21 Martie, 2019

Caz practic: Majorările de întârziere în calculul impozitului pe profit

Considerăm că o societate obţine venituri totale în sumă de 8.000 de lei, din care dividende primite de la o persoană juridică română în sumă de 400 de lei.

În balanţa contabilă, regăsim cheltuieli totale în sumă de 3.200 de lei, din care majorări de întârziere în sumă de 200 de lei.

Schema de calcul:

(a) Regula contabilă: profitul contabil se calculează ca diferenţa între veniturile totale şi cheltuielile totale.

Profit contabil

=

Venituri totale – cheltuieli totale

4.800 lei

=

8.000 – 3.200


(b) Regula fiscală: profitul impozabil se calculează ca diferenţa între veniturile realizate din orice sursă şi cheltuielile efectuate în scopul realizării de venituri, dintr-un an fiscal, din care se scad veniturile neimpozabile şi la care se adaugă cheltuieli nedeductibile.

Profit impozabil

=

Profit contabil + cheltuieli nedeductibile – venituri neimpozabile

4.600 lei

=

4.800 + 200 – 400Impozit pe profit

=

Profit impozabil x 16%

736 lei

=

4.600 x 16%


Prin urmare, înregistrarea în contabilitate a impozitului pe profit se operează astfel:

(1) Evidenţierea datoriei cu impozitul pe profit, cu suma de 736 de lei:

691. Cheltuieli cu impozitul pe profit

=

4411. Impozitul pe profit


(2) Virarea impozitului pe profit, cu suma de 736 de lei:

4411. Impozitul pe profit

=

5121. Conturi la bănci în lei


Temei legal:

  • Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi actele normative emise în aplicarea acesteia;
  • Bădoi, M. – Legea contabilităţii comentată – explicaţii, studii de caz, monografii contabile, Universul Juridic, Bucureşti – 2013.
Foto: Free Images

(P) Aveţi nevoie de legislatie actualizată la zi? Acum puteţi cumpăra
3 produse Lege5 plătind un singur abonament!  Utilizaţi cel mai performant soft de documentare legislativă din România de pe orice dispozitiv aveţi la îndemână: Online, Mobile sau în Cloud.

comentarii

Despre autor  ⁄ Maria Bălăşescu

Maria Bălăşescu este expert contabil. Site: http://www.contabilii.ro Contact: contact@contabilii.ro

Fara comentarii

Scrie un comentariu