15 Noiembrie, 2019

Categorie : Webinarii

Regimul fiscal al asocierilor

Informaţii oferite în cadrul seminarului online: Prin Ordonanţa Guvernului nr. 30/2011, se introduce în Codul fiscal articolul 28^2 “Asocieri cu personalitate juridică înfiinţate potrivit legislaţiei unui alt stat”. Astfel: 1) În cazul unei asocieri cu personalitate juridică înregistrate într-un alt stat, dintre persoane juridice străine şi/sau persoane fizice nerezidente şi/sau persoane fizice rezidente şi/sau persoane juridice române, care desfăşoară activitate în România, sunt aplicabile prevederile art. 28. 2) În cazul în care o persoană juridică română este participant într-o asociere cu personalitate juridică înregistrată într-un alt stat, aceasta determină profitul impozabil luând în calcul veniturile şi cheltuielile atribuite corespunzător cotei de participare în asociere. ...

continuare →

TVA. Prestările de servicii către sine

Informaţii oferite în cadrul seminarului online: A fost exclusă din cadrul prestărilor de servicii către sine (asimilate serviciilor cu plată) utilizarea bunurilor de capital de către persoana impozabilă în folosul propriu sau de către personalul acesteia ori pentru a fi puse la dispoziţie în vederea utilizării în mod gratuit altor persoane, pentru alte scopuri decât desfăşurarea activităţii sale economice, dacă taxa pentru bunurile respective a fost dedusă total sau parţial. (art. 129 (4) a) din Codul fiscal, care transpune art. 168a din Directiva 2006/112/CE, astfel cum a fost modificată prin Directiva 2009/162/UE).     ...

continuare →

Declararea şi plata impozitului pe profit

Informaţii din cadrul seminarului online: Modificările art. 34 din Codul fiscal vizează perfecţionarea sistemului de plată a impozitului pe profit. Astfel, începând cu anul 2012, declararea şi plata impozitului pe profit, cu excepţiile prevăzute de articolul 34, se efectuează trimestrial, până la data de 25 inclusiv a primei luni următoare încheierii trimestrelor  I – III. Definitivarea şi plata impozitului pe profit aferent anului fiscal respectiv se efectuează până la termenul de depunere a declaraţiei privind impozitul pe profit prevăzut la art. 35, respectiv 25 martie inclusiv a anului următor.   ...

continuare →

Contractul de fiducie. Regim fiscal

Informaţii oferite în cadrul seminarului online: Prin Ordonanţa Guvernului nr. 30/2011, se introduce în Codul fiscal, articolul 25^1 cu privire la contractul de fiducie. Astfel: 1) În cazul contractelor de fiducie, încheiate conform dispoziţiilor Codului civil, în care constituitorul are şi calitatea de beneficiar, se aplică o serie de reguli prevăzute la literele a) – d). 2) În cazul contractelor de fiducie, încheiate conform dispoziţiilor Codului civil, în care calitatea de beneficiar o are fiduciarul sau o terţă persoană, cheltuielile înregistrate din transferul masei patrimoniale fiduciare de la constituitor către fiduciar sunt considerate cheltuieli nedeductibile. ...

continuare →