21 Iulie, 2019

Categorie : Ştiri

Deloitte anunţă o nouă sesiune de aplicări în cadrul programului EU Gateway în cadrul căruia companiile româneşti din domeniul IT&C pot aplica pentru o misiune economică în Japonia

Programul EU Gateway continuă cu sesiunea de aplicare pentru companii specializate în tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor care vor să pătrundă pe piaţa din Japonia. Termenul limită pentru depunerea aplicaţiilor este 17 iulie 2011, iar misiunea economică este programată în perioada 5-9 decembrie 2011. „În contextul actual al unui mediu de afaceri incert, sectorul IT&C reprezintă unul dintre principalele motoare de creştere economică la nivel mondial. Japonia este una dintre principalele pieţe din acest domeniu”, spune Alexandru Bernea, Business Analyst în cadrul Deloitte Consultanţă şi coordonator al acestei etape din program. „Deşi vor avea de înfruntat o competiţie puternică, firmele din România pot găsi anumite nişe pe care le pot exploata, cum ar fi aparatele multimedia unice, computerele şi aparatele electronice pentru uz profesional, precum şi sistemele embedded (inclusiv tehnologii Open Source)”. Programul EU Gateway a fost iniţiat de către Comisia Europeană şi are ca scop susţinerea companiilor din Uniunea Europeană ...

continuare →

Doar 4% dintre români folosesc Internet banking

GfK România a investigat, în studiul GfK FMDS 2011, obiceiurile de utilizare a serviciilor financiare online de către români în comparaţie cu cele ale cetăţenilor din alte ţări ale Europei Centrale şi de Est. La nivel global, există o tendinţă bine conturată de folosire a acestor tipuri de servicii. În ciuda acestei realităţi, România are una dintre cele mai mici rate de penetrare a serviciilor bancare prin Internet din ţările CEE – 4% faţă de 42% în Cehia, 34% în Austria sau 13% în Croaţia. Numai Bulgaria se află în urma noastră la acest capitol, cu 2%. Dintr-o medie de 4,5 activităţi derulate pe Internet, 4,2 sunt pentru informare, comunicare şi amuzament, un număr foarte redus de utilizatori accesând Internetul pentru tranzacţii. Astfel, dintr-un total de 9,6 milioane de români bancarizaţi, doar 4% îşi verifică contul prin Internet banking şi 3% fac tranzacţii folosind acest serviciu online. Un procent asemănător ...

continuare →

Obţinerea de rezultate în materie de creştere şi locuri de muncă: Comisia prezintă recomandările specifice fiecărei ţări pentru 2011

În data de 7 iunie a.c., Comisia a adoptat 27 de seturi de  recomandări specifice fiecărei ţări – la care se adaugă un set pentru zona euro în ansamblu – pentru a sprijini statele membre să definească politicile lor economice şi sociale în vederea obţinerii de rezultate în materie de creştere, locuri de muncă şi finanţe publice. La începutul acestui an, statele membre și Comisia au convenit asupra a 10 priorităţi-cheie pentru a face faţă actualei crize, pregătind calea spre o economie mai sustenabilă. Întrucât situaţia variază de la ţară la ţară, Comisia recomandă măsuri bine definite pentru fiecare stat membru. Aceasta ar trebui să sprijine fiecare ţară să se axeze pe pârghii strategice în următoarele 12-18 luni, şi astfel să stimuleze economia UE în ansamblu. „Economia UE se află într-un punct critic. Redresarea câștigă teren, dar este foarte inegală pe continent – și există în continuare multe incertitudini”, a ...

continuare →

Doar 12% din împrumuturile acordate IMM-urilor din UE prin Fondul de garantare au fost pentru investiţii inovatoare

IMM-urile reprezintă 99% din totalitatea întreprinderilor şi furnizează 75 de milioane de locuri de muncă în Uniunea Europeană. Conform Observatorului IMM-urilor Europene (Observatory of European SMEs), accesul la credite reprezintă o problemă pentru IMM-urile din Europa. Sectorul public joacă un rol important în sprijinirea sectorului IMM-urilor, în special în furnizarea de finanţare adecvată. Fondul de garantare pentru IMM-uri este un instrument financiar gestionat de Fondul European de Investiţii în numele Comisiei Europene, instrument prin care se furnizează garanţii sau contragaranţii intermediarilor financiari pentru împrumuturile acordate de instituţiile financiare IMM-urilor cu scopul de a creşte oferta de finanţare prin împrumut a acestora din urmă. ● Curtea de Conturi Europeană (CCE) a publicat rezultatele auditului său desfăşurat cu scopul de a evalua dacă Fondul de garantare pentru IMM-uri a fost sau nu eficace, fiind analizate în special aspectele privind conceperea şi planificarea, gestiunea operaţiunilor acestuia şi îndeplinirea obiectivelor sale. CCE a constatat ...

continuare →

Un raport al Comisiei evidenţiază existenţa unei crize a inovării în Europa şi analizează progresele statelor membre

Potrivit concluziilor Comisiei Europene din raportul privind competitivitatea Uniunii inovării, pentru ca Strategia Europa 2020 să poată determina o creştere durabilă inteligentă, este necesar ca nivelul de performanţă al UE în materie de inovare să fie ameliorat considerabil în numeroase sectoare. Raportul analizează punctele tari şi punctele slabe ale sistemelor naţionale de cercetare şi inovare şi oferă elemente concrete care vor sta la baza opţiunilor strategice naţionale. Raportul se bazează pe Tabloul de bord al Uniunii inovării şi include o fişă descriptivă cu informaţii detaliate referitoare la performanţa fiecărei ţări în materie de cercetare şi inovare. Principalele concluzii ale raportului ● Europa trebuie să-şi accelereze investiţiile în cercetare şi inovare. În prezent, UE progresează lent spre atingerea obiectivului de a investi 3% din PIB în cercetare şi dezvoltare (2,01% în 2009), însă decalajul faţă de principalii concurenţi creşte tot mai mult, mai ales din cauza faptului că întreprinderile investesc mai ...

continuare →

Evaluarea, promovarea şi avansarea personalului contractual din M.A.D.R.

Prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr.916/2011, publicat ăn M.Of.nr. 398 din 7 iunie a.c. a fost aprobat Regulamentului privind evaluarea performanţelor profesionale individuale, promovarea şi avansarea personalului contractual din aparatul propriu al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi din cadrul unităţilor care funcţionează în subordinea ori sub autoritatea acestuia. Regulamentul stabileşte: ● evaluarea performanţelor profesionale individuale ale personalului contractual: procedura evaluării, criteriile generale de evaluare, contestaţia la evaluare; ● promovarea personalului contractual: pe un post vacant, promovarea în funcţie prin transformarea propriului post în cazul absolvenţilor învăţământului superior de lungă sau scurtă durată, promovarea în grade sau trepte profesionale imediat superioare; examenul de promovare, soluţionarea contestaţiilor; ● avansarea personalului debutant (perioada cu încadrare de salariu de debutant fiind pe o perioadă de cel puţin 6 luni, dar nu mai mare de un an): evaluarea în baza raportului de stagiu întocmit de persoana încadrată pe funcţia de debutant ...

continuare →

Dreptul la indemnizaţia pentru creşterea copilului

Instrucţiunile de aplicare a unor prevederi din Normele metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G.nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 52/2011 dau soluţii de caz referitoare la condiţiile în care se constituie dreptul la indemnizaţie. Instrucţiunile au fost aprobate prin Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale  nr. 1474/2011 şi au fost publicate în M.Of. nr. 360/2011. Pentru a avea imaginea de ansamblu a problemei în discuţie, reluăm textul art. 2 alin.1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.111/2010 care prevede: “Începând cu data de 1 ianuarie 2011, persoanele care, în ultimul an anterior datei naşterii copilului, au realizat timp de 12 luni venituri din salarii, venituri din activităţi independente, venituri din activităţi agricole supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr.571/2003 privind Codul  fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, denumite în continuare venituri supuse impozitului, pot beneficia opţional de următoarele drepturi: ...

continuare →