16 Februarie, 2019

Ce elemente de siguranţă au extrasele multilingve ale actelor de stare civilă?

Începând din data de 5 iunie 2013, extrasele multilingve ale actelor de stare civilă privind naşterea, căsătoria sau decesul pot fi folosite pe teritoriul a 21 de ţări fără a mai fi necesară legalizarea documentelor.

Reglementările legislative referitoare la acest subiect sunt prevăzute în Legea nr. 65/2012 pentru aderarea României la Convenţia nr. 16 a Comisiei Internaţionale de Stare Civilă referitoare la eliberarea extraselor multilingve ale actelor de stare civilă şi în Normele metodologice de punere în aplicare a prevederilor Convenţiei nr. 16 (aprobate prin HG nr. 727/2013).

Recent, au fost publicate şi informaţii referitoare la elementele de siguranţă pe care trebuie să le conţină extrasele. Acestea sunt incluse în Ordinul MAI nr. 159/2013:

- sunt confecţionate din hârtie specială şi au în filigran litera “R” (încadrată într-un caroiaj);
- cele pentru naştere au o tentă de culoare albastră, cele pentru căsătorie – roz şi cele pentru deces – cenuşiu;
- extrasele au la mijloc stema României – aceeaşi culoare cu cea a fiecărui tip;
- nuanţa stemei este în contrast cu tenta de culoare a fondului;
- cerneala folosită la pretipărirea rubricilor din extrase şi materialele folosite la imprimarea culorii de fond asigură rezistenţa la uzura fizică;
- fiecare extras conţine o serie (trei litere şi şapte cifre) tipărită în partea din stânga sus, deasupra chenarului de pe extras;
- extrasele sunt legate în carnete cu câte zece file, respectiv cu câte 25 de file;
- după ce sunt completate, extrasele sunt autentificate prin aplicarea sigiliului ofiţerului de stare civilă care le-a eliberat.

Consultă forma şi conţinutul documentelor:

ELIBERAREA EXTRASELOR MULTILINGVE

Extrasele multilingve eliberate de autorităţile române sunt documente care au aceeaşi putere doveditoare ca şi certificatele de stare civilă şi se folosesc de către titulari şi persoanele îndreptăţite în faţa autorităţilor străine din Austria, Belgia, Bosnia şi Herţegovina, Croaţia, Elveţia, Franţa, Germania, Grecia, Italia, Luxemburg, Lituania, Macedonia, Muntenegru, Moldova, Olanda, Polonia, Portugalia, Spania, Slovenia, Serbia şi Turcia.

Extrasele se eliberează în baza actelor de stare civilă aflate în arhiva proprie sau pe baza registrelor întocmite de parohii, ca urmare a unei cereri adresate SPCLEP-ului sau primăriilor unităţilor administrativ-teritoriale în care nu sunt constituite astfel de servicii.

» Modelul cererii privind eliberarea extraselor multilingve este accesibil AICI.

Cererea se timbrează şi poate fi adresată SPCLEP-ului sau primăriei unităţii administrativ-teritoriale:

- care are în păstrare actul de stare civilă;
- de la locul de domiciliu/reşedinţă al solicitantului.

Extrasele actelor privind naşterea şi/sau căsătoria se eliberează titularilor/reprezentanţilor legali ai acestora, iar extrasele actelor privind decesul se eliberează membrilor familiei/altor persoane îndreptăţite. Totodată, extrasele pot fi eliberate şi altor persoane, dacă acestea sunt împuternicite prin procură specială.

Atenţie! În vederea eliberării extraselor multilingve:

• cetăţenii români cu domiciliul în România se legitimează cu actul de identitate;
• cetăţenii statelor membre UE şi ai Confederaţiei Elveţiene ale căror acte de stare civilă sunt înregistrate în România se legitimează cu documentele de identitate eliberate de statele ai căror cetăţeni sunt sau cu paşaportul;
• cetăţenii români cu domiciliul în străinătate şi străinii ale căror acte de stare civilă sunt înregistrate în România se legitimează cu paşaportul;
• apatrizii ale căror acte de stare civilă sunt înregistrate în România se legitimează cu permisul de şedere temporar/pe termen lung ori cu paşaportul;
• minorii în vârstă de peste 14 ani au dreptul să solicite şi să primească extrase multilingve de naştere/căsătorie în nume propriu, asistaţi de unul dintre părinţi/tutore.

Extrasul multilingv se eliberează solicitantului (de către S.P.C.L.E.P./ofiţerii de stare civilă din cadrul primăriilor unităţilor administrativ-teritoriale în care nu funcţionează aceste servicii) în termen de maximum 30 de zile de la data depunerii cererii.

Totodată, la cerere, solicitanţilor li se eliberează concomitent mai multe extrase multilingve completate în baza aceluiaşi act de stare civilă.
 
comentarii

Despre autor  ⁄ Alexandru Boiciuc

Alexandru Boiciuc redactează şi editează articole la LegeStart.ro. E licenţiat (specializarea jurnalism) al Facultăţii de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării şi a mai lucrat în presă la ediţia online a ziarului ProSport. Contact: legestart(@)indaco(.)ro

Comentarii

 • Răspunde
  Mihai
  ianuarie 15 2014

  Cand se vor putea oare obtine aceste extrase, deoarece eu tot incerc sa obtin unul si scuza pe care o primesc este, ca nu exista inca extrase tiparite de imprimeria nationala ?

 • Răspunde
  Radu
  ianuarie 22 2014

  Rabdare de canibal trebuie sa ai , daca lucrurile nu sant complicate le complicam noi ca santem romani si trebuie sa fim mai presus decat restul europei, daca in europa extrasul de nastere/casatorie /deces e o simpla foaie trasa la xerox cu valabilitate de 6 luni se elibereaza pe loc si te costa cativa centi, in romania trebuie sa fie hatie colorata cu elemente de siguranta: trebuie aleasa hartia, culoarea, elementul de siguranta si nu in ultimul rand tipografia care le tipareste, … si asa a trecut anul . Un asemenea extras de nastere/casatorie am vazut la cetateni din Republica Moldova,intrebarea mea este: vrem sa fim la nivelul celor din vest uitandune la cei din est?

Scrie un comentariu