20 Februarie, 2018

Ce efecte au clauzele abuzive din contracte asupra consumatorului?

În Monitorul Oficial 543 din data de 3 august 2012 a fost republicată Legea privind clauzele abuzive din contractele încheiate între profesionişti şi consumatori, nr. 193/2000.

Actul normativ se adresează tuturor operatorilor economici care au clienţi persoane fizice sau grupuri de persoane fizice şi reglementează cadrul normativ pentru eliminarea clauzelor abuzive din contractele de furnizare bunuri sau de prestări servicii.

Legea stabileşte că orice contract între profesionişti şi consumatori trebuie să cuprindă clauze clare, fără echivoc, pentru înţelegerea cărora nu sunt necesare cunoştinţe de specialitate.

Ce se înţelege prin profesionist?

Potrivit legii, profesionistul este persoana fizică (autorizată) sau juridică care, prin intermediul unui contract, acţionează în cadrul activităţii sale comerciale, industriale sau de producţie, sau în cadrul unei profesii libere.

Ce este o clauză abuzivă?

O clauză abuzivă este o clauză contractuală nenegociată direct cu consumatorul, care, prin efectul acesteia sau împreună cu alte clauze, creează în detrimentrul consumatorului şi contrar bunei – credinţe un dezechilibru semnificativ între obligaţiile şi drepturile părţilor.

Se consideră că o clauză nu este negociată direct cu consumatorul dacă acesta nu a putut să influenţeze natura ei, cum sunt cele cuprinse în contractele standard preformulate sau cele în condiţiile generale de comercializare a bunurilor sau serviciilor.

Dacă un profesionist susţine că a negociat clauzele cu un consumator, profesionistul are obligaţia probării în scris a negocierii.

Ce efecte au clauzele abuzive asupra consumatorului?

Clauzele abuzive, fie că sunt constatate direct, fie de o autoritate a statului, nu produc efecte asupra consumatorului.

După eliminarea clauzelor abuzive, contractul poate continua, cu acordul consumatorului, dacă celelalte prevederi contractuale mai au obiect.

Dacă după eliminarea clauzelor considerate abuzive obiectul contractului nu mai are substanţă, consumatorul este îndreptăţit să solicite rezilierea contractului şi are dreptul să solicite despăgubiri/daune interese.

Ce exemple de clauze abuzive sunt exemplificate de lege ?

Legea exemplifică un număr de aproximativ 20 de situaţii când sunt identificate clauze abuzive în contracte, dintre care amintim:

* dreptul profesionistului de a modifica unilateral contractul, fără un motiv întemeiat, precizat în contract.

Prevederea nu se aplică pentru contractele financiare (de credit) ce au legislaţie specifică.

* obligaţia consumatorului să se supună unor condiţii contractuale pe care nu a putut să le ia la cunoştinţă la data semnării contractului.

* permit profesionistului să solicite o sumă de bani de la consumator când contractul se încheie înainte de termen la solicitarea consumatorului, fără să existe şi posibilitatea similară, consumatorul să solicite o despăgubire de la profesionist când contractul se încheie înainte de termen ca urmare a solicitării profesionistului.

* dau dreptul unilateral profesionistului să rezilieze contractul, fără să prevadă aceeaşi posibilitate pentru consumator.

* dau dreptul profesionistului să stabilească preţul bunurilor şi serviciilor furnizate ,,la data furnizării”, fără să se precizeze dreptul consumatorului de a rezilia contractul, când pretul final este “prea mare” în raport cu preţul agreat iniţial.

* clauza obligă consumatorul să îşi îndeplinească obligaţia contractuală, chiar şi atunci când profesionistul nu îşi îndeplineşte obligaţiile sale.

* dă dreptul profesionistului să rezilieze unilateral contractul încheiat pe perioadă nedeterminată, fără un termen rezonabil de preaviz şi/sau fără un motiv întemeiat.

* clauzele contractuale exclud posibilitatea consumatorului de a solicita o acţiune legală şi, în acelaşi timp, se prevede soluţionarea disputelor prin arbitraj.

* dau dreptul unilateral profesionistului să interpreteze clauzele contractuale.

* restrâng dreptul consumatorului de a rezilia contractul:

- dacă profesionistul modifică unilateral clauzele contractuale;

- dacă profesionistul nu şi-a îndeplinit obligaţiile contractuale;

- dacă profesionistul solicită o sumă de bani ca urmare a rezilierii unilaterale a contractului pe seama consumatorului.

* profesionistul îşi limitează răspunderea pentru accidentarea şi/sau decesul survenite la consumator, ca urmare a achiziţiilor bunurilor sau serviciilor furnizate de profesionist.

De reţinut!

Legea prevede în mod expres că dacă o clauză contractuală este în “dubiu”, aceasta se interpretează în favoarea consumatorului.

Sancţiunea pentru clauze abuzive este amendă contravenţională de la 200 lei la 1000 lei.

Legea prevede şi autorităţile competente în aplicarea actului normativ şi sancţionarea contravenţiilor.

Se mai prevede procedura de urmat în instanţa de judecată competentă, de către consumatorul îndreptăţit să solicite anularea unor clauze abuzive.

Despre autor  ⁄ Adrian Benţa

Adrian Benta este membru al Camerei Consultanților Fiscali (2007), auditor financiar stagiar, membru CAFR (2010). Are o experienţă de peste 13 ani în conducerea contabilităţii şi fiscalitatea societăţii comerciale şi conduce un cabinet propriu de consultanţă fiscală. Contact: adrian@bentaconsult.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu