15 Noiembrie, 2019

CCR va decide dacă românii trebuie să își plătească utilitățile în termenul maxim de 15 zile

Termenul de 15 zile scadente pentru plata utilităților a fost atacat la Curtea Constituțională de Avocatul Poporului, care susține, conform unui comunicat, că legea contravine Constituției. Legea nr. 225/2016, în vigoare din noiembrie 2016 prevede ca persoanele fizice și juridice care nu își achită la timp facturile de apă, căldură, canalizare și gunoi pot fi executate silit mai ușor.

Termenul este de 15 zile de la emitere, depășirea acestuia cu 30 de zile fiind sancționată cu penalități, iar în caz de neplată, nu mai este necesar un proces pentru a se ajunge la executare silită, deoarece facturile acestor servicii sunt considerate titluri executorii.

„Avocatul Poporului consideră că, în condițiile în care termenul curge de la data emiterii facturii și, în plus, factura constituie titlu executoriu, dispozițiile legale criticate au un caracter excesiv pentru utilizatorii obligați să plătească factura în doar 15 zile de la emitere, nu de la primire, termenul instituit fiind unul incert, care depinde de o serie de factori subiectivi, imprevizibili (spre exemplu, operativitatea funcționării serviciilor de comunicare prin poștă). Poate că scopul unei asemenea modificări legislative este oferirea pentru furnizorii de servicii a unei modalităţi mai eficiente de valorificare a creanţelor, însă o asemenea soluție nu instituie nicio garanție pentru utilizatorii serviciilor de utilităţi publice”, se arată în comunicatul de presă al instituției.

Totodată, susține Avocatul Poporului, trebuie găsită o soluție prin care ambele părți, atât beneficiarul serviciilor de utilități, cât și furnizorul, să aibă aceleași drepturi, inclusiv cel de acces liber la justiție.

“Noua reglementare nu cuprinde nicio normă care să stabilească posibilitatea utilizatorului obligat să plătească o factură pe care o primește după împlinirea termenului de scadență de a-și exprima opinia, de a formula vreo apărare, de a proba buna sa credință și faptul că se găsește în situația de a plăti penalități pentru o întârziere care nu-i este nicidecum imputabilă. Momentul de la care legiuitorul stabilește curgerea termenului de scadență nu este unul rezonabil, depășind cadrul constituțional referitor la asigurarea accesului la justiție. Or, prin efectul dispozițiilor criticate, se produce un dezechilibru în defavoarea utilizatorului de servicii publice, în sensul că acesta trebuie să suporte sancțiunea unor penalități ori chiar consecințele patrimoniale ale titlului executoriu, fără a avea măcar posibilitatea de a formula apărări înainte de producerea acestor consecințe juridice”, mai spune Avocatul Poporului.

Toate argumentele de neconstituționalitate pe care Avocatul Poporului consideră că trebuie să le ia în analiză Curtea Constituțională sunt publicate pe pagina instituției.

Ai nevoie de Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF sau MOBI, de AICI!

comentarii

Despre autor  ⁄ Traian Dobre

Fara comentarii

Scrie un comentariu