Cartea funciară este un registru public care cuprinde evidenţa juridică a imobilelor din aceeaşi localitate.
Publicitatea imobiliară se îndeplineşte pe tot teritoriul ţării prin înscrierea în cartea funciară a dreptului de proprietate şi a celorlalte drepturi reale care se transmit/ constituie/ modifică/ sting/ radiază, ca urmare a actelor şi faptelor juridice referitoare la un bun imobil.  
În cartea funciară se mai înscriu/radiază şi alte raporturi juridice, drepturi personale, interdicţii, incapacităţi şi litigii în legătura cu bunul imobil.
Până la proba contrarie, cartea funciară dovedeşte existenta dreptului real înscris, în folosul persoanei care a dobândit sau constituit cu bună-credinţă un drept real imobiliar.
Cartea funciara se deschide la cerere, pe baza documentaţiei cadastrale şi a actului juridic prin care s-a constituit sau s-a transmis dreptul de proprietate.

ACTE NECESARE

Conform art. 13 din Regulamentul privind conţinutul, modul de întocmire şi recepţie a documentaţiilor cadastrale în vederea înscrierii în cartea funciară,  aprobat prin ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 634/2006, cu modificările ulterioare, documentaţia pentru intabularea dreptului de proprietate asupra unui imobil neînscris în cartea funciară (prima înregistrare) cuprinde:
1. Cerere-tip de înscriere;
2. Documentaţia cadastrală întocmită de o persoana autorizată ANCPI:  
cererea de solicitare informaţii şi convenţie, conform anexei nr. 1*;  
cererea de recepţie şi înscriere, conform anexei nr. 2*;  
declaraţia pe propria răspundere cu privire la înstrăinarea şi identificarea imobilului măsurat, conform anexei nr. 5*;
descrierea lucrărilor topografice şi geodezice, întocmită conform anexei nr. 10*;  
plan de încadrare în zonă sc. 1:2000 – 1:5000, în mod excepţional, pentru imobilele de mari dimensiuni admiţându-se scara 1:10000, după caz;  
plan de amplasament şi delimitare a imobilului sc. 1:200 – 1:5000, după caz – conform anexei nr. 11*;  
releveele sc. 1:50 – 1:500, după caz, pentru construcţiile care fac obiectul unor sarcini, construcţiile care au mai mulţi proprietari sau la solicitarea proprietarului conform anexei nr. 12;  
tabel de mişcare parcelară cu indicarea situaţiei actuale din titlul de proprietate şi a situaţiei viitoare, cu atribuirea numărului cadastral pentru fiecare imobil din titlu conform anexei nr. 13*;  
măsurători efectuate în reţeaua de îndesire şi ridicare şi pentru ridicarea detaliilor topografice, prin metode clasice, prezentate conform anexei nr. 14 şi prin tehnologia GPS (Global Positioning System), prezentate conform anexei nr. 15*;  
calculul suprafeţelor;  
descrierile topografice ale punctelor noi din reţeaua de îndesire şi ridicare;  
3. Actul autentic prin care s-a constituit ori s-a transmis dreptul de proprietate:
titlul de proprietate emis în baza legilor fondului funciar;  
acte autentificate de notarul public, încheiate anterior datei de 10.01.2005;  
hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă şi expertiza care face parte integrantă din hotărârea judecătorească. În situaţia în care au fost exercitate căile de atac, se vor anexa toate hotărârile judecătoreşti pronunţate în cauza respectivă, după caz (fond, apel, recurs);  
actul de adjudecare;  
dispoziţia de restituire emisă de primărie;  
hotărârea de restituire în natură a consiliului local;  
alte înscrisuri doveditoare a dreptului de proprietate.  
4. Certificatul fiscal;
5. Dovada plătii tarifului de înscriere.

DEPUNEREA CERERII

Cererea se depune împreună cu documentaţia necesară la Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (OCPI), care va aviza documentaţia cadastrală întocmită de către un expert autorizat şi va efectua înscrierea imobilelor în Cartea funciară.
Dacă cererea se depune în două exemplare, cel de-al doilea se restituie părţii, cu menţiunea numărului de înregistrare, data primirii şi termenul de rezolvare, în caz contrar eliberându-se bonul de confirmare a înregistrării cererii, care va conţine aceleaşi informaţii.  
ATENŢIE! Actele se depun şi se ridică personal numai de către proprietar sau de către împuternicitul legal al acestuia.
* Notă: Pentru informaţii suplimentare, a se vedea Regulamentul privind conţinutul, modul de întocmire şi recepţie a documentaţiilor cadastrale în vederea înscrierii în cartea funciară, aprobat prin Ordinul directoruluui general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 634/2006, cu modificările ulterioare.
––––––––––(P)––––––––––
Mai multe astfel de proceduri utile (actualizate), dar şi modele şi formulare, pot fi găsite în Lege5 – soft de documentare legislativă disponibil în variantele OnlineDesktop şi Mobile.
Aflaţi mai multe despre Lege5 de AICI.

L5S
Foto articol: StockVault.net

comentarii

9 COMENTARII

  1. in cazul in care imobilul este inscris in Cartea Funciara dar a suferit modificari facute de un proiectant cu proiect (masuratori etc),declarate Directiei de taxe si impozite din cadrul Primariei de domiciliu care sunt pasii de urmat si actele necesare???

  2. Buna ziua am o intrebare sunt divortata de 2 ani si impreuna cu fostu sot avem un teren si vrem sal vindem …nu avem partaju facut si mi sa cerut de la notar sa schimb numele in cartea funciara intrebarea mea e dureaza mult schimbarea nimelui

  3. n cazul in care imobilul este inscris in Cartea Funciara dar a suferit modificari facute de un proiectant cu proiect (masuratori etc),declarate Directiei de taxe si impozite din cadrul Primariei de domiciliu care sunt pasii de urmat si actele necesare???

  4. Sotul meu mi a facut mie un sfert si copilului meu din alta casatorie Act de vinzare cumparare pe un teren din140 metri patrati ,mai bine zis copilul are jumatate eu un sfert si sotul un sfert,constructia casei se face pe temelia si mai are un zid din casa veche nu ne Mai trebuie proiect. Ce acte ne trebuie pentru casa si terenul cumparat sa facem carte funciara.

  5. Pentru obtinerea unui credit pentru constructia unei locuinte,banca imi solicita sa inscriu in cartea funciara,autorizatia de construire a locuintei.Va rog sa precizati ce documente trebuie sa depun la registrul de carte funciara pentru inscrierea autorizatiei de constructie in aceasta.Multumesc

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here