24 Martie, 2018

CE a lansat două dezbateri publice privind accesul la reţelele de telecomunicaţii

Comisia Europeană a lansat două consultări publice referitoare la accesul operatorilor alternativi la reţelele de telefonie fixă şi la reţelele în bandă largă ale operatorilor recunoscuţi.

Comisia urmăreşte să stimuleze piaţa internă a serviciilor de telecomunicaţii prin asigurarea unor abordări consecvente şi coerente ale activităţii de reglementare a reţelelor de telefonie şi a reţelelor în bandă largă din toate statele membre.

Prima consultare publică s-a referit la accesul nediscriminatoriu pentru operatorii alternativi la infrastructura şi serviciile operatorilor de telecomunicaţii dominanţi. Cea de-a doua consultare a pus accentul pe modul în care autorităţile naţionale de reglementare calculează preţurile pe care operatorii trebuie să le plătească pentru accesul cu ridicata (măsurile corective de tarifare în funcţie de consum).

Rezultatele celor două dezbateri vor ajuta Comisia să elaboreze recomandări pentru o aplicare consecventă, favorabilă investiţiilor, a măsurilor corective de nediscriminare şi de control al preţurilor.

Consecvenţa cadrelor de reglementare este esenţială pentru a garanta că operatorii de telecomunicaţii se bucură de previzibilitate şi de reglementări clare, în special ţinând cont de investiţiile pe scară largă necesare pentru instalarea reţelelor ultrarapide de fibră optică în bandă largă. Aceste reţele „de nouă generaţie” sunt esenţiale pentru îndeplinirea obiectivului Agendei digitale pentru Europa de a asigura accesul fiecărui cetăţean european la reţele rapide şi ultrarapide în bandă largă până în 2020.

În acelaşi timp, consecvenţa îi ajută pe operatorii de telecomunicaţii să fie activi în mai multe state membre. Consultarea privind tarifarea cu ridicata analizează în special modul în care relaţia dintre tarifele de acces la reţelele pe bază de cupru, respectiv de fibră optică, poate afecta stimulentele pentru investiţiile în noi reţele pe bază de fibră optică.

Comisia examinează aceste aspecte deoarece autorităţile naţionale de reglementare în domeniul telecomunicaţiilor aplică în prezent abordări diferite atunci când aleg modul în care reglementează aceste domenii.

Atunci când va fi aplicată de autorităţile naţionale de reglementare în domeniul telecomunicaţiilor, orientarea Comisiei va asigura faptul că operatorii pot achiziţiona produse de acces la reţelele în bandă largă, cum ar fi accesul necondiţionat la buclele locale sau de tip „bitstream”, în mod similar pe întreg teritoriul UE. Acest lucru le va permite operatorilor, în ultimă instanţă, să le ofere consumatorilor propriile servicii competitive de vânzare cu amănuntul, în condiţii echivalente.

Ambele consultări sunt deschise tuturor operatorilor de telecomunicaţii, organizaţiilor consumatorilor, autorităţilor naţionale de reglementare, statelor membre şi altor părţi interesate, până la 28 noiembrie 2011.

Sursa: Comisia Europeană

Despre autor  ⁄ Ioana Popa

Ioana Popa este redactor la LegeStart din anul 2011. A absolvit Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării.

Fara comentarii

Scrie un comentariu