Ordonanţa de urgenţă nr. 41/2016, alături de pachetul de măsuri de debirocratizare administrativă a inclus şi modificări de acte administrative dintre care le semnalăm aici pe cele privind plăţile prin trezorerie. 

Practic, au fost introduse noi dispoziţii în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, republicată în Monitorul Oficial nr. 295/2008, cu modificările şi completările ulterioare. Reglementările sunt în vigoare din 30 iunie, data publicării în Monitorul oficial nr. 490/2016. 

Venituri la bugetul statului

Sumele reprezentând venituri ale bugetului general consolidat achitate prin intermediul cardurilor bancare la terminale de plată electronice instalate la sediile unităţilor Trezoreriei Statului sunt înregistrate ca venituri în conturile corespunzătoare de venituri bugetare deschise la Trezoreria Statului sau în contul unic către care s-a efectuat plata, la data la care a fost efectuată tranzacţia, astfel cum este confirmată prin procedura de autorizare a acesteia.

Sumele înregistrate în conturile de venituri bugetare reprezintă venituri încasate definitiv la bugetele către care s-a efectuat plata la data la care a fost efectuată tranzacţia, astfel cum este confirmată prin procedura de autorizare a acesteia, şi se iau în calcul la determinarea deficitului bugetar cu aceeaşi dată.

“Operaţiuni în curs de decontare”. În perioada cuprinsă între data la care a fost efectuată şi autorizată tranzacţia şi data încasării efective de la instituţia de credit a sumelor aferente tranzacţiei în contul de disponibil deschis la Trezoreria Statului în acest scop, sumele aferente tranzacţiilor sunt evidenţiate de către unităţile Trezoreriei Statului în debitul unui cont distinct al contului corespondent al Trezoreriei Statului 61.50 «Cont corespondent al Trezoreriei Statului – Operaţiuni în curs de decontare aferente încasărilor prin POS” şi reprezintă debite din operaţiuni în curs de decontare în sarcina instituţiilor de credit.

Stingerea obligaţiilor. Obligaţiile fiscale şi/sau bugetare ale contribuabililor aferente plăţilor se sting la data la care a fost efectuată tranzacţia, astfel cum este confirmată prin procedura de autorizare a acesteia, cu condiţia încasării acestora la termenele şi potrivit clauzelor stabilite prin convenţiile încheiate cu instituţiile de credit.

Sumele înregistrate la data la care a fost efectuată tranzacţia în conturile corespunzătoare de venituri bugetare deschise la Trezoreria Statului sau în contul unic către care s-a efectuat plata care nu sunt încasate de la instituţia de credit în termenele prevăzute la alin. (5) se stornează, iar plăţile aferente acestor tranzacţii sunt anulate. 

Venituri la bugetul local

Sumele reprezentând venituri ale bugetelor locale, venituri proprii ale instituţiilor publice sau venituri cuvenite altor bugete, achitate prin intermediul cardurilor bancare la terminale de plată electronice instalate la sediile instituţiilor publice beneficiare, se evidenţiază ca venituri încasate la bugetele către care s-a efectuat plata, la data încasării sumelor respective în conturile corespunzătoare de venituri bugetare deschise la Trezoreria Statului.

În perioada cuprinsă între data la care a fost efectuată şi autorizată tranzacţia şi data încasării efective de la instituţia de credit a sumelor aferente tranzacţiei, în contul de disponibil deschis la Trezoreria Statului pe numele instituţiei publice beneficiare, sumele aferente tranzacţiilor efectuate se evidenţiază în contabilitatea proprie a instituţiilor publice beneficiare ca debite pe seama instituţiilor de credit, în structura clasificaţiei indicatorilor privind finanţele publice – venituri, după caz.

Obligaţiile fiscale şi/sau bugetare ale contribuabililor aferente plăţilor se sting la data la care a fost efectuată tranzacţia, astfel cum este confirmată prin procedura de autorizare a acesteia, cu condiţia încasării acestora la termenele şi potrivit clauzelor stabilite prin convenţiile încheiate cu instituţiile de credit.

Obligaţiile fiscale şi/sau bugetare ale contribuabililor stinse la data la care a fost efectuată tranzacţia şi care nu sunt încasate de la instituţia de credit în termenele stabilite se reînregistrează în contabilitatea instituţiilor publice beneficiare, iar plăţile aferente acestor tranzacţii sunt anulate.

Precizările privind evidenţierea în contabilitatea instituţiilor publice urmează să fie date prin Norme metodologice ce vor fi emise prin ordin al ministrului finanţelor publice. 

Ai nevoie de OUG nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here