19 Ianuarie, 2018

Ce documente sunt necesare pentru eliberarea unui nou act de identitate?

În materialul de faţă vom prezenta lista documentelor necesare pentru eliberarea actului de identitate la pierderea, furtul, distrugerea sau deteriorarea actului de identitate deținut anterior. Astfel, conform informaţiilor furnizate de Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date, sunt necesare următoarele documente:

- cererea pentru eliberarea actului de identitate;

- actul de identitate și cartea de alegător, în cazul deteriorării;

 - certificatul de naștere,original și copie;

 - certificatul de căsătorie, dacă este cazul, original și copie;

 - hotărârea de divorț, definitivă și irevocabilă, după caz, original și copie;

 - certificatul de deces al soțului/soției decedat/decedate, în cazul soțului supraviețuitor, original și copie;

 - certificatele de naștere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani, original și copie;

 - documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu și, după caz, cel cu care se face dovada adresei de reședință,   original și copie;

- dovada eliberată de unitatea de poliție unde a fost reclamat furtul, dacă este cazul;

- un document emis de instituții sau autorități publice – pașaport, permis de conducere, legitimație de serviciu, livret militar ori diplomă de absolvire a unei instituții de învăţământ, cu fotografie de dată recentă, original și copie;

- chitanță reprezentând contravaloarea cărții de identitate – 7 lei;

- timbru fiscal sau chitanță reprezentând contravaloarea taxei extrajudiciare de timbru – 5 lei.

Sursa: DEPABD

Despre autor  ⁄ Elena Hogaş

Elena Hogaş este redactor la Legestart.ro. Este absolventă a Facultăţii de Comunicare şi Relaţii Publice (SNSPA).

Fara comentarii

Scrie un comentariu