Categorie : Ştiri

Formarea profesională a salariaţilor

Prezentăm tema propusă astfel cum este reglementată în Codul muncii recent modificat şi completat prin Legea nr.42/2011, publicată în Monitorul oficial nr.225 din 31 martie şi intrată în vigoare de la 30 aprilie a.c. Codul muncii, aprobat prin Legea nr. 53/2003, a fost republicat în Monitorul oficial nr. 345 din 18 mai 2011. Formarea profesională a salariaţilor are următoarele obiective principale: - adaptarea salariatului la cerinţele postului sau ale locului de muncă; - obţinerea unei calificări profesionale; - actualizarea cunoştinţelor şi deprinderilor specifice postului şi locului de muncă şi perfecţionarea pregătirii profesionale pentru ocupaţia de bază; - reconversia profesională determinată de restructurări socioeconomice; - dobândirea unor cunoştinţe avansate, a unor metode şi procedee moderne, necesare pentru realizarea activităţilor profesionale; - prevenirea riscului şomajului; - promovarea în muncă şi dezvoltarea carierei profesionale. Formarea profesională şi evaluarea cunoştinţelor se fac pe baza standardelor ocupaţionale. Formarea profesională a salariaţilor se poate realiza prin ...

continuare →

S-a deschis apelul de proiecte pentru întreprinderi mari

Autoritatea de Management a Programului Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice (POSCCE) a lansat, pe 24 mai 2011, cererea de propuneri de proiecte aferentă Operaţiunii „Sprijin pentru consolidarea şi modernizarea sectorului productiv prin investiţii tangibile şi intangibile pentru întreprinderile mari”, din cadrul Direcţiei Majore de Intervenţie 1.1. “Investiţii productive şi pregătirea pentru concurenţă pe piaţă a întreprinderilor, în special IMM-uri”. Cererile de finanţare vor putea fi depuse începând cu data de 2 iunie 2011, termenul limită fiind 16 august 2011. Bugetul total alocat acestui apel de proiecte este de 400 milioane de lei, iar valoarea finanţării nerambursabile pentru un proiect este de maxim 20 milioane lei. ● Ca obiective, programul sprijină întreprinderile pentru creşterea cifrei de afaceri şi, implicit, a exporturilor, întreprinderi care realizează investiţii moderne şi, implicit, îşi cresc competitivitatea. Programul sprijină întreprinderile româneşti să devină mai competitive pe piaţa internaţională, să îşi ridice gradul de inovare cu aplicabilitate în ...

continuare →

S-a lansat apelul de proiecte Investiţii mari pentru întreprinderi mici!

OI IMM a lansat, pe 23.05.2011, operaţiunea dedicată investiţiilor pentru IMM-uri, 1.1.1. A1 – Sprijin financiar cu valoarea cuprinsă între 1.065.000 şi 6.375.000 lei pentru investiţii în întreprinderile mici şi mijloci,i din cadrul POSCCE. Organismul Intermediar pentru IMM informează solicitanţii de fonduri europene nerambursabile alocate în cadrul Operaţiunii 1.1.1.A1 – Sprijin financiar cu valoarea cuprinsă între 1.065.000 şi 6.375.000 lei pentru investiţii în întreprinderile mici şi mijlocii, DMI 1.1, Axa Prioritară 1 a POS CCE, că pe 23 mai 2011, prin Ordinul nr. 1031/23.05.2011, Ministrul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri a aprobat forma finală a Ghidului Solicitantului şi lansarea Cererii de Propuneri de Proiecte pentru anul 2011. Bugetul acestui apel de proiecte este de 425 mil. lei. Apelul de proiecte, lansat pe 23 mai, rămâne deschis până pe data de 23 august 2011 ora 9.00. Aplicaţia electronică de înregistrare on-line a proiectelor se va deschide pe data de 2 ...

continuare →

PFA pot lucra cu angajaţi

Această libertate a fost acordată prin modificările aduse, recent, la ordonanţa de urgenţă nr. 44/2008, cu modificările ulterioare, privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale. Modificarea la care ne referim a fost introdusă prin ordonanţa de urgenţă nr. 46/2011, publicată în M.Of.nr. 350 din 19 mai a.c., ca o măsură de eliminare a dificultăţilor întâmpinate de persoanele fizice autorizate titulari ai contractelor de finanţare din fonduri europene nerambursabile, care potrivit reglementărilor în vigoare nu pot face angajări de personal. Potrivit actului normativ, persoana fizică autorizată îşi poate desfăşura activitatea poate angaja, în calitate de angajator, terţe persoane cu contract individual de muncă, încheiat în condiţiile legii.  Pe de altă parte, PFA nu va fi considerată un angajat al unor terţe persoane cu care colaborează potrivit art. 16, chiar dacă colaborarea este exclusivă. * Reamintim, ordonanţa de urgenţă nr. 44/2008, cu modificările ulterioare, reglementează ...

continuare →

Rezultatele GfK TEMAX® România pentru primul trimestru al anului 2011: prima creştere încurajatoare, de la debutul crizei, pentru piaţa bunurilor de folosinţă îndelungată

Pentru prima dată în ultimii doi ani, piaţa bunurilor de folosinţă îndelungată a cunoscut o creştere faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent. În trimestrul I 2011, piaţa a atins o valoare cu 10,7% peste cea a perioadei corespunzătoare din 2010. Într-un trimestru de revenire pentru aproape toate sectoarele monitorizate de GfK Temax, Foto şi IT au avut cea mai bună performanţă. Piaţa bunurilor de folosinţă îndelungată a fost, în primul trimestru 2011, de 307 milioane de euro, reprezentând o creştere de 10,7% faţă de trimestrul I 2010. Sectoare precum foto şi electronicele de larg consum şi-au confirmat evoluţia încurajatoare de la sfârşitul anului trecut, în timp ce IT-ul a avut un trimestru excelent, cu o creştere de peste 25%. Vânzările de electrocasnice mici au crescut de asemenea în primele trei luni ale acestui an (+6.5%). Vânzările de electrocasnice mari şi cele din sectorul Telecom au rămas relativ stabile. Piaţa ...

continuare →

Deloitte Private Equity Index: investitorii caută noi oportunităţi, iar indicele de încredere se află la cel mai ridicat nivel din aprilie 2007

Optimismul împărtăşit în prezent de fondurile de investiţii active în Europa Centrală a depăşit nivelul atins în aprilie 2007, când se înregistra un record de încredere, fiind un vârf al perioadei ante-criză. Potrivit analiştilor de la Deloitte, această evoluţie pozitivă reflectă experienţa investitorilor de capital de risc, care şi-au intensificat activitatea în regiune, precum şi creşterea solidă a economiilor din ţările în care aceste fonduri sunt prezente, precum Polonia, Cehia şi Slovacia. Concluziile se regăsesc în cel mai recent studiu realizat de Deloitte Europa Centrală cu privire la încrederea fondurilor de investiţii cu capital de risc, un proiect care ia pulsul comunităţii de profil de două ori pe an, încă din 2003. Garret Byrne, Partener Deloitte şi lider M&A Transaction Services, spune: „Întrebarea este dacă aceste concluzii indică începutul unei noi perioade importante pentru piaţa de tranzacţii. Semnele sunt pozitive, un procent semnificativ mai mare de profesionişti anticipând să cumpere ...

continuare →

Consiliul Concurenţei – interesat de opinia consumatorilor privind piesele de schimb auto

Consiliul Concurenţei este interesat de opinia consumatorilor – beneficiari ai serviciilor de întreţinere/reparare automobile – cu privire la piaţa pieselor de schimb pentru automobile. în acest sens, autoritatea română de concurenţă va efectua, până la data de 15 august, un sondaj de opinie online. Acesta este disponibil pe site-ul institutiei la adresa: http://www.consiliulconcurentei.ro/?pag=202. Scopul acestei cercetări este acela de a cunoaşte problemele pe care consumatorii le întâmpină cu ocazia operaţiunilor de service (garanţii, consultarea cu privire la tipul de piesă de schimb care se montează pe automobilele proprii, relaţia cu asiguratorii ş.a.). „Sondajul online este o premieră pentru Consiliul Concurenţei. Opinia consumatorului final este importantă pentru noi pentru că ar putea ajuta la identificarea eventualelor disfuncţionalităţi ale pieţei. Dacă vom ajunge la concluzia că există probleme, vom interveni pentru remedierea celor de natură concurenţială şi vom sesiza instituţiile în măsură să acţioneze în ariile ce nu sunt de competenţa noastră”, ...

continuare →