19 Noiembrie, 2019

Ce condiții noi s-au introdus în programul „Prima mașină 2019”

Persoanele fizice care vor să își cumpere un autoturism prin programul „Prima mașină 2019” vor avea această posibilitate chiar dacă au mai deținut anterior, în proprietate, un astfel de autoturism.

Proiectul de ordonanță care modifică unele condiții de până acum din acest program a fost postat în dezbatere publică pe site-ul SGG, urmând să fie adoptat în prima ședință a Executivului.

În prezent, persoanele fizice care accesează Programul de stimulare a cumpărării de autoturisme noi trebuie să îndeplinească cumulativ mai multe condiţii, prima dintre acestea fiind că nu au mai deţinut în proprietate un autoturism – bun nou. Odată cu schimbarea acestei condiții, beneficiarii nu vor mai completa nici declarația pe propria răspundere care atestă faptul că nu a mai deţinut niciodată în proprietate un alt autoturism nou.

O altă noutate introdusă în programul de anul acesta este acceptarea ecobonusurilor și ecotichetelor acordate în cadrul celorlalte programe Rabla Clasic și Rabla Plus, pentru justificarea achitării avansului minim obligatoriu prevăzut în legislația aferentă programului.

La articolul 21, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

(1)Beneficiarii Programului trebuie să dispună de un avans de minimum 5% din preţul de achiziţie a autoturismului nou pentru autoturismele cu sistem de propulsie termic, de minimum 25% din preţul de achiziţie a autoturismului nou pentru autoturismele hibrid, respectiv de minimum 30% pentru autoturismul electric hibrid și pur electric, în funcţie de tipul de autoturism nou care se achiziţionează în cadrul Programului. 

Garanţia statului va fi de maximum 50% din finanţarea acordată:

-          Pentru autoturismele cu sistem de propulsie termic (cu motor cu ardere internă), preţul de achiziţie nu poate depăşi suma de 50.000 lei, la care se adaugă TVA, după caz.

-          Pentru autoturismele cu sistem de propulsie hibrid preţul de achiziţie nu poate depăşi suma de 100.000 lei, la care se adaugă TVA, iar pentru autoturismele electric hibrid și pur electric, preţul de achiziţie nu poate depăşi suma de 150.000 lei, la care se adaugă TVA, după caz.

Beneficiarul Programului este persoana fizică ce îndeplineşte cumulativ următoarele criterii de eligibilitate

1. achiziționează un autoturism nou, care se încadrează în una dintre categoriile prevăzute la lit. a);

2. nu înregistrează obligaţii de plată restante la bugetul general consolidat;

3. nu înregistrează restanţe la plata altor credite bancare;

4. la data solicitării creditului garantat beneficiarul Programului are vârsta de minium 18 ani și capacitate deplină de exercițiu;

La articolul 21, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:

(5) Facilităţile acordate prin Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto național aprobat prin Ordinul ministrului mediului nr. 661/2017 și prin Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic aprobat prin Ordinul ministrului mediului nr. 660/2017 , respectiv ecobonusul și ecotichetul se pot utiliza pentru justificarea achitării avansului prevăzut la alin. (1) din prețul de achiziție a autoturismului nou.

Ai nevoie de Ordinul nr. 661/2017? Poți cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!

comentarii

Despre autor  ⁄ Traian Dobre

Fara comentarii

Scrie un comentariu