Prin Legea nr.159/2011, publicată în M.Of.nr. 504 din 15 iulie a.c., a fost aprobată – cu modificări şi completări – Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.112/2010 pentru modificarea Legii nr.152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe.

Legea de aprobare extinde atribuţiile Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe şi, pe de altă parte, aduce completări privind regimul caselor construite. Din această ultimă categorie de amendamente reţinem:

● In situaţia în care, în cadrul construcţiilor de locuinţe proprietate personală construite prin credit ipotecar, sunt construite locuinţe care nu sunt contractate la data finalizării lucrărilor, acestea pot fi transmise de către A.N.L., cu aprobarea consiliului de administraţie, autorităţilor administraţiei publice locale ale unităţilor administrativ-teritoriale în care acestea sunt amplasate, prin protocol de predare-primire. Aceste locuinţe aparţin domeniului privat al statului şi sunt administrate de către autorităţile administraţiei publice locale ale unităţilor administrativ-teritoriale în care sunt amplasate. Respectivele locuinţe se repartizează, în regim de închiriere, de către autorităţile administraţiei publice locale ale unităţilor administrativ-teritoriale specialiştilor din învăţământ, sănătate, precum şi specialiştilor din sectorul de apărare naţională, ordine publică, siguranţă naţională, ai autorităţii judecătoreşti şi ai administraţiei naţionale a penitenciarelor. Decizia privind repartizarea aparţine autorităţilor locale, în funcţie de necesităţile existente pe plan local.

Contractele de închiriere se încheie pe o durată de un an de la data repartizării locuinţei. După expirarea acestei perioade contractuale, prelungirea contractului de închiriere se face pe o perioadă de un an, în condiţiile legii.

Locuinţele repartizate în regim de închiriere pot fi vândute, la cererea chiriaşului, de către autorităţile administraţiei publice locale ale unităţilor administrativ-teritoriale în care sunt amplasate. Valoarea de vânzare este dată de valoarea de inventar a locuinţei, din care se scade amortizarea calculată de la data punerii în funcţiune până la data vânzării.

Un procent din numărul de locuinţe pentru tineri, stabilit prin hotărâre a Guvernului, destinate închirierii, împreună cu terenul aferent, construite pe terenurile care fac obiectul proprietăţii publice a statului şi sunt administrate de instituţiile din sectorul de apărare naţională, ordine publică, siguranţă naţională, autorităţii judecătoreşti şi administraţiei naţionale a penitenciarelor şi se repartizează personalului din domeniile respective. Aceste locuinţe nu pot fi vândute.

● În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a O.U.G. nr. 112/2010 se vor actualiza Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii privind înfiinţarea ANL, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.962/2001, cu modificările şi completările ulterioare.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here