23 Octombrie, 2019

Ce cuprinde Ghidul de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional?

În Monitorul Oficial 168 din 14 martie 2012, a fost publicat Ghidul de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional, care cuprinde informaţii esenţiale privind derularea Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional, printre care sursa de finanţare, suma prevăzută şi durata de aplicare a programului, cuantumul şi condiţiile de acordare a primei de casare, precum şi categoriile de persoane eligibile şi criteriile de eligibilitate.

Detalii privind Programul

Potrivit actului normativ, obiectul programului îl reprezintă finanţarea nerambursabilă din Fondul pentru mediu, acordată sub forma primei de casare, pentru achiziţionarea autovehiculelor noi, mai puţin poluante, în schimbul predării spre casare a autovehiculelor uzate.

Scopul programului îl constituie îmbunătăţirea calităţii mediului prin înnoirea Parcului auto naţional.

Conform informaţiilor prezentate în Ghid, nu intră sub incidenţa prevederilor prezentului ghid:

1. autovehiculul uzat a cărui primă înmatriculare în România a avut loc ulterior datei de 31 decembrie 2006;

2. autovehiculul uzat, cu număr de înmatriculare şi/sau certificat de înmatriculare modele/model vechi, radiat de drept prin efectul prevederilor art. 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 189/2005 pentru stabilirea unor măsuri privind vehiculele rutiere înmatriculate, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 432/2006.

Programul are caracter anual şi se aplică la nivel naţional.

Finanţarea programului se realizează din veniturile Fondului pentru mediu.

Informaţii privind prima de casare

Conform Ghidului de finanţare, cuantumul primei de casare este de 3.800 lei. Prima de casare este exprimată printr-un tichet cu valoare nominală, denumit tichet valoric. Modelul tichetului valoric este prevăzut în anexa nr. 1, ataşată prezentului ghid de finanţare.

Potrivit actului normativ, se eliberează un singur tichet valoric pentru un autovehicul uzat, predat spre casare. De asemenea, pentru achiziţionarea unui autovehicul nou se pot utiliza unul, două sau cel mult 3 tichete valorice.

În acelaşi timp, în ghid se precizează că valoarea nominală a tichetului valoric/tichetelor valorice se scade de către producătorul validat din preţul de comercializare al autovehiculului nou, diferenţa fiind asigurată de către proprietarul beneficiar din surse financiare proprii şi/sau surse financiare complementare: credite bancare sau finanţare în baza unui contract de leasing financiar.

Condiţii de acordare a primei de casare

Proprietarul persoană fizică beneficiază de prima de casare dacă îndeplineşte următoarele condiţii:

 1. a predat colectorului validat autovehiculul uzat, obţinând certificatul de distrugere;

2. a radiat din evidenţa circulaţiei autovehiculul uzat, obţinând certificatul de radiere;

3. a prezentat colectorului validat care a eliberat certificatul de distrugere dovada radierii din evidenţa circulaţiei a autovehiculului uzat, obţinând tichetul valoric;

4. s-a înscris la un producător validat în vederea achiziţionării autovehiculului nou, în baza tichetului valoric şi a documentelor aferente, obţinând nota de înscriere;

5. a achiziţionat autovehiculul nou de la producătorul validat care a eliberat nota de înscriere.

Persoana fizică cu domiciliul sau reşedinţa în România beneficiază de prima de casare dacă îndeplineşte următoarele condiţii:

 1. a dobândit tichetul valoric şi documentele aferente de la un proprietar persoană fizică;

2. s-a înscris la un producător validat în vederea achiziţionării autovehiculului nou, în baza tichetului valoric şi a documentelor aferente dobandite, obţinând nota de înscriere;

3. a achiziţionat autovehiculul nou de la producătorul validat care a eliberat nota de înscriere.

Proprietarul persoană juridică română sau proprietarul operator economic fără personalitate juridică, cu sediul profesional în România beneficiază de prima de casare dacă:

 1. i-a fost aprobat dosarul de acceptare şi este inclus pe lista proprietarilor acceptaţi, publicată pe pagina de internet a Autorităţii;

2. a predat colectorului validat autovehiculul uzat, obţinând certificatul de distrugere şi tichetul valoric;

3. a radiat din evidenţa circulaţiei autovehiculul uzat, obţinând certificatul de radiere;

4. s-a înscris la un producător validat în vederea achiziţionării autovehiculului nou, în baza tichetului valoric şi a documentelor aferente, obţinând nota de înscriere;

5. a achiziţionat autovehiculul nou de la producătorul validat care a eliberat nota de înscriere;

Atenţie! Neutilizarea tichetului valoric până la data înscrisă în cuprinsul său atrage decăderea proprietarului din dreptul de a beneficia de prima de casare.

Ghidul mai conţine precizări referitoare la categoriile de persoane eligibile si criteriile de eligibilitate, achiziţia autovehiculelor hibrid şi electrice în cadrul programului, precum şi alte informaţii utile părţilor interesate de program.

Sursa: Monitorul Oficial

Despre autor  ⁄ Ioana Popa

Ioana Popa este redactor la LegeStart din anul 2011. A absolvit Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării.

Fara comentarii

Scrie un comentariu