17 August, 2017

Ce efecte produce deblocarea posturilor din sistemul de asistenţă socială?

Recent a fost publicată Hotărârea de Guvern nr. 125/2013 privind ocuparea posturilor vacante după data de 1 ianuarie 2013 din sistemul public de asistență socială în Monitorul Oficial nr. 182/2013 din 2 aprilie ac.

Deblocarea posturilor publice din domeniul asistenței sociale, vacantate dupa 1 ianuarie 2013, prin scoaterea acestora la concurs sau examen, va ameliora o parte a deficitului structural de personal din acest domeniu.

Este de menționat faptul că ultima analiză publică, realizată în luna noiembrie 2012, menționa un deficit de personal însemnat, 12.000 posturi vacante din aproximativ 30.000. Ocuparea posturilor vacantate după data de 1 ianuarie 2013 nu compensează decât pierderile viitoare din sistem, fără a acoperi lacuna de personal istorică.

Prin completarea cadrului legislativ cu legea subvenționării organizațiilor non-guvernamentale și cultelor pentru serviciile de asistență socială  prestate și cea privind contractarea serviciilor publice de asistență socială (aflate în dezbatere la Camera Deputaților) se va reduce presiunea (inclusiv de personal) pentru serviciile publice, fiind pașii necesari modernizării sistemului de asistență socială.

posturi1
Sursa foto: Lege5.ro

Hotărârea nr. 125 din 27.03.2013 privind ocuparea posturilor vacantate după data de 1 ianuarie 2013 pentru personalul din sistemul de asistenţă socială, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 182 din 02.04.2013 (M.Of. 182/2013).

În vigoare de la 02.04.2013

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 alin. (2) al art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum şi pentru instituirea altor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 283/2011, cu modificările ulterioare, şi al art. 9 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene de acte normative, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. -

Se aprobă ocuparea prin concurs sau examen a posturilor vacantate după data de 1 ianuarie 2013 pentru personalul din sistemul de asistenţă socială, cu condiţia încadrării în cheltuielile de personal aprobate.

Art. 2. -

Prevederile art. 1 se aplică autorităţilor administraţiei publice locale, precum şi serviciilor sociale administrate şi acordate de acestea, după cum urmează:

a) posturile vacantate din cadrul serviciilor sociale organizate conform prevederilor art. 41 din Legea asistenţei sociale nr. 292/2011, respectiv instituţii şi unităţi de asistenţă socială;

b) posturile vacantate din cadrul serviciilor publice de asistenţă socială din subordinea consiliilor judeţene/consiliilor locale/consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti/Consiliului General al Municipiului Bucureşti, precum şi din compartimentele din aparatul de specialitate al primarului, organizate conform prevederilor art. 113 alin (2) – (4) din Legea nr. 292/2011.

Art. 3. -

În limita posturilor vacantate în condiţiile art. 1, nominalizarea posturilor pe categorii profesionale, în vederea ocupării prin concurs sau examen, este de competenţa ordonatorului de credite, cu aprobarea ordonatorului principal de credite.

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice, Mariana Câmpeanu

Ministrul delegat pentru dialog social, Adriana Doina Pană

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice, Daniel Chiţoiu

Ministrul delegat pentru buget, Liviu Voinea

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, Nicolae-Liviu Dragnea

 

Bucureşti, 27 martie 2013.

Nr. 125.”

Actul normativ poate fi consultat integral şi gratuit pe www.Lege5.ronoul soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

Despre autor  ⁄ Denisa Pătraşcu

Licenţiată a Facultăţii de Drept, Universitatea din Bucureşti (2001), doctor în drept – specialitatea dreptul muncii (2007), membră a Reţelei Juriştilor din Organizaţia Internaţională a Muncii – ONU (2003), membru asociat al CRIFST – Academia Română (2013), membru colaborator al CRIFST – Academia Română (2010-2013), consultant şi senior expert (proiecte fonduri structurale) în domeniul social şi mediator autorizat.

Fara comentarii

Scrie un comentariu