19 Februarie, 2018

Ce avantaje ai în calitate de asigurat în ceea ce priveşte reţeta electronică?

Introducerea reţetei electronice vine să completeze iniţiativa CNAS de a avea o viziune globală asupra serviciilor de sănătate furnizate pacienţilor şi asiguraţilor din sistemul de asigurări sociale de sănătate.

Astfel, se poate monitoriza nu numai eliberarea de medicamente, dar şi furnizarea serviciilor (cantitativ, dar, mai ales, calitativ), atât de către beneficiarii direcţi (pacienţii şi asiguraţii), cât şi de către profesioniştii şi finanţatorii sistemului, se arată pe site-ul CNAS.

Prescripţia electronică facilitează accesul mai rapid şi corect al pacientului la medicaţia necesară, contribuie la prevenirea erorilor şi a fraudei, asigură transparenţă în sistem şi oferă o predictibilitate mai bună a consumului, punându-se astfel la dispoziţia decidenţilor informaţii indispensabile unui management performant, corect şi etic faţă de asigurat.

Pentru medici şi farmacişti, reprezintă, de asemenea, un beneficiu, prin faptul că oferă un format standardizat de introducere a datelor şi posibilitatea transmiterii directe a informaţiilor pentru decontare.

Contribuţia lunară a asiguratului la fondul de sănătate devine, astfel, mai eficient cheltuită, permiţând un acces mai larg la medicaţia compensată şi la servicii medicale de calitate.

Avantaje pentru asigurat/beneficiar

În primul rând, încrederea pacientului în sistemul de sănătate va creşte, datorită acurateţei prescripţiei şi reducerea timpului de aşteptare în farmacie.

În al doilea rând, este respectată confidenţialitatea înscrierii diagnosticului. La sugestia reprezentanţilor Asociaţiilor de Pacienţi, pe reţetă nu se mai scrie diagnosticul in extenso, ci numai codul de diagnostic.

De asemenea, prescrierea este mai corectă, deoarece prescrierea medicaţiei este ajutată de programul de ”prescriere asistată a medicaţiei”, care face automat corelări între diagnostic/diagnostice şi medicaţie/medicaţii, semnalizează interacţii, supradozări, contraindicaţii etc., dar emite, de exemplu, şi atenţionări legate de indicaţiile off-label (în afara indicaţiilor din prospect).

În acelaşi timp, medicul este atenţionat, dacă este on-line, în ceea ce priveşte prescrierile de medicamente similare la acelaşi pacient, pe acelaşi medicament.

Prescripţiile medicale sunt monitorizate, fapt care poate oferi garanţia calităţii prescrierii (indicaţii mai corecte, mai precise, dozaje optime etc.) şi care asigură eliminarea suprapunerilor de prescrieri, dar şi eliminarea prescrierilor off-label (recomandări de medicaţie care nu se încadrează ca indicaţie asumată de producător şi înregistrată în prospect).

Reţeta electronică elimină posibilele erori la eliberarea medicamentelor din cauza introducerii datelor manual (cum se întâmplă în prezent). Scanarea codului de bare 2D (varianta off-line) sau  reluarea din sistem (varianta on-line) elimină complet aceste situaţii generatoare de interpretări şi suspiciuni.

Un alt avantaj este acela că farmaciştii pot elibera în timp util reţetele electronice.

Potrivit CNAS, pacientului i se va elibera o reţetă fracţionată prin care i se va permite să-şi ia medicaţia din diferite farmacii (momentan numai din judeţul unde are contract medicul prescriptor cu CAS). Fracţionarea face referire numai la medicamentele luate separat, nu şi la cantitatea unui medicament!

Nu în ultimul rând, cozile din farmacii se vor reduce vizibil, datorită faptului ca marea majoritate a reţetelor se vor ”descărca” prin simpla scanare a codului de bare 2D, fără ca farmacistul să mai introducă reţeta manual.

*

Reţeta electronică pentru prescrierea medicamentelor a fost introdusă luni, 2 iulie.

Medicii pot prescrie medicamentele atât pe reţetă electronică, cât şi clasic, ca până acum, iar de la 1 ianuarie 2013 prescrierea medicaţiei se va face numai în format electronic.

Sursa: CNAS

Despre autor  ⁄ Ioana Popa

Ioana Popa este redactor la LegeStart din anul 2011. A absolvit Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării.

Fara comentarii

Scrie un comentariu