25 Aprilie, 2019

Caz practic: Cheltuielile de protocol în calculul impozitului pe profit

La nivelul anului 2014, considerăm că o societate obţine venituri totale în sumă de 12.000 de lei, din care dividende primite de la o persoană juridică română în sumă de 800 de lei.

În balanţa contabilă regăsim cheltuieli totale în sumă de 7200 de lei, din care cheltuielile de protocol în sumă de 400 de lei. 

Schema de calcul:

La nivelul anului 2014

Suma înregistrată în contabilitate cu cheltuielile de protocol

 

400 lei  (conform balanţei contabile)

Total venituri din balanţa contabilă

=

12.000 lei

Total cheltuieli din balanţa contabilă

=

7.200 lei – cheltuielile de protocol în sumă de 400 lei = 6.800 lei

Cheltuielile de protocol deductibile

=

(Total venituri – Total cheltuieli) x 2% = (12.000 lei – 6.800 lei) x 2% = 104 lei

Cheltuielile de protocol nedeductibile

=

400 lei (suma înregistrată în contabilitate cu cheltuielile de protocol) – 104 lei (cheltuielile de protocol deductibile) = 296 lei

TVA pentru Cheltuielile de protocol nedeductibile (nedeductibil)

=

24% x Cheltuielile de protocol nedeductibile = 24% x 296 lei = 71 lei

Cheltuieli nedeductibile

=

Cheltuielile de protocol nedeductibile + TVA pentru Cheltuielile de protocol nedeductibile (nedeductibil) = 296 lei + 71 lei = 367 lei

Total cheltuieli

=

7.200 lei +  71 lei (cheltuială cu TVA nedeductibil) = 7.271 lei


(a) Regula contabilă: profitul contabil se calculează ca diferenţa între veniturile totale şi cheltuielile totale.

Profit contabil

=

Venituri totale – cheltuieli totale

4.729 lei

=

12.000 – 7.271


(b) Regula fiscală: profitul impozabil se calculează ca diferenţa între veniturile realizate din orice sursa şi cheltuielile efectuate în scopul realizării de venituri, dintr-un an fiscal, din care se scad veniturile neimpozabile şi la care se adaugă cheltuieli nedeductibile.

Profit impozabil

=

Profit contabil + cheltuieli nedeductibile – venituri neimpozabile

4.296 lei

=

4.729 + 367 – 800Impozit pe profit

=

Profit impozabil x 16%

687 lei

=

4.296 x 16%


Prin urmare, înregistrarea în contabilitate a impozitului pe profit se operează astfel:

(1) Evidentierea datoriei cu impozitul pe profit, cu suma de 687 de lei:

691. Cheltuieli cu impozitul pe profit

=

4411. Impozitul pe profit

 
(2) Virarea impozitului pe profit, cu suma de 687 lei:

4411. Impozitul pe profit

=

5121. Conturi la banci in lei


Temei legal:

  • Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi actele normative emise în aplicarea acesteia;
  • Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
  • Bădoi, M. – Legea contabilităţii comentată – explicaţii, studii de caz, monografii contabile, Universul Juridic, Bucureşti – 2013. 
Foto: Free Images

(P) Aveţi nevoie de legislatie actualizată la zi? Acum puteţi cumpăra
3 produse Lege5 plătind un singur abonament!  Utilizaţi cel mai performant soft de documentare legislativă din România de pe orice dispozitiv aveţi la îndemână: Online, Mobile sau în Cloud.

comentarii

Despre autor  ⁄ Maria Bălăşescu

Maria Bălăşescu este expert contabil. Site: http://www.contabilii.ro Contact: contact@contabilii.ro

Fara comentarii

Scrie un comentariu