24 Octombrie, 2019

Ce date se înscriu în Registrul național de evidență a permiselor de conducere și a vehiculelor înmatriculate?

De duminică, 25 februarie 2018, intră în vigoare Ordinul MAI nr. 15/2018 pentru stabilirea datelor de identificare a vehiculului care se înscriu în Registrul național de evidență a permiselor de conducere și a vehiculelor înmatriculate și a codurilor armonizate aferente acestora.

Astfel, datele de identificare ce vor fi înscrise în Registrul naţional de evidenţă sunt:

(A) numărul de înmatriculare a vehiculului;

(B) data primei înmatriculări a vehiculului;

(D) vehicul:

• marca;

• tipul:

- varianta (dacă este disponibilă);

- versiunea (dacă este disponibilă);

• descrierea comercială;

(E) numărul de identificare al vehiculului;

(F) masa:

• masa încărcată maxim admisă din punct de vedere tehnic, cu excepția motocicletelor;

(G) masa vehiculului în serviciu cu caroseria și cu dispozitiv de cuplare în cazul unui vehicul de tractare în exploatare, din orice altă categorie în afară de M1;

(H) perioada de valabilitate, dacă nu este nelimitată;

(I) data înmatriculării la care se referă acest certificat de înmatriculare:

• data emiterii certificatului de înmatriculare;

(J) categoria vehiculului (dacă este disponibilă);

(K) numărul omologării de tip (dacă este disponibil);

(P) motorul:

• capacitatea cilindrică (în cm3);

• puterea netă maximă (în kW) (dacă este disponibilă);

• tipul de combustibil sau de sursă de putere;

(Q) raportul putere/masă (în kW/kg) (numai pentru motociclete);

(R) culoarea vehiculului;

(S) numărul de locuri:

• număr de locuri, inclusiv locul conducătorului auto;

• număr de locuri în picioare (acolo unde este cazul);

(V) emisiile de gaze de eșapament:

(V.7) CO2 (în g/km) (dacă este disponibil);

(V.9) indicații privind categoria de mediu a omologării CE de tip (dacă este disponibilă);

trimitere la versiunea aplicabilă în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 715/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 iunie 2007 privind omologarea de tip a autovehiculelor în ceea ce privește emisiile provenind de la vehiculele ușoare pentru pasageri și de la vehiculele ușoare comerciale (Euro 5 și Euro 6) și privind accesul la informațiile referitoare la repararea și întreținerea vehiculelor (JOUE, seria L, nr. 171, 29.06.2007) sau Regulamentul (CE) nr. 595/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iunie 2009 privind omologarea de tip a autovehiculelor și a motoarelor cu privire la emisiile provenite de la vehicule grele (Euro VI) și accesul la informații privind repararea și întreținerea vehiculelor și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 715/2007 și a Directivei 2007/46/CE și de abrogare a Directivelor 80/1269/CEE, 2005/55/CE și 2005/78/CE (JOUE, seria L, nr. 188, 18.07.2009);

(X) data următoarei inspecții tehnice periodice și dovada trecerii inspecției tehnice periodice;

(Y) seria cărții de identitate a vehiculului;

(Z) autoritatea emitentă.

Rezultatul inspecției tehnice periodice și perioada de valabilitate a certificatului de inspecție tehnică, începând cu 20 mai 2018

Ai nevoie de OUG nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!

comentarii

Despre autor  ⁄ Elena Hogaş

Elena Hogaş este redactor la Legestart.ro. Este absolventă a Facultăţii de Comunicare şi Relaţii Publice (SNSPA).

Fara comentarii

Scrie un comentariu