21 August, 2019

Categorie : Ştiri

România, prezentă în graficul creşterii economice de 1,5% în 2011

“România a reuşit să aibă trei trimestre consecutive de creştere economică, cea înregistrată în trimestrul al doilea fiind de 0,2% faţă de primul trimestrul, şi se află în graficul creşterii economice de 1,5% prognozată pentru anul 2011”, se arată într-un comunicat de presă emis de Guvernul României. Afirmaţia aparţine primului-ministru Emil Boc. Potrivit şefului Executivului, creşterea economică din aceste an reflectă politica de investiţii a Guvernului şi faptul că în primele şase luni ale anului 2011 au fost alocate şi cheltuite cu peste 800 de milioane de euro mai mult decât în aceeaşi perioadă a anului trecut. Obiectivul Guvernului este să menţină acelaşi nivel al investiţiilor şi să le prioritizeze în trimestrul al treilea şi al patrulea pe cele pe care le are, pentru ca ele să îşi producă eficienţa maximă în economie. Şeful statului a adăugat că vor fi prioritizate investiţiile publice în funcţie de stadiul lor de execuţie, ...

continuare →

1400 de apartamente pentru tineri vor fi construite în Bucureşti

Conform unui comunicat de presă emis de Guvernul României, 1400 de apartamente pentru tineri vor fi construite în sectorul 2 din municipiul Bucureşti. Construcţiile fac parte din programul „Locuinţe pentru tineri”, derulat cu ajutorul Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe. Finanţarea se va face de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, din bugetul local, precum şi din alte surse legal constituite. Se preconizează că valoarea investiţiilor va fi de aproximativ 290 de milioane de lei. ...

continuare →

Piaţa bunurilor de folosinţă îndelungată continuă să-şi revină

Rezultatele GfK TEMAX® România pentru cel de-al doilea trimestru al anului 2011 arată că piaţa de bunuri de folosinţă îndelungată a continuat să evolueze în ritmul primului trimestru, înregistrând o creştere de 12,4% comparativ cu acelaşi trimestru al anului trecut, în timp ce creşterea pentru primul semestru a fost de 11,6%. Piaţa bunurilor de folosinţă îndelungată a fost de 306 milioane de euro în al doilea trimestru şi de 613 milioane pentru primele şase luni ale anului în curs. Sectorul IT a avut din nou cea mai bună performanţă din piaţă (+27,5%). Electrocasnicele mici şi sectorul foto au avut de asemenea creşteri de două cifre, respectiv 17,8% și 17,7%. Sectoarele telecom, electronicele de larg consum precum şi electrocasnicele mari au crescut într-un ritm mai lent, de sub 10%. Piaţa echipamentelor de birou este singura rămasă în zona roşie, dar scăderea s-a diminuat la -3,6%. IT – Creştere puternică pe toate ...

continuare →

A fost lansată platforma online www.edudescentralizare.ro

Platforma a fost lansată în cadrul proiectului „Formare de consilieri şi asistenţi suport pentru implementarea Strategiei de descentralizare a învăţământului preuniversitar”. Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului derulează în prezent, în calitate de beneficiar, proiectul Formare de consilieri şi asistenţi suport pentru implementarea Strategiei de descentralizare a învăţământului preuniversitar. Proiectul este finanţat din Fondul Social European şi se înscrie în Domeniul Major de Intervenţie 1.1 Acces la educaţie şi formare profesională inţială de calitate, contribuind în mod direct la realizarea obiectivului general al Programului Operaţional Sectorial de dezvoltare a Resurselor Umane-POS DRU. Proiectul este desfăşurat în parteneriat cu Academia de Studii Economice, The Red Point şi Agenţia OSC. Sistemul informatic lansat este suport pentru implementarea strategiei de descentralizare a învăţământului preuniversitar. Prin această platformă se urmăreşte comunicarea privind implementarea descentralizării la nivel naţional prin instrumente informatice de diseminare a informaţiilor. Site-ul este public şi se adresează tuturor persoanelor interesate de ...

continuare →

CJUE se pronunţă în legătură cu taxa pe autovehicule

O recentă hotărâre C-106/10 din 28 iulie 2011 pronunţată de Curtea de Justiţie a Uniunii Europene precizează că o taxă precum taxa pe autovehicule, al cărei fapt generator are o legătură directă cu livrarea unui vehicul care intră în domeniul de aplicare al acestei taxe şi care este achitată de furnizorul acestui vehicul, este cuprinsă în noţiunea „impozite, drepturi, prelevări şi taxe”, în sensul articolului 78 primul paragraf litera (a) din Directiva 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată, şi trebuie inclusă, în temeiul acestei dispoziţii, în baza de impozitare a TVA‑ului aplicat livrării vehiculului menţionat. Dosarul analizat a avut obiect o cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare formulată de Tribunalul Suprem Administrativ din Portugalia, în vederea soluţionării unei cauze referitoare la  la baza de impozitare pentru taxa datorată pentru fabricarea, montarea, admiterea sau importarea vehiculelor. Cererea de pronunţare a unei ...

continuare →

Proiectele pe 2011 pentru protecţia persoanelor cu handicap au, de acum, o metodologie!

În Monitorul oficial nr. 544 din 1 august a.c. a fost publicată Metodologia de selectare şi finanţare a proiectelor în domeniul protecţiei persoanelor cu handicap pentru anul 2011, aprobată de ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale prin Ordinul nr. 1.788 din 6 iulie 2011. Proiectele sunt finanţate de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, din fonduri publice alocate de la bugetul de stat cu această destinaţie. Alocarea se face cu respectarea obiectivelor Strategiei naţionale pentru protecţia, integrarea şi incluziunea socială a persoanelor cu handicap în perioada 2006-2013 “Şanse egale pentru persoanele cu handicap – către o societate fără discriminări”, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.1.175/2005. Sunt eligibile organizaţii neguvernamentale acreditate ca furnizori de servicii sociale cu activitate în domeniul protecţiei persoanelor cu handicap. Proiectele pot fi realizate în nume propriu sau în parteneriat cu alţi furnizori de servicii sociale publici ori privaţi, acreditaţi. Sunt finanţate proiecte pentru asigurarea serviciilor de sprijin ...

continuare →

Măsuri suplimentare pentru stimularea întreprinderilor mici şi mijlocii

Prin Decizia preşedintelui Agenţiei pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii nr. 134/2011 a fost modificată Procedura de implementare a Programului de dezvoltare şi modernizare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă, aprobată prin Decizia preşedintelui Agenţiei pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii nr.103/2011, publicată în Monitorul Oficial nr. 396 şi 396 bis din 6 iunie 2011. Decizia a fost publicată în Monitorul Oficial nr.543 din 1 august a.c. Dintre facilităţile introduse, prin modificările aprobate, reţinem: ● Condiţiile de eligibilitate pentru beneficiarii Programului: în noua formulă, se precizează clar obligaţia autorizării de cel puţin 6 luni a codului secundar CAEN pentru care se solicită finanţarea. În forma anterioară a Procedurii, cerinţa era astfel formulată: “codul CAEN pentru care solicită finanţare este principal sau secundar autorizat de cel puţin 6 luni”. Rămâne valabilă obligaţia privind dovada a cel puţin un an ...

continuare →