24 Februarie, 2018

Ce este nou la completarea formularului 204?

Schimbările de mai jos au fost aduse prin Ordinul preşedintelului ANAF nr. 3883/2013, dat pentru modificarea ţşi completarea OPANAF nr. 52/2012 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare prevăzute la titlul III din Codul fiscal.

Ordinul nr. 3883/2013 este în vigoare de la 6 ianuarie, data la care a fost publicat în Monitorul oficial nr. 2/2014.

În primul rând, de notat faptul că formularul 204 “Declaraţie anuală de venit pentru asocierile fără personalitate juridică şi entităţi supuse regimului transparenţei fiscale”, cod 14.13.01.13/2i, se modifică şi se înlocuieşte cu noul formular, prevăzut în anexa la Ordinul nr. 3883/2013.

ATENŢIE: Formularul se utilizează pentru declararea veniturilor realizate începând cu 1 ianuarie 2013.

form204nou» Foto: Vezi noua formă a formularului 204 în Lege5 Online.

De asemenea, au fost modificate şi unele precizări din Instrucţiunile de completare a formularului 204. 

Astfel, declaraţia se completează şi se depune pentru asocierile în cadrul cărora se realizează venituri din activităţi independente, inclusiv din activităţi adiacente, din activităţi agricole – la care se adaugă activităţile din piscicultură sau silvicultură, pentru care venitul net se determină în sistem real. În continuare, nu se depun declaraţii atunci când venitul net anual se determină pe baza normelor de venit.

Corespunzător, la categoria de venit au apărut încadrări pentru veniturile din piscicultură şi silvicultură, alături de cele pentru veniturile comerciale, profesii libere, activităţi agricole şi alte venituri.

Venitul care se declară prin formularul 204 este asimilat, în vederea impunerii la nivelul persoanei fizice, venitului din activităţi independente, din care se deduc contribuţiile obligatorii în vederea obţinerii venitului net anual.

Declaraţia se depune şi în cazul persoanelor fizice care obţin venituri dintr-o activitate desfăşurată într-o formă de organizare cu personalitate juridică (SPRL) constituită potrivit legii speciale şi care este supusă regimului transparenţei fiscale, potrivit legii.

În cazul societăţii civile cu personalitate juridică constituite potrivit legii speciale şi care este supusă regimului transparenţei fiscale, potrivit legii, se aplică regulile de determinare a venitului net din activităţi independente.

Persoanele fizice care obţin venituri dintr-o activitate desfăşurată într-o formă de organizare cu personalitate juridică (SPRL) constituită potrivit legii speciale şi care este supusă regimului transparenţei fiscale, potrivit legii, au obligaţia să asimileze acest venit distribuit venitului net anual din activităţi independente.

Declaraţia se depune de către asociatul desemnat prin contract să răspundă pentru îndeplinirea obligaţiilor asocierii faţă de autorităţile publice, până la data de 15 martie a anului următor celui de raportare.

Declaraţia se depune direct la registratura organului fiscal sau la oficiul poştal, prin scrisoare recomandată.

Notă: Actele normative menţionate în acest articol pot fi consultate gratuit în Lege5 Online. Atenţie: Actele normative sunt disponibile gratuit în forma publicată în Monitorul Oficial. Doar abonaţii Lege5 au acces la forma consolidată a acestora.

comentarii

Despre autor  ⁄ Eugen Staicu

Eugen Staicu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu