25 Februarie, 2018

Ce acte normative vor dezbate deputaţii în şedinţa de astăzi?

Pentru şedinţa de astăzi a Camerei Deputaţilor, actele normative înscrise pe ordinea de zi sunt următoarele:

• Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.8/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale.

PROCEDURĂ DE URGENŢĂ

• Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.71/2012 privind desemnarea Ministerului Sănătăţii ca unitate de achiziţii publice centralizată;

• Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.49/2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.24/2010 privind implementarea programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în şcoli;

• Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.73/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii;

• Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.50/2012 privind reglementarea reîncadrării personalului de specialitate medico-sanitar şi auxiliar sanitar redistribuit din unităţile sanitare propuse pentru reorganizare în cămine de bătrâni, la unităţile sanitare care îşi reiau activitatea.

PRIORITĂŢI LEGISLATIVE

• Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.279/2005 privind ucenicia la locul de muncă.

ALTE INIŢIATIVE CU PROPUNERE DE ADOPTARE

• Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.18/2011 pentru stabilirea măsurilor privind verificarea şi controlul unităţilor sanitare cu paturi de către Ministerul Sănătăţii şi instituţiile din subordinea acestuia.

ALTE INIŢIATIVE CU PROPUNERE DE RESPINGERE

• Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.26/2008 privind protejarea patrimoniului cultural imaterial;

• Propunerea legislativă pentru modificarea lit.b) a alin.(3) al art.4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul şi acvacultura;

• Propunerea legislativă privind descentralizarea Arhivelor Naţionale;

• Proiectul de Lege pentru completarea Legii nr.31/1990 privind societăţile comerciale;

• Propunerea legislativă privind completarea şi modificarea Legii nr.4/2008 privind prevenirea şi combaterea violenţei cu ocazia competiţiilor şi a jocurilor sportive;

• Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.39/2005 privind cinematografia.

AMÂNATE

• Proiectul de Lege pentru completarea art.140 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal;

• Raportul Comisiei de mediere la Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.166/2002 pentru modificarea şi completarea Legii nr.146/2002 privind regimul juridic al fundaţiilor judeţene pentru tineret şi a municipiului Bucureşti şi al Fundaţiei Naţionale pentru Tineret;

• Raportul Comisiei de mediere la Proiectul de Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 16/1999 privind scutirea de la plata taxei de reclamă şi publicitate, precum şi a majorărilor de întârziere aferente.

Vom reveni ulterior cu informaţii legate de actele normative care vor fi adoptate în această şedinţă.

Despre autor  ⁄ Redacţia

Materialele semnate de redacţia LegeStart reprezintă un efort comun de vă oferi informaţii de interes general din multiple domenii, strânse de echipă sau prezentate de partenerii noştri.

Fara comentarii

Scrie un comentariu