20 Septembrie, 2019

Categorie : Ştiri

Indemnizaţia de concediu pentru anul şcolar 2009-2010, în învăţământul preuniversitar de stat

Instanţele de judecată vor avea un punct de vedere unitar în soluţionarea litigiilor având ca obiect cererile personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământul preuniversitar de stat de obligare a ordonatorilor de credite la plata indemnizaţiei de concediu aferente anului şcolar 2009-2010, în cuantum integral, fără aplicarea diminuării cu 25%, prevăzută de art. 1 din Legea nr. 118/2010, cu modificările şi completările ulterioare. Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a admis recursurile în interesul legii, declarate de Procurorul general al Parchetului de pe lângă ICCJ şi de Colegiul de conducere al Curţii de Apel Suceava privind interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art.1 din Legea nr. 118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar, raportat la art.150 (fost art. 145) din Codul muncii, republicată, art.103 lit. a) din Legea privind Statutul personalului didactic şi art.7 din H.G. nr. 250/1992 privind concediul de odihnă şi alte concedii ale salariaţilor din administraţia ...

continuare →

Vreţi să vă mutaţi în UE? Acum aveţi acces rapid la sfaturi utile în acest sens!

Nu ştii cui să te adresezi pentru a obţine un permis de muncă în Germania, de exemplu ? Poate ”Portalul UE privind imigraţia” te poate ajuta. Acest portal este un site internet cu informaţii practice pentru resortisanţii străini care sunt interesaţi să se mute în UE. El se adresează şi migranţilor care se află deja pe teritoriul UE şi care ar dori să se mute dintr-un stat membru în altul.  Site-ul ec.europa.eu/immigration oferă informaţii specifice pentru fiecare categorie de migranţi cu privire la procedurile aplicate în materie de migraţie în toate cele 27 de state membre.  Informaţii utile privind  ”Portalul UE privind imigraţia” Portalul UE privind imigraţia constituie o importantă sursă de informaţii actualizate şi practice privind procedurile şi politicile în materie de imigraţie existente la nivelul UE şi la nivel naţional. Lucrătorii, cercetătorii, studenţii şi cei care doresc să se alăture familiei lor care se află deja în UE pot ...

continuare →

Transporturile rutiere: reglementări noi din 4 decembrie!

În Monitorul Oficial nr.625 din 2 septembrie, în vigoare din 5 septembrie a.c., a fost publicată Ordonanţa Guvernului nr.27/2011 privind transporturile rutiere. Atragem atenţia asupra acestei reglementări care va modifica regimul transporturilor rutiere de mărfuri şi persoane, începând din 4 decembrie a.c., dată de la care va fi abrogată şi reglementarea dată prin O.U.G. nr.109/2005 privind transporturile rutiere, publicată în Monitorul Oficial nr. 655/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.102/2006, cu modificările şi completările ulterioare. ● Dispoziţiile tranzitorii din această reglementare prevăd că licenţele de transport, certificatele de transport în cont propriu, precum şi copiile conforme ale acestora eliberate înainte de data de 4 decembrie 2011 rămân valabile până la data expirării lor. De asemenea, certificatele de competenţă profesională şi atestatele profesionale eliberate anterior datei de 4 decembrie 2011 îşi păstrează valabilitatea până la data expirării lor. ● Obligaţiile corespunzătoare operatorilor de transport rutier, întreprinderilor de transport rutier ...

continuare →

Ai nevoie de o apostilă? Noi îţi spunem ce este, care este scopul ei şi cum se eliberează

Ne-am gândit să vă oferim câteva informaţii despre apostilă, în speranţa că venim în ajutorul dumneavoastră. Ce este apostila? Apostila este un certificat eliberat de autorităţile competente ale unui stat semnatar al Convenţiei de la Haga, pentru actele oficiale întocmite în ţara respectivă, care urmează să fie prezentate pe teritoriul unui alt stat semnatar al Convenţiei. Eliberarea apostilei are drept scop autentificarea originii unui act oficial, pentru prevenirea utilizării unor acte false în vederea producerii de efecte juridice. Cum se eliberează apostila ? Procedura de eliberare a apostilei pentru actele oficiale administrative emise de autorităţi ale administraţiei publice centrale sau locale, precum şi de alte organe de autoritate administrativă din România, care organizează o activitate de interes public, în cadrul unor competenţe stricte stabilite prin lege, se desfăşoară prin intermediul biroului apostilă organizat în cadrul instituţiilor prefectului. Apostila se semnează de către subprefectul judeţului/municipiului Bucureşti, desemnat prin ordin al prefectului ...

continuare →

Pe şomeri îi aşteaptă zile mai bune?

Cel puţin, aşa se aşteaptă, prin proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă. Proiectul a fost propus de MMFPS şi este în fază de dezbatere publică. Modificarea şi completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă vizează, în viziunea iniţiatorului, dezvoltarea de noi măsuri de stimulare a ocupării şi adaptarea modului de implementare a acestora la cerinţele actuale ale pieţei muncii. Astfel cum se arată în Nota de fundamentare, proiectul de act normativ stipulează introducerea următoarelor elemente: acordarea de servicii gratuite de evaluare a competenţelor dobândite pe alte căi decât cele formale; susţinerea financiară a şomerilor neindemnizaţi pe perioada participării la programele de FPC; flexibilizarea condiţiilor pentru subvenţionarea programelor de FPC organizate de angajatori; accesul şomerilor neindemnizaţi la prime de mobilitate; reducerea condiţionalităţilor pentru firmele care angajează şomeri şi ...

continuare →

GfK TEMAX: Piaţa bunurilor de folosinţă îndelungată îşi menţine creşterea solidă în trimestrul 3

Studiul realizat de GfK TEMAX pentru perioada iulie – septembrie 2011 arată cele mai bune rezultate trimestriale din ultimii trei ani, dar mult sub nivelul anului 2008. Piaţa bunurilor de folosinţă îndelungată din România a înregistrat o creştere de două cifre pentru al treilea trimestru consecutiv. Astfel, în primele trei trimestre ale lui 2011 piaţa a arătat o creştere de 11,5% comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut. Intervalul analizat a fost favorabil în special pentru piaţa de IT (+26,6%), însă nu numai, toate sectoarele monitorizare de GfK TEMAX înregistrând evoluţii pozitive. Pe lângă electrocasnicele mici, foto şi telecom, care au menţinut rate solide de creştere, sectorul echipamentelor de birou a crescut pentru prima dată din 2008. Electronicele şi electrocasnicele mari au marcat o creştere minoră, de 2,7%, respectiv 1,1%. IT: Creşterea de două cifre continuă Comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut, sectorul IT a înregistrat o creştere consistentă. ...

continuare →

Doriţi să închiriaţi o locuinţă? Iată câteva informaţii utile care vă pot ajuta!

Asociaţia Naţională pentru Protecţia Consumatorilor şi Promovarea Programelor şi Strategiilor din România ( ANPCPPSR) vă îndeamnă să vă informaţi înainte de a închiria o locuinţă!  Iată câteva informaţii utile care vă pot ajuta:  Închirierea locuinţelor se face pe baza acordului dintre proprietar şi chiriaş, consemnat prin contract scris, care se va înregistra la organele fiscale teritoriale.  Ce cuprinde contractul scris ?  Contractul scris va cuprinde adresa locuinţei care face obiectul închirierii, suprafaţa locativă şi dotările folosite în exclusivitate şi în comun, precum şi suprafaţa curţilor şi a grădinilor folosite în exclusivitate sau în comun. De asemenea, în contract se va mai stipula valoarea chiriei lunare, regulile de modificare a acesteia şi modul de plată, suma plătită în avans în contul chiriei, locul şi condiţiile în care se realizează primirea şi restituirea cheilor.  Totodată, se vor mai preciza obligaţiile părţilor privind folosirea şi întreţinerea spaţiilor care fac obiectul contractului, inventarul obiectelor şi ...

continuare →