare a legii, postat în dezbatere publică la Senat, în cursul acestei săptămâni, urmează să fie analizat de parlamentari la începutul sesiunii din luna septembrie.

Toate faptele care constituie încălcări ale Legii privind ordinea publică şi amenzile reglementate pentru acestea la ora actuală pot fi consultate în următoarele articole:

Ai nevoie de Legea nr. 61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!

comentarii

Despre autor  ⁄ Traian Dobre

Fara comentarii

Scrie un comentariu