22 Noiembrie, 2019

Categorie : Ştiri

Consiliul Concurenţei – interesat de opinia consumatorilor privind piesele de schimb auto

Consiliul Concurenţei este interesat de opinia consumatorilor – beneficiari ai serviciilor de întreţinere/reparare automobile – cu privire la piaţa pieselor de schimb pentru automobile. în acest sens, autoritatea română de concurenţă va efectua, până la data de 15 august, un sondaj de opinie online. Acesta este disponibil pe site-ul institutiei la adresa: http://www.consiliulconcurentei.ro/?pag=202. Scopul acestei cercetări este acela de a cunoaşte problemele pe care consumatorii le întâmpină cu ocazia operaţiunilor de service (garanţii, consultarea cu privire la tipul de piesă de schimb care se montează pe automobilele proprii, relaţia cu asiguratorii ş.a.). „Sondajul online este o premieră pentru Consiliul Concurenţei. Opinia consumatorului final este importantă pentru noi pentru că ar putea ajuta la identificarea eventualelor disfuncţionalităţi ale pieţei. Dacă vom ajunge la concluzia că există probleme, vom interveni pentru remedierea celor de natură concurenţială şi vom sesiza instituţiile în măsură să acţioneze în ariile ce nu sunt de competenţa noastră”, ...

continuare →

CRPE lansează raportul ”Subvenţie multianuală, decuplată de suprafaţă – O propunere românească pentru viitorul fermelor mici din Europa”

Comisarul european Dacian Cioloş a prezentat, în noiembrie 2010, comunicarea „Politica Agricolă Comună în perspectiva anului 2020”. Comunicarea va fi urmată în 2011 de o propunere legislativă a Comisiei. Suntem, deci, în etapa de trecere de la principii generale la măsuri concrete. În acest context, Centrul Român de Politici Europene propune o schemă de subvenţionare a fermelor mici care ar trebui să faciliteze accesul acestor fermieri la bani – pentru cei cu exploataţii comerciale viabile economic, precum şi încurajarea vânzării terenurilor agricole de către cei cu loturi mici, fără perspective comerciale. Raportul CRPE defineste fermele mici ca fiind acele gospodării care primesc în prezent mai puţin de 1250 de Euro ca subvenţie directă. Din cele 7,8 milioane de ferme din UE care primesc acum plăţi directe, aproximativ 5 milioane se integrează sub pragul respectiv. Rezultă că propunerea CRPE s-ar aplica pentru 5 milioane de fermieri europeni. In cazul Romaniei, impactul ar fi ...

continuare →

Normele la activităţile desfăşurate cu zilieri

De dată recentă, Legea nr. 52/2011 (publicată în M.Of.nr. 276 din 20 aprilie a.c.) a reglementat exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri. În temeiul prevederilor legii, au fost elaborate şi Normele metodologice de aplicare, aprobate prin ordinele MMFPS şi MFP nr. 1.439/1.930, publicate în Monitorul Oficial nr.300 din 2 mai 2011. ● Normele stabilesc regimul Registrului de evidenţă a zilierilor, cu trimitere la modelul, conţinutul şi instrucţiunile de completare a registrului astfel cum sunt prevăzute în anexele la Lege: - înregistrarea cronologică a zilierilor; -  obligaţia beneficiarului de lucrări de a trimite la inspectoratul teritorial de muncă o copie a registrului conţinând înregistrările din luna precedentă; - delegarea de competenţe în cazul beneficiarilor de lucrări care au înfiinţate sucursale, agenţii, reprezentanţe, puncte de lucru sau alte asemenea unităţi fără personalitate juridică; ● Se precizează sistemul de raportare între inspectoratele teritoriale de muncă, Inspecţia Muncii şi MMFPS privind evoluţia ...

continuare →

Protecţia consumatorilor la servicii turistice

Diversificarea serviciilor turistice şi nevoia de aliniere la reglementările comunitare actuale, au impus introducerea în legislaţia românească a unor instituţii noi, de natură să răspundă practicilor contractuale care deja funcţionează în serviciile turistice. Ordonanţa de urgenţă nr. 14/2011 reglementează protecţia consumatorilor la încheierea şi executarea contractelor privind dobândirea dreptului de folosinţă pe o perioadă determinată a unuia sau a mai multor spaţii de cazare, a contractelor pe termen lung privind dobândirea unor beneficii pentru produsele de vacanţă, a contractelor de revânzare, precum şi a contractelor de schimb, pentru a se asigura un înalt nivel de protecţie a consumatorilor. Reglementarea se aplică cu respectarea prevederilor legale referitoare la: - modalităţile de reparare a prejudiciului şi la căile de atac prevăzute în dreptul comun; - înregistrarea bunurilor mobile sau imobile şi transferul dreptului de proprietate a bunurilor imobile; - condiţiile de amplasare sau criteriile şi metodologia de autorizare ori licenţiere; - determinarea ...

continuare →

Implicaţii socio-economice ale cultivării plantelor modificate genetic

Un raport al Comisiei Europene prezentat pe 15 aprilie demonstrează limitările actuale ale evaluării implicaţiilor socio-economice ale cultivării plantelor modificate genetic în Uniunea Europeană. Reamintim că, recent, ministerul român al agriculturii a pierdut, în instanţă un proces în care s-a pus în discuţie modul de reglementare a pragului minim peste care prezenţa într-un lot de seminţe a unor seminţe modificate genetic trebuie în mod obligatoriu semnalată pe etichetă (vezi rubrica Ştiri din 19 aprilie). Raportul către Parlamentul European şi Consiliu, bazat pe informaţiile furnizate în principal de statele membre, relevă faptul că informaţiile existente sunt adesea limitate din punct de vedere statistic şi că se bazează frecvent pe idei preconcepute despre cultivarea OMG-urilor. În raport, Comisia prezintă şi o analiză a dimensiunii socio-economice a cultivării OMG-urilor, astfel cum este raportată în literatura ştiinţifică internațională şi în concluziile proiectelor de cercetare finanţate din programul-cadru european pentru cercetare. Comisarul pentru Sănătate şi ...

continuare →

AOAR cere Guvernului informări trimestriale privind stadiul lucrărilor de infrastructură

Asociaţia Oamenilor de Afaceri din România (AOAR) cere public Guvernului, Ministerului Transporturilor să prezinte transparent şi cel puţin trimestrial, stadiul de realizare a diferitelor proiecte de infrastructură (în principal rutieră şi feroviară), finanţate din fonduri europene, de la buget şi prin credite de la instituţii bancare (BEI, BERD ş.a.). AOAR isi exprimă public dezacordul faţă de schimbările frecvente ale priorităţilor Guvernului în ceea ce priveşte marile proiecte de infrastructură de transport. Un exemplu citat în scrisoarea deschisă a AOAR îl reprezintă investiţia pentru realizarea unui traseu de mare viteză pe calea ferată între Viena – Budapesta – Bucureşti – Constanţa. Această axă feroviară ar lega cele 4 oraşe cu axa feroviară Paris – Strasbourg – Stuttgard – Viena – Bratislava –  Budapesta. Anunţată oficial, în sedinţa comună de guvern România-Ungaria din noiembrie 2007, ironizată şi neglijată în fapt de ministrii ce au condus Ministerul Transporturilor, această investiţie ambiţioasă cu o ...

continuare →

Proiectul de lege privind asistenţa socială a fost revizuit

Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale a făcut publică o nouă variantă a proiectului de lege privind asistenţa socială. Documentul, supus dezbaterii publice, a fost postat pe site-ul ministerului pe 14 aprilie a.c. ■ Construcţia instituţională cuprinde următoarele elemente de noutate: La nivel central, pe lângă minister, Agenţia Naţională pentru Prestaţii Sociale, Inspecţia Socială şi Observatorul Social, se propune înfiinţarea Institutului Naţional de Evaluare a Dizabilităţii pentru punerea în aplicare a unei evaluări unitare sociopsihomedicale şi a mediului personal de viaţă a persoanelor în scopul încadrării acestora în grade de handicap, invaliditate, dependenţă şi elaborării planurilor de recuperare, reabilitare, terapie şi îngrijire. Agenţia Naţională pentru Prestaţii Sociale are drept atribuţii administrarea, stabilirea şi plata drepturilor de asistenţă socială asigurate din bugetul de stat alocat Ministerului Muncii, precum şi a prestaţiilor băneşti suportate din bugetul asigurărilor pentru şomaj. La nivel local: - serviciile publice de asistenţă socială de la nivelul municipiilor, ...

continuare →