14 Noiembrie, 2019

Categorie : Ştiri

Ministrul Lăzăroiu aduce precizări privind ajutoarele pentru încălzire

Pe site-ul MMFPS, ministrul Sebastian Lăzăroiu a ţinut să facă unele precizări referitoare la implicaţiile ordonanţei de Guvern în legătură noile modalităţi de acordare a ajutoarelor pentru încălzire, text pe care l-am prezentat anterior abonaţilor la Newsletter-ul LegeStart. Reţinem principalele sublinieri ale ministrului: ● Numărul beneficiarilor de ajutoare de încălzire creşte, de la 200.000 în sezonul trecut, la circa 330.000 în iarna care urmează. ● Acordarea subvenţiilor se limitează la persoane “vulnerabile”, care efectiv nu au posibilităţi de a acoperi cheltuielile. În acest fel, se vor elimina inechităţile în acordarea ajutoarelor care, până acum, mergeau nejustificat şi la persoane cu venituri mari. ● Rămâne nerezolvată, prin ordonanţa de Guvern, problema CET-urilor care sunt, în continuare, ineficiente, în condiţiile în care produc căldură la costuri foarte mari. Problema se va rezolva numai în timp, prin eficientizarea consumului de energie şi a producţiei realizată de aceste CET-uri. ● Primăriile – în special ...

continuare →

Agenda digitală: un proiect finanţat de UE urmăreşte generalizarea accesului la terminalele pentru autoservire

Un proiect finanţat de UE urmăreşte să facă terminalele pentru autoservire, cum sunt distribuitoarele automate de bilete pentru transportul public, ghişeele de informare a publicului sau bancomatele, mai accesibile pentru persoanele cu handicap, care reprezintă 1/6 din populaţia Europei, sau pentru cei 87 de milioane de europeni cu vârste de peste 65 de ani. Conform unui studiu realizat la nivelul UE, numai 38% dintre bancomatele (automated teller machines – ATM) din Uniunea Europeană sunt prevăzute cu capacităţi vocale pentru clienţii cu handicap, mult mai puţine decât în SUA (61%) şi Canada (aproape toate bancomatele). În vederea eliminării barierelor existente în materie de accesibilitate, Comisia Europeană a alocat proiectului „APSIS4All” – al cărui obiectiv este proiectarea şi validarea unor interfeţe personalizate, inclusiv a unor carduri fără contact – fonduri în valoare de 3,41 milioane de euro, reprezentând jumătate din bugetul total al proiectului. Primele teste vor avea ca obiect bancomate din Barcelona ...

continuare →

Ce ne aşteaptă în iarnă la plata pentru încălzirea locuinţei

MMFPS lansează proiectul unei ordonanţe de urgenţă privind contractarea energiei termice şi regimul ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei. Publicat pe site-ul ministerului pe 27 august, proiectul este în fază de dezbatere publică până pe data de 1 septembrie a.c. Actul normativ propus prevede că agenţii economici şi serviciile publice producători şi/sau distribuitori de energie termică în sistem centralizat (furnizori de energie termică) vor stabili pe bază de contract, împreună cu asociaţiile de proprietari/chiriaşi sau cu persoane fizice (titulari de contract de furnizare a energiei termice), modul de facturare şi de plată a contravalorii energiei termice consumate, care, după caz, poate fi: - facturarea conform consumului efectiv şi plata în tranşe lunare egale stabilite conform procedurii aprobată prin hotărârea consiliilor locale cu consultarea furnizorului; - facturarea şi plata lunară pe baza consumului efectiv. În ce priveşte ajutoarele pentru încălzirea locuinţei, se stabilesc criterii pentru consumatori vulnerabili care beneficiază de ajutor lunar pentru ...

continuare →

Convenţie de colaborare bancară pentru derularea Programului Kogălniceanu destinat întreprinderilor mici şi mijlocii

Prin ordinul comun M.E.C.M.A./M.F.P. nr.2325/2445, publicat în Monitorul oficial nr.596 din 23 august a.c., a fost aprobată Convenţia de colaborare dintre Agenţia pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi instituţia de credit parteneră în vederea derulării Programului Kogălniceanu, în temeiul Normelor metodologice de aplicare a O.U.G.nr. 60/2011. Convenţia urmează să se aplice în relaţiile dintre Agenţia pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, în calitate de furnizor de ajutor de stat, şi bănci sau instituţii de credit, pentru derularea programului guvernamental Mihail Kogălniceanu prin care se acordă facilităţi de subvenţionare parţială a dobânzilor şi, după caz, de garantare de către stat, pentru creditele acordate întreprinderilor mici şi mijlocii, de către instituţiile de credit. Prevăzut să se desfăşoare pe perioada 2011-2013, în bază multianuală, programul constă în acordarea unei linii de credit, în valoare maximă de 125.000 lei/I.M.M./an, cu dobândă parţial subvenţionată şi, după ...

continuare →

67,77% dintre întreprinzători se confruntă cu scăderea cererii interne

Conform unei anchete realizată de Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România (CNIPMMR), în perioada actuală, întreprinzătorii şi managerii se confruntă cu diverse dificultăţi printre care se numără scăderea cererii interne (semnalată în 67,77% din IMM-uri), fiscalitatea excesivă (48,44%), inflaţia (44,40%), birocraţia (41, 39%) şi corupţia (36, 10%). În 0,97% dintre firmele mici şi mijlocii au fost identificate şi alte dificultăţi, cum ar fi: concurenţa neloială, costul foarte ridicat al chiriilor spaţiilor comerciale, preţurile mari ale materiilor prime şi scăderea nivelului de trai al populaţiei. Toate acestea se reflectă în numărul din ce în ce mai redus de clienţi, nedreptăţirea firmelor mici în raport cu organizaţiile mari de către organele fiscale, slaba pregătire a funcţionarilor statului etc. Referitor la intensitatea manifestării acestor dificultăţi, s-a constatat că, pe o scară de la 1 la 5, pe primul loc se situează scăderea cererii interne cu o medie de 4,29, ...

continuare →

Rezultatele acţiunii de control privind comercializarea pâinii

Potrivit unui comunicat de presă emis de Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, în perioada 25 – 28 iulie 2011, s-a efectuat un control la nivel naţional în ceea ce priveşte calitatea şi modul de încadrare în cantitatea netă declarată a pâinii comercializată în vrac. Rezultatele controlului relevă faptul că au fost constatate numeroase cazuri în care diferenţele medii, faţă de cantităţile nete declarate de producători, la diferite sortimente de pâine, erau între 20-80 g/bucata. În acelaşi timp, pâinea comercializată, de diverse sortimente, avea cantitatea netă declarată neuniformă – de 210g, 295g, 300g, 310g, 315g, 540g. Aceste diferenţe erau greu de sesizat de către consumatori şi creau dificultăţi la achiziţionarea produsului. Inspectorii OPC au mai descoperit faptul că nu se afişau denumirea furnizorului de pâine, denumirea produsului comercializat şi nici preţul de vânzare cu amănuntul, exprimat în lei/kg şi lei/bucată. De asemenea, producătorii comercializau pâinea deformată, aplatizată  şi cu porţiuni parţial ...

continuare →

JEREMIE: o nouă iniţiativă pentru finanţarea IMM-urilor prin BCR

JEREMIE este o iniţiativă bazată pe un parteneriat între Comisia Europeana şi European Investment Bank Group al cărei scop este de a îmbunătăţi finanţarea IMM-urilor din fonduri structurale, în perioada 2007 – 2013. În România, iniţiativa JEREMIE este finanţată de Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivăţii Economice (POS CCE), Axa Prioritară 1 – Un sistem de producţie inovativ şi eco-eficient, Domeniul de intervenţie 1.2 – Accesul IMM-urilor la finanţare şi este implementată de către Fondul European de Investiţii cu care Guvernul României a semnat un acord prin care au fost acordate 100 de milioane de EUR pentru Iniţiativa JEREMIE. Banca Comercială Română (BCR) şi FEI au semnat, în decembrie 2010, Acordul privind Instrumentul Financiar de Garantare pentru Acoperirea Primei Pierderi în cadrul unui Portofoliu de Credite, prin care banca va putea acorda credite IMM-urilor eligibile, în limita unui portofoliu în  valoare de 212,5 milioane euro, ...

continuare →