20 Noiembrie, 2019

Ce amenzi vor fi date pentru mașinile parcate neregulamentar în București

Consiliul General al Primăriei Municipiului București are pe ordinea de zi din 26 iunie un proiect de hotărâre care prevede ridicarea mașinilor parcate neregulamentar, amenzile fiind între 200 și 270 de lei, iar staționarea poate să ajungă la 150 de lei pe zi.

Proiectul de hotărâre privind ridicarea, transportul, depozitarea şi eliberarea vehiculelor staționate neregulamentar pe partea carosabilă a drumurilor publice care fac parte din rețeaua principală de străzi a municipiului Bucureşti prevede ca aplicarea și constatarea contravențiilor, precum și dispunerea măsurii tehnico-administrative de ridicare, să fie efectuate de către polițiștii rutieri din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București sau Secției Regionale de Poliție Transporturi București ori polițiști locali din cadrul Direcției Generale de Poliție Locală și Control a municipiului București.

Agenți constatatori vor înregistra foto sau video, cu ajutorul unor mijloace tehnice certificate sau mijloace tehnice verificate metrologic zona staționării vehiculului, consemnând în procesul verbal de constatare a contravenției, apoi dispun în scris aplicarea măsurii tehnico-administrative printr-o dispoziție de ridicare. Înainte de ridicare, operatorul va fotografia vehiculul din mai multe unghiuri pentru a fi evidențiate eventualele zone deteriorate și va completa fișa vehiculului ridicat, în care va fi descrisă starea acestuia.

Dispoziția de ridicare cuprinde următoarele informații:

- data și ora ridicării vehiculului;

- gradul profesional, numele și prenumele agentului constatator care dispune măsura tehnico-administrativă, precum și instituția din care acesta face parte;

- indicarea expresă a temeiului juridic referitor la norma încălcată;

- mențiuni privind înregistrarea foto sau video a staționării vehiculului;

- mențiuni privind avarii vizibile pe vehicul și date privind numărul de înmatriculare/ înregistrare și marca vehiculului.

Mașina ridicată nu va mai fi depozitată sau dusă la locul de depozitare dacă proprietarul se prezintă la locul ridicării și este de acord cu suportarea cheltuielilor efectuate. În acest caz, se suportă doar contravaloarea operațiunii de ridicare. Pentru a-i putea fi restituit vehiculul, proprietarul sau utilizatorul vehiculului trebuie să prezinte acte care atestă dreptul de proprietate sau folosință asupra vehiculului

Transportul vehiculului se va face pe platforme auto care să asigure ridicarea completă a lui, în condiții care exclud deplasarea pe propriile roți a acestuia.

Eliberarea vehiculului se va face numai proprietarului/deținătorului/utilizatorului legal al acestuia și doar după achitarea tarifelor de ridicare, transport și depozitare, în baza certificatului de înmatriculare în original sau al oricărui act din care să rezulte dreptul de proprietate sau folosință asupra vehiculului și a unui act de identitate al solicitantului.

Tarifele de ridicare sunt:

- 200 de lei, pentru vehicule cu masa totală maximă autorizată de până la 5 tone, inclusiv

- 270 de lei, pentru vehicule cu masa totală maximă autorizată de peste 5 tone

Tarife de transport sunt:

- 150 de lei, pentru vehicule cu masa totală maximă autorizată de până la 5 tone, inclusiv

- 200 de lei, pentru vehicule cu masa totală maximă autorizată de peste 5 tone

În funcție de perioada de depozitare, calculată din momentul depozitării efective a vehiculului, se percepe un tarif de 150 lei/zi.

comentarii

Despre autor  ⁄ Traian Dobre

Fara comentarii

Scrie un comentariu